Återställ RUT-avdraget

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Linda Sund, regionchef för Homemaid i Östergötland! Berätta lite om Homemaid och er affärsidé.

Linda Sund

Linda Sund

- HomeMaid grundades redan 1997 med tanken att det måste finnas utrymmer för ”vita” hushållsnära tjänster. Det var ett rätt tidigt tänk och det innebar att HomeMaid utvecklades ganska långsamt fram till 2007 då RUT-avdraget kom. Sedan dess har tillväxten i marknaden varit enorm och HomeMaid har utvecklats med den! RUT-avdraget visar vilket uppdämt behov det finns av hjälp i hemmet. Tempot i samhället har ökat och det är svårt att få ihop vardagen med familj och jobb, pendling, fritidsaktiviteter och andra åtaganden utan hjälp, hjälp som man faktiskt har råd med.

- HomeMaids affärsidé är ”att förenkla människors vardag och att skapa nya, goda arbetstillfällen i en ny bransch”. Vad vi menar med goda arbetstillfällen är att alla våra anställda ska ha shyssta arbetsvillkor och kunna känna sig trygga på jobbet. Därför har HomeMaid, ända sedan starten, haft kollektivavtal. Vi arbetar också löpande med vidareutbildning så att våra anställda kan växa på jobbet, oavsett om man vill gå vidare så småningom eller om man vill vara kvar inom branschen. 

Vilken betydelse har RUT haft för din bransch och har ni fått anställa fler personer efter att reformen infördes?

- Jag tror jag nästan har svarat på denna frågan redan, RUT-avdraget har självklart varit helt avgörande för branschen. HomeMaid har idag ca 1000 anställda och vi anställer hela tiden. Vi är idag ett företag med människor födda i 68 olika länder! Det som är så positivt i den här branschen är att instegshindren är ganska små, viket innebär att många som står utanför arbetsmarknaden kan få jobb och vi utbildar själva våra anställda. Det är riktigt roligt att komma in till kontoret en morgon när alla samlas – då är det nästan som att vara i FN! Med den skillnaden att alla talar svenska.  

Vad är viktigast för en kommun att tänka på när det kommer till kontakt med företagare?

- Ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen och fler personer blir intresserade att flytta till kommunen. Tillgänglighet är viktigt och intresse! För kommunens representanter att både organisera och ta initiativ till nätverksträffar är ett bra sätt att möta oss företagare, och utbyta erfarenheter och prioriterade frågor. Ett annat sätt är att besöka företagen för att få en djupare inblick i verksamheterna och deras respektive utmaningar.

Har du några exempel på när det har funkat riktigt bra i kontakten med kommunen?

- Jag tycker att samarbetet är bra med alla de kommuner jag samverkar med, vissa utmärker sig mera. Jag har haft förmånen att verka som  moderator vid träffar  där vi diskuterar allt från anställningsbehov, anställningsmöjligheter, till samarbete med kommunen, arbetsförmedlingen etc. Mötena har kännetecknats av lyhördhet och intresse och varit mycket bra. Detta kan sedan följas upp och arbetas vidare med löpande under året.

En av de stora frågorna inför valet är hur vi kan få fler människor i jobb som står långt från arbetsmarknaden. Hur tänker du i den frågan, och vad skulle en kommande regering behöva göra för att underlätta för företagare att anställa den här gruppen?

- Ja, vi skulle kunna anställa hur många som helst men det kräver vissa saker. Jag skulle vilja lyfta fram två saker: Ett är att man ”återställer” RUT-avdraget till den gamla nivån. Idag har man 25.000:-  skattereduktion istället för 50.000:- som innan. Dessutom har man stoppat in fler tjänster i RUT-avdraget. Det är positivt med fler tjänster men om vi ska kunna skapa fler jobb måste avdraget återställas – behovet och efterfrågan finns. Det andra är att utöka svenskundervisningen för nyanlända. Det finns en gräns för vad man som enskilt företag klarar av i språkundervisning. Utökad svenskundervisning är mycket viktigt – fler skulle då kunna komma i jobb tidigare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Er tid är nu

SOMMARKRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar. Enligt UB uppger hälften av gymnasieungdomarna att de är oroliga inför framtiden, att jämföra med tre av tio när de ställde samma fråga hösten 2019." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Fyra prioriteringar i EU:s återhämtningsplan

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog corona-pandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Mjölby vill bygga vidare på framgångsrikt företagsklimat

CORONAKRISEN För Mjölby kommun har våren varit både turbulent och tuff men också visat vikten av gott samarbete med politiken och företagen. "Nu ska vi bygga vidare på den täta kontakten med företagarna så att vi ska stå väl rustade inför framtida utmaningar, det skapar optimism inför framtiden", säger Cecilia Burenby (S), KSO i Mjölby kommun.
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Östergötland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Så tycker Östergötlands företag om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. "Min förhoppning är att länets kommuner använder svaren i enkäten för att förbättra det lokala företagsklimatet. Det stärker förutsättningarna för fler jobb, högre skatteintäkter och en mer attraktiv kommun", säger Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Nytt samarbete mellan näringsliv och vården

CORONAKRISEN Saab har sedan i mitten på mars månad bestämt sig för att hjälpa vården under den kris som just nu är över oss. Företaget har bidragit till vården med sin tillverkning av både ansiktsvisir och skyddsförkläden. "Det har varit mycket positivt, både bland våra anställda och såvitt vi kan bedöma också inom vården#, säger Henning Robach, chef för Saabs affärsenhet Barracuda i Gamleby.
NYHET Publicerad:

Tufft läge för östgötska företagare

KONJUNKTUR Östergötland är hårt drabbat av den ekonomiska krisen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet. "Svaren i panelen visar på vikten av att krisåtgärderna fortsätter och förstärks. Läget är allvarligt ute i företagen och det försämras snabbt", säger Johan Gustafsson Svenskt Näringsliv Östergötland.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Johan Gustafsson, Svenskt Näringsliv Östegötland.
NYHET Publicerad:

Johan Gustafsson ny regionchef i Östergötland

NY PÅ JOBBET Johan Gustafsson är ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland. Johan kommer närmast från uppdraget som Slöseriombudsman på Skattebetalarnas Förening och opinionsbildare för att skattepengar ska användas på rätt sätt och gå till rätt saker. Nu flyttar han hem till Linköping.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Den obegripliga bristen på medarbetare

KOMMENTAR Corona tydliggör saker i samhället. Ett av dem är synen på jobb. Eller att många inte tycks se vissa jobb som värdiga nog. Många av dessa jobb finns inom den gröna sektorn. Intresset från svenskar att ta jobben har varit ytterst begränsat.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Ambitionen måste vara att så många som möjligt har en trygg vardag att återvända till med jobb, försörjning och ett fungerande näringsliv. Men det förutsätter politiska krafttag. Här och nu. Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Östergötland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL redo för omställningsvåg

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Mats Sandström, TSL Trygghetsfonden region Öst.