Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 oktober 2020

Företagens investeringar kan återstarta Sverige

Svenskt Näringsliv presenterar nu ett andra paket med reformförslag för att återstarta Sverige. Hittills i år har nästan en kvarts miljon svenskar blivit av med jobbet och färre än fyra av tio har idag ett jobb att gå till (SCB). Samtidigt uppger 40 procent av företagen att de har dragit ner på sina investeringar. 

Det är nästan dubbelt så många som under finanskrisen, som då kallades den värsta sedan depressionen på 1930-talet. Hur snabbt företagens investeringar återstartar kommer att bli avgörande för när Sverige tar sig ur lågkonjunkturen. Det kommer att kräva framtidstro och rätt reformer.

Regeringens rekordbudget innehöll flera bra satsningar, som lättnad bolagsskatt för att främja investeringar, utvidgat FoU-avdrag, mer förmånlig expertskatt och satsningar på bredbandsutbyggnad. Men stora summor slarvades bort utan nytta för jobb och ekonomi. Inte heller satsade regeringen några extra resurser på att komma tillrätta med den växande otryggheten och utsattheten för brott.

Svenskt Näringsliv föreslår nu ytterligare reformer på sju områden för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar för tillväxt och jobb:

  • Stärk Sveriges position som ledande kunskapsnation genom ökade satsningar på FoU, satsningar på mer relevanta forskningsområden och lägre skatt på arbete.
  • Frigör potentialen i digitaliseringen och AI genom att säkra möjligheten för dataöverföring och e-handel, förbättra regelverken och skapa en samlad process för accelererad digitalisering.
  • Underlätta klimatomställningen genom att tidigarelägga utbyggnaden av stamnätet med 10 år, elektrifiera vägnätet och reformera miljöbalken så den underlättar för investeringar.
  • Säkra internationell handel genom en WTO-reform, fler handelsavtal om kritiska produkter och säkrad avdragsrätt för importmoms.
  • Minska regelbördan för företag genom att göra verklighet av Tillväxtverkets förslag till ny regelprocess i Sverige och införa tidiga samråd med näringslivet.
  • Gör det mer lönsamt att investera i Sverige genom sänkt bolagsskatt och uppmuntra investeringar i mindre bolag genom att förbättra 3:12-reglerna.
  • Använd EU:s återhämtningsfond för investeringar i konkurrenskraft och minimera risken att pengarna går till konkurrenssnedvridande projekt, slöseri och byråkrati.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist