Företagsklimatet bekymrar inte Gasellföretagen i Östergötland

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Ett dåligt lokalt företagsklimat verkar i allmänhet inte vara något som bekymrar de snabbväxande företagen speciellt mycket. Trots försämrade villkor för näringslivet fortsätter Gasellföretagen att rusa framåt. Den fråga man naturligtvis kan ställa sig är om Gasellföretagen skulle varit ännu fler till antalet och ännu mer framgångsrika om näringslivsklimatet varit gynnsammare.

Johan Berggren och Johan Vegfors

Johan Berggren och Johan Vegfors tycker att Linköping är en bra stad att driva företag i.

Foto: Sören Karlsson
Kim Bergehed

"Drivna och duktiga medarbetare har spelat en avgörande roll för vår snabba tillväxt", säger Kim Bergehed.

Foto: Sören Karlsson
Monica Landberg och Anders Landberg

En tydlig ansvarsfördelning och hårt arbete ser Monica och Anders Landberg som ett par förklaringar till företagets framgångar.

Foto: Sören Karlsson

En tillväxt på 346 procent mellan 2014 och 2017 placerar Neckwear Sweden AB i Linköping på tredje plats i Dagens industris kartläggning av årets 46 Gasellföretag i Östergötland.

Allt startade 2010 som ett hobbyprojekt. Idag har Neckwear med grundarna och delägarna Johan Berggren och Johan Vegfors i spetsen på allvar slagit sig in på marknaden för slipsar, flugor, näsdukar och andra accessoarer för herrar. Man har en fysisk butik i Göteborg, men merparten av försäljningen sker via nätet med utgångspunkt från huvudkontoret och lagret i Linköping.

– I början gick det ganska trögt. Vi var nog lite naiva och fick jobba jättehårt för att få in beställningar, säger Johan Berggren.

– Vi körde på med vår begränsade budget och försökte hela tiden återinvestera så mycket som möjligt för att få företaget att växa och expandera, förklarar Johan Vegfors, som under den första tiden hade lagret hemma i sin klädkammare.

Kvalitet och egna varumärken

Vägen till framgång har gått via en intensiv satsning på egna varumärken, på kvalitet och på riktigt nöjda och återkommande kunder. I sortimentet finns i dagsläget uppåt 5 000 artiklar. Förutom accessoarer säljer Neckwear också skjortor från en rad prestigeleverantörer.

– Framöver kommer vi att fokusera mer på kärnverksamheten och våra egna varumärken och bli ännu bättre där, poängterar Johan Berggren.

Fördelen med slipsar och övriga accessoarer är att de är lätta att skicka och att det inte, som med skjortor, finns mängder av olika storlekar att ta hänsyn till.

– Returerna blir inte alls så många och våra marginaler förbättras, konstaterar Johan Vegfors.

Designen sköts till stora delar inom de egna väggarna. Neckwear har direktkontakt med tillverkarna.

– På det sättet kan vi kontrollera hela kedjan och blir mer lättrörliga. Vi har möjlighet att snabbt ta fram nya produkter, betonar Johan Berggren.

Flertalet kunder är mellan 25 och 35 år. Ungefär 40 procent är kvinnor. Cirka 30 procent av beställningarna kommer från kunder utanför Sverige.

– Vi tror på fortsatt tillväxt. Potentialen på utlandsmarknaderna är mycket stor och vi ska satsa intensivt på digital marknadsföring. Också i fortsättningen gäller det förstås att vara försiktig med pengarna och hålla nere kostnaderna, säger Johan Vegfors.

Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet visar att Linköping backat kraftigt. Från plats 34 för fyra år sedan ligger man nu på plats 129 bland Sveriges 290 kommuner.

Det försämrade företagsklimatet i Linköping verkar inte ha påverkat Neckwear.

– Linköping är en bra stad att driva företag i. Universitetet gör att det är ganska lätt att hitta rätt kompetens. Det geografiska läget med motorväg och järnväg ger Linköping ett fint logistikläge. Lokalhyrorna ligger på rimliga nivåer, menar Johan Berggren.

Vad han efterlyser är förenklade regelverk, bland annat på skatteområdet.

– Att minska företagens administrativa bördor måste prioriteras högre än idag, säger Johan Berggren.

Drivna och duktiga medarbetare

– Drivna, duktiga och erfarna medarbetare som skapar förtroende ute hos kunderna har spelat en avgörande roll för vår snabba tillväxt, säger Kim Bergehed på projekt- och byggledningsföretaget PlanProj AB. 

Hon är VVS-ingenjör och kom till PlanProj som vd och delägare 2015 efter en karriär på konsultjättarna WSP och Sweco.

Det vanliga är att konsulterna på PlanProj har sin arbetsplats ute hos kunden. Ibland rör det sig uppdrag som sträcker sig över flera år.

– Därför är det extra viktigt att skapa en trygghet i bolaget och bevara tillhörigheten när våra anställda ofta är så utspridda. Det är en huggsexa mellan företag om skickliga medarbetare. Då krävs det att vi är maximalt attraktiva, understryker Kim Bergehed.

En liknande filosofi präglar rekryteringsprocesserna på PlanProj.

– Det blir ungefär som att rekrytera en ny medlem till familjen. Det finns naturligtvis många hänsyn att väga in.

Spetskunskaper

För att bygga det starka lag som PlanProj alltid eftersträvar ser Kim Bergehed helst att alla medarbetare har kunskaper om ledarskap med sig i bagaget, men att han eller hon därutöver kan bidra med spetskunskaper inom något specifikt teknikområde.

PlanProj hade en tillväxt på 303 procent mellan 2014 och 2017. För närvarande har företaget 14 anställda. Tyngdpunkten för verksamheten ligger i Norrköping och Linköping, men på senare tid har man gjort en framgångsrik inbrytning i både Nyköping och Katrineholm. Byggherrar, för det mesta inom den offentliga sektorn, är de dominerande kunderna.

– Kunden ska alltid stå i centrum. Det är självklart för oss, fastslår Kim Bergehed.

Hon är helt inställd på att PlanProj ska fortsätta växa, men kanske i en något dämpad takt.

– Vi är klart lönsamma och har väldigt positiva siffror att visa upp, men vi behöver göra en halvhalt för att komma ikapp oss själva. På det sättet kan vi bli ännu vassare i leveransen till kunderna, säger Kim Bergehed.  

En bra kombo

– Anders och jag är en bra kombo. Lägg till hårt arbete och att vi har kul på jobbet så har du förklaringen till företagets snabba tillväxt, säger Monica Landberg, som tillsammans med maken Anders äger och driver REIREI AB, ett av Östergötlands Gasellföretag.

– Jag ansvarar för vår produktportfölj och den strategiska marknadsföringen medan Anders ser till att vi har finansiering och budget för det vi vill åstadkomma de kommande åren, förklarar hon. 

– Vi trampar inte in på varandras områden. Ett plus ett blir mycket mer än två, påpekar Anders Landberg.

Båda är akademiker och träffades på Handelshögskolan i Stockholm. Båda är dessutom mer eller mindre uppväxta i företagarfamiljer, något som brukar öka sannolikheten för att de själva en dag blir företagare.

Den entreprenöriella resan började under en semester i Thailand 2006.

– Det var där vi för första gången såg en mycket speciell typ av vagga med vertikal gungning för riktigt små barn, berättar Monica Landberg.                 

Vaggan var så effektiv att Monica beslöt sig för att göra en egen version som lanserades 2008 på Formex i Stockholm. Därefter tillkom några andra babyprodukter och under några år skiftade fokus från egen produktion till distribution. År 2010 gick Anders in i firman på heltid och 2011 startades REIREI AB.

Utökat sortiment

Sedan dess har sortimentet utökats undan för undan.

– Idag har vi mellan 400 och 500 baby- och barnprodukter för åldrarna noll till tre år. Kunderna finns bland butikskedjor och enskilda butiker runt om i Skandinavien, säger Anders Landberg.

För fem år sedan hade företagets alla medarbetare, då fyra personer, ett strategimöte. Ett mål som då sattes upp var att REIREI 2018 skulle ha en omsättning på 100 miljoner.

– Det blir 96 miljoner. Vi prickade med andra ord väldigt rätt, konstaterar Anders Landberg.

Antalet medarbetare är idag uppe i 18 sedan tre säljare anställts de senaste veckorna.

Vis av erfarenhet har Monica och Anders Landberg slutat sköta rekryteringsarbetet på egen hand.

– Vi är inga experter på att hitta de rätta medarbetarna. Det har ett antal felrekryteringar visat. Vi sparar tid, pengar och energi på att anlita proffs, betonar Monica Landberg.

Att tänka nytt

Att tänka nytt och att hela tiden vara öppen för att förändra strategierna har varit andra komponenter i framgångsreceptet.

– Det handlar om att inte vara rädd för att ta svåra beslut och att aldrig ge upp. Nu jobbar vi med en ny femårsplan med konkreta mål, men den planen är hemlig, ler Anders Landberg.

Linköping där REIREI har sitt säte har alltså fallit ordentligt i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet.

– Vi har nästan inga kontakter med kommunen. Företagsklimatet är säkert viktigt för företag som behöver exempelvis bygglov och olika miljötillstånd, men jag tror inte att vi berörs särskilt mycket, säger Monica Landberg.

Enligt Dagens industris kriterier har ett Gasellföretag en omsättning som överstiger 10 miljoner, omsättningen måste åtminstone ha fördubblats under mätperiodens fyra år och man ska ha minst 10 anställda. Omsättningen ska ha ökat varje år under de senaste tre åren. Vidare krävs ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. Företaget ska ha sunda finanser och måste i allt väsentligt ha vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbare till stor hjälp under högsäsong

SOMMARJOBB Sommarsäsongen möjliggör för ungdomar i Linköping att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen är tacksamma över extra hjälp för att klara av den hektiska perioden på året. ”Utan våra sommarjobbare hade vi inte klarat oss” säger Monica Persson, butikschef på Ica Supermarket Storgatan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Östergötland en europeisk patentstjärna

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken kan man bland annat se antal ansökningar som gjorts under året. För den som vill se på patentstatistiken för Östergötland kan det dels väcka bekymrade frågor och dels ge glädjande besked.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Victor Nyberg laddar för Yrkes VM i Ryssland

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 deltagarna är 28 från Sverige, och 3 av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Victor Nyberg, It-tekniker från Linköping.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Signe Skogstjärna siktar på att bli världens bästa guldsmed

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 tävlande är 28 från Sverige, och tre av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Signe Skogstjärna, guldsmed och juvelerare från Motala.
NYHET Publicerad:

Företagsklimat i fokus på Sjöstadslunch

Det bjöds in till Sjöstadslunch på Coffice i Motala. I fokus stod den årliga enkätundersökning som mäter företagsklimatet på kommunnivå, och gästade, det gjorde Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström.
NYHET Publicerad:

Skilda åsikter i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.
NYHET Publicerad:

En fin dag för integration

INTEGRATION FIN DAG, förkortning för Företagande, integration och nätverkande, är en dag för att öka integrationen i Östergötland genom att inspirera fler företagsamma nyanlända att hitta en sysselsättning, till exempel genom nyföretagande. Hallå där Anders Björck, initiativtagare till FIN DAG, vill du berätta mer om konceptet?
NYHET Publicerad:

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd ska få fler med försörjningsstöd i arbete

HALLÅ DÄR Fredrik Lundén (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden i Linköping. Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som Alliansstyret i Linköping tillsatt, varför har man valt att starta upp nämnden?
NYHET Publicerad:

På Ica Storgatan är det kunderna som bestämmer

ENTREPRENÖRSKAP På ICA Supermarket Storgatan i Linköping är det kunderna som bestämmer. Deras önskemål väger åtminstone väldigt tungt. Kompletta måltidslösningar har blivit ett signum för butiken. En vanlig dag säljer man mellan 400 och 500 varma och kalla måltider. Siffran stiger hela tiden. "Genom en ständig dialog kan kundernas synpunkter snabbt få genomslag och bli verklighet", säger ICA-handlaren Mikael Oskarsson.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Asbest och klotter ger försiktig optimism

FÖRETAGSKLIMAT Behoven av asbest- och klottersanering under lång tid framför gör att Östgöta Sanering AB i Norrköping ser ganska ljust på framtiden. "Det kommer att ta många år innan all asbest är sanerad och att tvätta bort klotter verkar vara ett evighetsuppdrag. Sedan får vi se vad som händer med Ostlänken. Det är mycket som ska rivas och saneras nere i hamnen och på andra ställen. Det ger oss förhoppningsvis ett och annat jobb", säger vd Fredrik Axelsson.
NYHET Publicerad:

Sverige och EU halkar efter resten av världen

KOMMETAR EU är på väg in i en ny fas. Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.
NYHET Publicerad:

William är övertygad om att UF släpper loss kreativiteten

UNG FÖRETAGSAMHET "Jag har själv sett hur UF:are på kort tid lär sig företagande och tar fram en solklar affärsidé. Dessutom innebär Ung Företagsamhet ofta en personlig utveckling. Det är häftigt med all kreativitet som UF släpper loss", säger William Almevik, som sedan början av september förra året är skolinformatör på Ung Företagsamhet Östergötland.