NYHET28 september 2020

Örebro är länets innovationsmotor

När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2019 syns tydligt att Örebro är länets innovationsmotor. Från Örebro gjordes 20 nationella patentansökningar under 2019, vilket utgör en klar majoritet av länets 35 patentansökningar. 

Foto: Mostphoto
Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. menar att Örebro Universitet är en stor bidragande faktor till antalet patentansökningar i Örebro.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Universitetet är säkert en stor anledning till denna utveckling, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

– Många av dessa patentansökningar kan ha sitt ursprung i forskning gjord på universitetet, fortsätter hon.

I kommunligan ligger Örebro på 20:e plats. Detta kan jämföras med att 30 % av de nationella patentansökningarna kommer från Stockholms län, inte minst beroende på att många företag har sina huvudkontor i Stockholm och ansökningarna skickas in därifrån.

Patent är en rättighet som man bara kan få genom att få en patentansökan beviljad. En nationell patentansökan, med giltighet i Sverige, lämnas in till Patent- och registreringsverket. Vill man ha patent i fler länder kan man lämna in ansökan till EPO. Via det systemet kan man söka patent i 38 länder. Varje nytt land man söker patent för kostar, i form av inte minst ansökningsavgifter. När patent ska sökas bör man ha tagit fram en strategi kring hur patentet ska användas.

Patenträttigheter behöver ofta kompletteras med andra rättigheter, såsom varumärken. Det varumärkesrättsliga skyddet har inte minst en längre giltighetstid och varumärkena är ofta det konsumenter tänker på.

Patent
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist