Företagsklimatet bekymrar inte Gasellföretagen i Östergötland

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Ett dåligt lokalt företagsklimat verkar i allmänhet inte vara något som bekymrar de snabbväxande företagen speciellt mycket. Trots försämrade villkor för näringslivet fortsätter Gasellföretagen att rusa framåt. Den fråga man naturligtvis kan ställa sig är om Gasellföretagen skulle varit ännu fler till antalet och ännu mer framgångsrika om näringslivsklimatet varit gynnsammare.

Johan Berggren och Johan Vegfors

Johan Berggren och Johan Vegfors tycker att Linköping är en bra stad att driva företag i.

Foto: Sören Karlsson
Kim Bergehed

"Drivna och duktiga medarbetare har spelat en avgörande roll för vår snabba tillväxt", säger Kim Bergehed.

Foto: Sören Karlsson
Monica Landberg och Anders Landberg

En tydlig ansvarsfördelning och hårt arbete ser Monica och Anders Landberg som ett par förklaringar till företagets framgångar.

Foto: Sören Karlsson

En tillväxt på 346 procent mellan 2014 och 2017 placerar Neckwear Sweden AB i Linköping på tredje plats i Dagens industris kartläggning av årets 46 Gasellföretag i Östergötland.

Allt startade 2010 som ett hobbyprojekt. Idag har Neckwear med grundarna och delägarna Johan Berggren och Johan Vegfors i spetsen på allvar slagit sig in på marknaden för slipsar, flugor, näsdukar och andra accessoarer för herrar. Man har en fysisk butik i Göteborg, men merparten av försäljningen sker via nätet med utgångspunkt från huvudkontoret och lagret i Linköping.

– I början gick det ganska trögt. Vi var nog lite naiva och fick jobba jättehårt för att få in beställningar, säger Johan Berggren.

– Vi körde på med vår begränsade budget och försökte hela tiden återinvestera så mycket som möjligt för att få företaget att växa och expandera, förklarar Johan Vegfors, som under den första tiden hade lagret hemma i sin klädkammare.

Kvalitet och egna varumärken

Vägen till framgång har gått via en intensiv satsning på egna varumärken, på kvalitet och på riktigt nöjda och återkommande kunder. I sortimentet finns i dagsläget uppåt 5 000 artiklar. Förutom accessoarer säljer Neckwear också skjortor från en rad prestigeleverantörer.

– Framöver kommer vi att fokusera mer på kärnverksamheten och våra egna varumärken och bli ännu bättre där, poängterar Johan Berggren.

Fördelen med slipsar och övriga accessoarer är att de är lätta att skicka och att det inte, som med skjortor, finns mängder av olika storlekar att ta hänsyn till.

– Returerna blir inte alls så många och våra marginaler förbättras, konstaterar Johan Vegfors.

Designen sköts till stora delar inom de egna väggarna. Neckwear har direktkontakt med tillverkarna.

– På det sättet kan vi kontrollera hela kedjan och blir mer lättrörliga. Vi har möjlighet att snabbt ta fram nya produkter, betonar Johan Berggren.

Flertalet kunder är mellan 25 och 35 år. Ungefär 40 procent är kvinnor. Cirka 30 procent av beställningarna kommer från kunder utanför Sverige.

– Vi tror på fortsatt tillväxt. Potentialen på utlandsmarknaderna är mycket stor och vi ska satsa intensivt på digital marknadsföring. Också i fortsättningen gäller det förstås att vara försiktig med pengarna och hålla nere kostnaderna, säger Johan Vegfors.

Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet visar att Linköping backat kraftigt. Från plats 34 för fyra år sedan ligger man nu på plats 129 bland Sveriges 290 kommuner.

Det försämrade företagsklimatet i Linköping verkar inte ha påverkat Neckwear.

– Linköping är en bra stad att driva företag i. Universitetet gör att det är ganska lätt att hitta rätt kompetens. Det geografiska läget med motorväg och järnväg ger Linköping ett fint logistikläge. Lokalhyrorna ligger på rimliga nivåer, menar Johan Berggren.

Vad han efterlyser är förenklade regelverk, bland annat på skatteområdet.

– Att minska företagens administrativa bördor måste prioriteras högre än idag, säger Johan Berggren.

Drivna och duktiga medarbetare

– Drivna, duktiga och erfarna medarbetare som skapar förtroende ute hos kunderna har spelat en avgörande roll för vår snabba tillväxt, säger Kim Bergehed på projekt- och byggledningsföretaget PlanProj AB. 

Hon är VVS-ingenjör och kom till PlanProj som vd och delägare 2015 efter en karriär på konsultjättarna WSP och Sweco.

Det vanliga är att konsulterna på PlanProj har sin arbetsplats ute hos kunden. Ibland rör det sig uppdrag som sträcker sig över flera år.

– Därför är det extra viktigt att skapa en trygghet i bolaget och bevara tillhörigheten när våra anställda ofta är så utspridda. Det är en huggsexa mellan företag om skickliga medarbetare. Då krävs det att vi är maximalt attraktiva, understryker Kim Bergehed.

En liknande filosofi präglar rekryteringsprocesserna på PlanProj.

– Det blir ungefär som att rekrytera en ny medlem till familjen. Det finns naturligtvis många hänsyn att väga in.

Spetskunskaper

För att bygga det starka lag som PlanProj alltid eftersträvar ser Kim Bergehed helst att alla medarbetare har kunskaper om ledarskap med sig i bagaget, men att han eller hon därutöver kan bidra med spetskunskaper inom något specifikt teknikområde.

PlanProj hade en tillväxt på 303 procent mellan 2014 och 2017. För närvarande har företaget 14 anställda. Tyngdpunkten för verksamheten ligger i Norrköping och Linköping, men på senare tid har man gjort en framgångsrik inbrytning i både Nyköping och Katrineholm. Byggherrar, för det mesta inom den offentliga sektorn, är de dominerande kunderna.

– Kunden ska alltid stå i centrum. Det är självklart för oss, fastslår Kim Bergehed.

Hon är helt inställd på att PlanProj ska fortsätta växa, men kanske i en något dämpad takt.

– Vi är klart lönsamma och har väldigt positiva siffror att visa upp, men vi behöver göra en halvhalt för att komma ikapp oss själva. På det sättet kan vi bli ännu vassare i leveransen till kunderna, säger Kim Bergehed.  

En bra kombo

– Anders och jag är en bra kombo. Lägg till hårt arbete och att vi har kul på jobbet så har du förklaringen till företagets snabba tillväxt, säger Monica Landberg, som tillsammans med maken Anders äger och driver REIREI AB, ett av Östergötlands Gasellföretag.

– Jag ansvarar för vår produktportfölj och den strategiska marknadsföringen medan Anders ser till att vi har finansiering och budget för det vi vill åstadkomma de kommande åren, förklarar hon. 

– Vi trampar inte in på varandras områden. Ett plus ett blir mycket mer än två, påpekar Anders Landberg.

Båda är akademiker och träffades på Handelshögskolan i Stockholm. Båda är dessutom mer eller mindre uppväxta i företagarfamiljer, något som brukar öka sannolikheten för att de själva en dag blir företagare.

Den entreprenöriella resan började under en semester i Thailand 2006.

– Det var där vi för första gången såg en mycket speciell typ av vagga med vertikal gungning för riktigt små barn, berättar Monica Landberg.                 

Vaggan var så effektiv att Monica beslöt sig för att göra en egen version som lanserades 2008 på Formex i Stockholm. Därefter tillkom några andra babyprodukter och under några år skiftade fokus från egen produktion till distribution. År 2010 gick Anders in i firman på heltid och 2011 startades REIREI AB.

Utökat sortiment

Sedan dess har sortimentet utökats undan för undan.

– Idag har vi mellan 400 och 500 baby- och barnprodukter för åldrarna noll till tre år. Kunderna finns bland butikskedjor och enskilda butiker runt om i Skandinavien, säger Anders Landberg.

För fem år sedan hade företagets alla medarbetare, då fyra personer, ett strategimöte. Ett mål som då sattes upp var att REIREI 2018 skulle ha en omsättning på 100 miljoner.

– Det blir 96 miljoner. Vi prickade med andra ord väldigt rätt, konstaterar Anders Landberg.

Antalet medarbetare är idag uppe i 18 sedan tre säljare anställts de senaste veckorna.

Vis av erfarenhet har Monica och Anders Landberg slutat sköta rekryteringsarbetet på egen hand.

– Vi är inga experter på att hitta de rätta medarbetarna. Det har ett antal felrekryteringar visat. Vi sparar tid, pengar och energi på att anlita proffs, betonar Monica Landberg.

Att tänka nytt

Att tänka nytt och att hela tiden vara öppen för att förändra strategierna har varit andra komponenter i framgångsreceptet.

– Det handlar om att inte vara rädd för att ta svåra beslut och att aldrig ge upp. Nu jobbar vi med en ny femårsplan med konkreta mål, men den planen är hemlig, ler Anders Landberg.

Linköping där REIREI har sitt säte har alltså fallit ordentligt i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet.

– Vi har nästan inga kontakter med kommunen. Företagsklimatet är säkert viktigt för företag som behöver exempelvis bygglov och olika miljötillstånd, men jag tror inte att vi berörs särskilt mycket, säger Monica Landberg.

Enligt Dagens industris kriterier har ett Gasellföretag en omsättning som överstiger 10 miljoner, omsättningen måste åtminstone ha fördubblats under mätperiodens fyra år och man ska ha minst 10 anställda. Omsättningen ska ha ökat varje år under de senaste tre åren. Vidare krävs ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. Företaget ska ha sunda finanser och måste i allt väsentligt ha vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Mjölby vill bygga vidare på framgångsrikt företagsklimat

CORONAKRISEN För Mjölby kommun har våren varit både turbulent och tuff men också visat vikten av gott samarbete med politiken och företagen. "Nu ska vi bygga vidare på den täta kontakten med företagarna så att vi ska stå väl rustade inför framtida utmaningar, det skapar optimism inför framtiden", säger Cecilia Burenby (S), KSO i Mjölby kommun.
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Östergötland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Så tycker Östergötlands företag om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. "Min förhoppning är att länets kommuner använder svaren i enkäten för att förbättra det lokala företagsklimatet. Det stärker förutsättningarna för fler jobb, högre skatteintäkter och en mer attraktiv kommun", säger Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Nytt samarbete mellan näringsliv och vården

CORONAKRISEN Saab har sedan i mitten på mars månad bestämt sig för att hjälpa vården under den kris som just nu är över oss. Företaget har bidragit till vården med sin tillverkning av både ansiktsvisir och skyddsförkläden. "Det har varit mycket positivt, både bland våra anställda och såvitt vi kan bedöma också inom vården#, säger Henning Robach, chef för Saabs affärsenhet Barracuda i Gamleby.
NYHET Publicerad:

Tufft läge för östgötska företagare

KONJUNKTUR Östergötland är hårt drabbat av den ekonomiska krisen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet. "Svaren i panelen visar på vikten av att krisåtgärderna fortsätter och förstärks. Läget är allvarligt ute i företagen och det försämras snabbt", säger Johan Gustafsson Svenskt Näringsliv Östergötland.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Johan Gustafsson, Svenskt Näringsliv Östegötland.
NYHET Publicerad:

Johan Gustafsson ny regionchef i Östergötland

NY PÅ JOBBET Johan Gustafsson är ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland. Johan kommer närmast från uppdraget som Slöseriombudsman på Skattebetalarnas Förening och opinionsbildare för att skattepengar ska användas på rätt sätt och gå till rätt saker. Nu flyttar han hem till Linköping.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Den obegripliga bristen på medarbetare

KOMMENTAR Corona tydliggör saker i samhället. Ett av dem är synen på jobb. Eller att många inte tycks se vissa jobb som värdiga nog. Många av dessa jobb finns inom den gröna sektorn. Intresset från svenskar att ta jobben har varit ytterst begränsat.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Ambitionen måste vara att så många som möjligt har en trygg vardag att återvända till med jobb, försörjning och ett fungerande näringsliv. Men det förutsätter politiska krafttag. Här och nu. Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Östergötland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL redo för omställningsvåg

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Mats Sandström, TSL Trygghetsfonden region Öst.
NYHET Publicerad:

Matlådor får Östgöta Kök att klara coronakrisen

CORONAKRISEN "Det handlar om att kämpa sig igenom coronakrisen. Något annat alternativ finns inte. Vi tänker inte lägga oss ner och dö", säger Thomas Hallgren, som tillsammans med Karin Elebring äger och driver Östgöta Kök.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.