Vadstena lyfter 108 placeringar i rankingen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Vadstena gör ett fenomenalt lyft i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – från plats 192 bland landets 290 kommuner förra året till plats 84 nu. Det är alltså en förbättring med 108 placeringar.

Peter Karlsson

"Långsiktighet och dialog är A och O i arbetet med företagsklimatet", säger Peter Karlsson.

Foto: Sören Karlsson
Jessica Hallros

"Kommunens roll är att tillhandahålla bästa möjliga villkor för företagen", betonar Jessica Hallros.

Foto: Sören Karlsson

– Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras blev en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Rankingresultatet ger oss en mycket välkommen bekräftelse på det, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

Han beskriver företagandet som en pulsåder i kommunen.

– Företagen skapar tillväxt och arbetstillfällen. Det blir attraktivt att arbeta och bo här och även att komma hit som besökare. Företagen genererar skatteintäkter som i sin tur möjliggör bra skolor, bra vård och annan kommunal service.

Peter Karlsson menar att det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB blivit ett effektivt sätt att kraftsamla resurserna.

Långsiktighet och dialog

– Bolagets vd Jessica Hallros gör tillsammans med sina medarbetare ett fantastiskt jobb och har på kort tid nått många mål. Långsiktighet är A och O i hela detta arbete, men det får inte göra oss rädda för att förändra och prova nya vägar. En ständig dialog med medborgare och med företag är en nödvändig komponent, poängterar han.

Sedan årsskiftet styrs Vadstena av M, S och MP. För att fördjupa dialogen med näringslivet inledde man redan efter någon månad en företagsturné, en turné som kommer att rulla vidare utan slut. Här deltar Peter Karlsson, kommunalrådet Anders Hedeborg (S), kommundirektören Madeleine Andersson och Jessica Hallros från Vadstena Turism & Näringsliv.

Lyssnar och lär

– Vi lyssnar och lär. Ibland kan det finnas irritationsmoment som ingen av oss haft en aning om. I vissa fall stöter vi på problem som kan lösas på direkten. Vi har hunnit besöka många stora och små företag. Det är viktigt att inte glömma bort de mindre företagen som betyder mycket för att få ett fungerande lokalsamhälle. Kan de växa och utvecklas är det extra roligt, påpekar Peter Karlsson.

Ett bekymmer är kompetensförsörjningen, något som Vadstena delar med många andra kommuner i Sverige. Peter Karlsson nämner också de ökande kostnaderna för den kommunala verksamheten.

– Genom ett utökat samarbete med andra kommuner kan fler dela på kostnaderna. Vi jobbar brett för att hitta många samarbetsområden.

Enkelt att pendla

Peter Karlsson påminner om att det nu för tiden går ganska enkelt att pendla inom Östergötland, något som är till fördel för alla parter.

– Det tar bara 58 minuter med bussen mellan Vadstena och Linköping och det är 30 förbindelser i vardera riktningen varje dygn.

Han tycker att det finns en positiv attityd bland många av kommunens invånare.

– Och det är en attityd som verkar smitta av sig. Det känns fantastiskt bra, framhåller Peter Karlsson.

Också företagare

Han är inte enbart kommunstyrelsens ordförande. Han är också företagare. På Valla Skattegård en knapp mil från själva tätorten driver han Valla Morötter AB.

– Jag representerar den sjätte generationen här på gården. Våra barn blir alltså den sjunde generationen, konstaterar Peter Karlsson.

På en areal på 25 hektar blir det en skörd på så där 1 500 ton morötter per år. Därutöver odlar man krondill på fem hektar av denna mycket bördiga jord som en gång varit sjöbotten.

– Jag vet hur verkligheten ser ut för en företagare, säger Peter Karlsson.

 Jessica Hallros är vd för det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB och har också titeln turist- och näringslivschef. Hon anställdes en kort tid efter att detta bolag bildades för ungefär två år sedan.

Ett stort steg

– Tillkomsten av Vadstena Turism & Näringsliv AB var ett stort steg från kommunens sida för att visa att man verkligen prioriterar näringslivsfrågorna, säger Jessica Hallros.

Hon menar att denna satsning i kombination med att det skett byten på ett antal viktiga poster i kommunen lett till en nytändning som nu ger tydligt genomslag i Svenskt Näringslivs ranking. 

– Idag finns en bred samsyn och det är lätt att få gensvar för frågor som rör näringslivet. Många ser Vadstenas möjligheter, förklarar Jessica Hallros.

Näringslivet i Vadstena kommun är diversifierat. Här finns stora och små industriföretag, många tjänsteföretag, en tung besöksnäring och åtskilliga företag inom de gröna näringarna.

– Värt att notera är att nyföretagandet ligger på en hög nivå. Man är inte rädd för att starta företag. Det är ett tecken på ett gott företagsklimat, understryker Jessica Hallros.

Nära samverkan

Hon betonar att det krävs en nära samverkan mellan näringslivet och kommunen.

– Vi ligger fortfarande bara i startgroparna. Dialogen måste stärkas. Att det går bra för många företag är förstås deras egen förtjänst. Kommunens roll är att tillhandahålla bästa möjliga villkor, säger Jessica Hallros.

Vadstena förbereder sig för att expandera och öka invånarantalet. För närvarande bor det cirka 7 500 personer i kommunen, en siffra som i stort sett varit oförändrad i ett par decennier. 

– På fyra år ska 400 bostäder byggas. Vi har beredskap med mark och lokaler för företagsetableringar. Här kan du bo och verka i en historisk men samtidigt levande miljö. Vadstena har nära till vatten och vackra naturområden. Det är en region med kraftig tillväxt. Mycket talar för Vadstena, betonar Jessica Hallros.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Östergötland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Så tycker Östergötlands företag om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. "Min förhoppning är att länets kommuner använder svaren i enkäten för att förbättra det lokala företagsklimatet. Det stärker förutsättningarna för fler jobb, högre skatteintäkter och en mer attraktiv kommun", säger Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Nytt samarbete mellan näringsliv och vården

CORONAKRISEN Saab har sedan i mitten på mars månad bestämt sig för att hjälpa vården under den kris som just nu är över oss. Företaget har bidragit till vården med sin tillverkning av både ansiktsvisir och skyddsförkläden. "Det har varit mycket positivt, både bland våra anställda och såvitt vi kan bedöma också inom vården#, säger Henning Robach, chef för Saabs affärsenhet Barracuda i Gamleby.
NYHET Publicerad:

Tufft läge för östgötska företagare

KONJUNKTUR Östergötland är hårt drabbat av den ekonomiska krisen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet. "Svaren i panelen visar på vikten av att krisåtgärderna fortsätter och förstärks. Läget är allvarligt ute i företagen och det försämras snabbt", säger Johan Gustafsson Svenskt Näringsliv Östergötland.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Johan Gustafsson, Svenskt Näringsliv Östegötland.
NYHET Publicerad:

Johan Gustafsson ny regionchef i Östergötland

NY PÅ JOBBET Johan Gustafsson är ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland. Johan kommer närmast från uppdraget som Slöseriombudsman på Skattebetalarnas Förening och opinionsbildare för att skattepengar ska användas på rätt sätt och gå till rätt saker. Nu flyttar han hem till Linköping.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Den obegripliga bristen på medarbetare

KOMMENTAR Corona tydliggör saker i samhället. Ett av dem är synen på jobb. Eller att många inte tycks se vissa jobb som värdiga nog. Många av dessa jobb finns inom den gröna sektorn. Intresset från svenskar att ta jobben har varit ytterst begränsat.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Ambitionen måste vara att så många som möjligt har en trygg vardag att återvända till med jobb, försörjning och ett fungerande näringsliv. Men det förutsätter politiska krafttag. Här och nu. Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Östergötland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL redo för omställningsvåg

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Mats Sandström, TSL Trygghetsfonden region Öst.
NYHET Publicerad:

Matlådor får Östgöta Kök att klara coronakrisen

CORONAKRISEN "Det handlar om att kämpa sig igenom coronakrisen. Något annat alternativ finns inte. Vi tänker inte lägga oss ner och dö", säger Thomas Hallgren, som tillsammans med Karin Elebring äger och driver Östgöta Kök.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Regionala åtgärder för att dämpa fallet

CORONA Situationen för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. I Östergötland vittnar fler företag om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det gäller inte minst för företag i besöks- och transportnäringarna. Regeringen har lagt fram ett nationellt åtgärdsprogram men det finns också åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan vidta för att mildra konsekvenserna för företagen.