Företagsbesök på NIRA
Foto: Sören Karlsson

Första stoppet på Företagszafarin var på NIRA Dynamics AB i Mjärdevi i Linköping

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.

Agneta Niklasson

Agneta Niklasson

Foto: Sören Karlsson
Christina Landoff

Christina Landoff hade inga planer på att driva eget, men ångrar inte för ett ögonblick sitt beslut

Foto: Sören Karlsson
Maria Ferm

Maria Ferm uppskattade dagen och fick med sig nya kunskaper om praktiska villkor på arbetsmarknaden.

Foto: Sören Karlsson
Karin Nyman

Karin Nyman fick bra inspel om vad kommunen kan jobba vidare med.

Foto: Sören Karlsson
John Weinerhall

"Det är ofta krångligt att driva företag. Pålagorna är många. Regelverken måste bli enklare och skatterna behöver sänkas", säger John Weinerhall.

Foto: Sören Karlsson

Hon var en av de drygt 40 deltagarna på Svenskt Näringslivs och Ung Företagsamhets Företagszafari för politiker, lärare och SYV:are (studie- och yrkesvägledare) från Östergötland.

På programmet stod besök på NIRA Dynamics i Linköping och på Skänninge Stadshotell. Dessutom fanns det förstås stora chanser till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Agneta Niklasson pekar på hur betydelsefullt det är med kontakter mellan elever och yrkesliv på ett tidigt stadium och betonar även behovet av insatser för att fler elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med godkända betyg.

Ömsesidig förståelse

– Det måste också bli lättare att starta och driva företag. Kommuner och myndigheter behöver vara mer serviceinriktade för att snabbt och effektivt kunna hjälpa företag, men det krävs dessutom en ömsesidig förståelse mellan företagsvärlden och det offentliga, understryker Agneta Niklasson.

Företagszafarins första anhalt var NIRA Dynamics AB i Mjärdevi i Linköping. NIRA startades 2001, har idag 80 anställda och 40 konsulter i Linköping och kan beskrivas som ett mjukvaruföretag inom sektorn trafiksäkerhet. En affärsenhet arbetar med säkerhets- och dialogfunktioner i bilen. Ett exempel är kontroll av fordonets däcktryck. En annan affärsenhet koncentrerar sig på vägbanan och den övriga omgivningen. Självkörande bilar och all extremt avancerad teknik på det området kan ge NIRA en stor utvecklingspotential.

20 nya medarbetare

Enbart under de senaste fem månaderna har närmare 20 nya medarbetare knutits till företaget.

– Vi anställer först och främst civilingenjörer, gärna inom teknisk fysik, data eller maskin, men företaget behöver också testförare, konstaterar marknads- och försäljningschefen Johan Hägg.

Vad är det som lockar en nyexaminerad civilingenjör att söka jobb på NIRA? HR-chefen Henrik Valeskog menar att lönen förstås inte är oväsentlig.

– Men, säger han, för många sökande är faktorer som arbetsuppgifter, företagets höga kompetensnivå och en bra balans mellan fritid och jobb ännu viktigare än lönen. En utmaning för oss är att locka fler kvinnor. Där är vi inte tillräckligt bra. För att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen måste vi och andra företag rikta insatserna mot yngre målgrupper. Det kräver i sin tur att det blir enklare för oss att komma till grundskolor och berätta om det vi gör.

Arbete och investeringar

Zafarins andra stopp var på Skänninge Stadshotell. För precis fem år sedan tog Christina Landoff över en verksamhet som då förde en ganska tynande tillvaro. Efter massor med arbete och stora investeringar har det gamla hotellet med en historia tillbaka till 1885 nu inlett omvandlingen till den som så småningom kommer att bli Countryside Convention Center.

Bild 2 (Stadshotellet)
Foto: Sören Karlsson

Christina Landoff på Skänninge Stadshotell berättade om sin företagsresa.

– Jag hade egentligen inte alls några planer på att driva ett eget företag, men efter två självmordsuppdrag inom den kommunala sektorn kände jag mig beredd att ta det här steget, förklarar Christina Landoff.

Hon beskriver den svenska näringslivsstrukturen och påminner om att 99,4 procent av alla företag har färre än 50 anställda.

– Du kan bli egen företagare av många anledningar. Några blir företagare för att tjäna en massa pengar. Visst finns det en del som tjänar jättemycket, men de allra flesta gör det inte. Det handlar mer om att tro på en idé och att ha en vilja att förverkliga den och att kunna styra din vardag utan att ha en chef som bestämmer över dig.

Christina Landoff ångrar inte för ett ögonblick det steg hon tog för fem år sedan.

Trygg lön varje månad

– Om jag bara tänkt på privatekonomin hade det varit bättre att stanna i den kommunala världen med en trygg lön varje månad. Blir det något kvar när löner, skatter, arbetsgivaravgifter, leverantörer och allt annat är betalt kan jag ta ut en egen lön, förklarar Christina Landoff.

När det gäller företagens regelbörda har hon mer eller mindre resignerat.

– Det finns ingen jordisk möjlighet att hundraprocentigt leva upp till alla regler, säger Christina Landoff.

Maria Ferm på Jobb- och kunskapstorget i Linköping var en av SYV:arna på Företagszafarin. Hon och hennes kolleger är specialiserade på studie- och yrkesvägledning för personer i åldrarna över 20 år.

– Det har varit en mycket lyckad dag med nya kunskaper om praktiska villkor på arbetsmarknaden. Att få lära sig lite om de tekniska lösningar som NIRA Dynamics tar fram var fascinerande. Vi har också fått chansen att träffa och utbyta erfarenheter med lärare och politiker. Det är alltid värdefullt, tycker Maria Ferm.

Karin Nyman, utvecklingsstrateg på Linköpings utbildningsförvaltning, har samma positiva inställning.

Kunskaper om varandra

– Jag har fått en par bra inspel att jobba vidare med. För oss i en kommunal verksamhet handlar det om att förstå hur företagen tänker och vilka drivkrafter som entreprenörer har. Generellt sett tror jag att kunskaperna om varandra är för dåliga. Företagare och kommunfolk behöver hitta gemensamma mötesplatser, betonar Karin Nyman.

John Weinerhall är moderat riksdagsledamot från Linköping. Mycket av det han hörde under Företagszafarin känner han igen från sin pappas musikaffär och instrumentverkstad i Stockholm.  

– Det är ofta krångligt att driva företag. Pålagorna är många. Regelverken måste bli enklare och skatterna behöver sänkas. Företagen har blivit för mycket av en kassako för staten. Det är bra att så många lärare varit med. Tyvärr är ju skolan alltför inriktad mot att eleverna ska skaffa sig en anställning. Att bli företagare finns sällan på kartan, menar John Weinerhall.

Sofia Sjöström, Svenskt Näringslivs regionchef i Östergötland, poängterar det positiva i att lärare och SYV:are med ständiga kontakter med unga människor lär sig mer om de vitt skilda utmaningar som företagen står inför.

– Det finns en rad regler som styr och begränsar verksamheten. Villkoren och förutsättningarna varierar mycket beroende på bransch. Idag har vi fått bra insyn i företag av två helt olika typer, säger Sofia Sjöström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skilda åsikter i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.
NYHET Publicerad:

En fin dag för integration

INTEGRATION FIN DAG, förkortning för Företagande, integration och nätverkande, är en dag för att öka integrationen i Östergötland genom att inspirera fler företagsamma nyanlända att hitta en sysselsättning, till exempel genom nyföretagande. Hallå där Anders Björck, initiativtagare till FIN DAG, vill du berätta mer om konceptet?
NYHET Publicerad:

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd ska få fler med försörjningsstöd i arbete

HALLÅ DÄR Fredrik Lundén (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden i Linköping. Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som Alliansstyret i Linköping tillsatt, varför har man valt att starta upp nämnden?
NYHET Publicerad:

På Ica Storgatan är det kunderna som bestämmer

ENTREPRENÖRSKAP På ICA Supermarket Storgatan i Linköping är det kunderna som bestämmer. Deras önskemål väger åtminstone väldigt tungt. Kompletta måltidslösningar har blivit ett signum för butiken. En vanlig dag säljer man mellan 400 och 500 varma och kalla måltider. Siffran stiger hela tiden. "Genom en ständig dialog kan kundernas synpunkter snabbt få genomslag och bli verklighet", säger ICA-handlaren Mikael Oskarsson.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Asbest och klotter ger försiktig optimism

FÖRETAGSKLIMAT Behoven av asbest- och klottersanering under lång tid framför gör att Östgöta Sanering AB i Norrköping ser ganska ljust på framtiden. "Det kommer att ta många år innan all asbest är sanerad och att tvätta bort klotter verkar vara ett evighetsuppdrag. Sedan får vi se vad som händer med Ostlänken. Det är mycket som ska rivas och saneras nere i hamnen och på andra ställen. Det ger oss förhoppningsvis ett och annat jobb", säger vd Fredrik Axelsson.
NYHET Publicerad:

Sverige och EU halkar efter resten av världen

KOMMETAR EU är på väg in i en ny fas. Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.
NYHET Publicerad:

William är övertygad om att UF släpper loss kreativiteten

UNG FÖRETAGSAMHET "Jag har själv sett hur UF:are på kort tid lär sig företagande och tar fram en solklar affärsidé. Dessutom innebär Ung Företagsamhet ofta en personlig utveckling. Det är häftigt med all kreativitet som UF släpper loss", säger William Almevik, som sedan början av september förra året är skolinformatör på Ung Företagsamhet Östergötland.
NYHET Publicerad:

Grannsamverkan skapar motvikt till Linköping och Norrköping

FÖRETAGSKLIMAT Ett allt närmare samarbete mellan de fem kommunerna på det som ibland kallas Västbanken i Östergötland – Motala, Vadstena, Ödeshög, Mjölby och Boxholm – ska skapa en motvikt till dominansen från Linköping och Norrköping.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens ett orosmoment för JM:s

OSUND KONKURRENS "Osund konkurrens och dåliga ersättningar är de stora problemen för oss småföretagare i den här branschen", säger Malin Hallberg på JM:s Entreprenad & Transport AB i Kimstad utanför Norrköping.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism bland företagen i Östergötland

KONJUNKTUR Konjunkturen ser oförändrad eller svagt positiv ut, både i riket och i Östergötland, företagen i länet verkar överlag ha en försiktig tro på ett lite mer gynnsamt läge i ekonomin. Få företag anser att risken för en nedgång i ekonomin är särskilt hög, en del är till och med lite mer positiva än tidigare. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Ny KSO: Det ska vara lätt att driva företag i Linköping

NY PÅ JOBBET Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plats på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an de kommande fyra åren. I Linköpings kommun är Niklas Borg (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi är nyfikna på hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.
NYHET Publicerad:

Flygande start för handlaren Lovisa

ENTREPRENÖRSKAP I september 2017 fick 28-åriga Lovisa Skoog erbjudandet om att bli ICA-handlare och ta över ICA Nära Kneippen på Villagatan i centrala Norrköping. På Handelsgalan, för några månader sedan, tilldelades hon Utmärkelsen Årets Livsmedelsbutik i Norrköping.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen i centrum på årets första Östgötalunch

FÖRETAGSKLIMAT "Branschen har över 200 000 sysselsatta och är Sveriges nya basnäring. Vi är en extremt betydelsefull motor för integrationen av nyanlända. Dessutom vet vi att många ungdomar får sitt allra första jobb på en restaurang eller ett hotell", menade Magnus Dahlin, styrelseledamot i Visita Mellersta och vd på konferensanläggningen Villa Fridhem i Getå utanför Norrköping, när årets första Östgötalunch satte fokuset på besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Motala kommun ska ha servicefokus i dialog med företagen

NY PÅ JOBBET Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plast på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an de kommande fyra åren. I Motala kommun är Kåre Friberg (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi är nyfikna på hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.
NYHET Publicerad:

Välkommen Oscar

NY PÅ JOBBET Oscar Åberg är ny studentmedarbetare på Svenskt Näringslivs regionkontor i Östergötland. Oscar läser fjärde terminen på Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet och utöver sitt stora intresse för samhälls- och näringslivsfrågor är han en inbiten AIK-are.
NYHET Publicerad:

Gymnasievalet, tänk noga igenom ditt val

DEBATT "Faktum är att elever som gått ett yrkesprogram har goda jobbchanser – och inte bara när det gäller första jobbet. Yrkesprogrammen ger goda utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och till eget företagande. Möjligheten att senare läsa på högskola och yrkeshögskola finns också." Det skriver Sofia Sjöström i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Tyska turister fick fart på Skänninge Stadshotell

ENTREPRENÖRSKAP "Jag lockas till de omöjliga uppdragen. Nu börjar vi landa men det är fortfarande mycket kvar att göra", säger Christina Landoff, huvudägare och vd på Skänninge Stadshotell, där de tyska turisterna idag fått en nyckelroll.