Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 februari 2021

Tufft läge men ett svagt ljus i horisonten

Det är fortfarande ett tufft läge för många företag och den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg både nationellt och i Örebroregionen. Lyckligtvis framtidsutsikterna har ljusnat betydligt. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagarpanel med svar från 5 100 företag. 

Trots ett tungt läge just skymtar allt fler företag en kommande ljusning.Foto: Mostphoto

– Även om vi kan ana ett visst ljus i tunneln måste vi vara medvetna om hur tufft det är för många företag. Jag skulle säga att för vissa företag är läget akut på grund av att en stor del av stödpengarna inte kommer ut och för många inte ens går att söka än, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Krisen är inte över än och fortsätter att slå väldigt olika mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut, konstaterar Karl Hulterström 
Foto: Ernst Henry Photography AB

Ett av tre företag uppger att sysselsättning och investeringar är lägre nu än för sex månader sedan. Nästan vartannat företag svarar att produktion/försäljning är lägre än för sex månader sedan

Samtidigt ser många företagare mer positivt på framtiden. Fler företag svarar att den närmaste sexmånadersperioden kommer att innebära ett förbättrat läge när det gäller antal anställda, investeringar samt produktion/försäljning. 

– Men som sagt krisen är inte över än. Den fortsätter att slå väldigt olika med stora skillnader mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut.

Därför är det helt avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem. Tyvärr vittnar många företagare i Örebroregionen om att stöden är administrativt svåra att söka och att det dessutom tar för lång tid innan pengarna kommer fram. Om inte detta snabbt förbättras finns en stor risk för ännu fler konkurser och uppsägningar innan ekonomin vänder, säger Karl Hulterström. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist