Företagsbesök på NIRA
Foto: Sören Karlsson

Första stoppet på Företagszafarin var på NIRA Dynamics AB i Mjärdevi i Linköping

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.

Agneta Niklasson

Agneta Niklasson

Foto: Sören Karlsson
Christina Landoff

Christina Landoff hade inga planer på att driva eget, men ångrar inte för ett ögonblick sitt beslut

Foto: Sören Karlsson
Maria Ferm

Maria Ferm uppskattade dagen och fick med sig nya kunskaper om praktiska villkor på arbetsmarknaden.

Foto: Sören Karlsson
Karin Nyman

Karin Nyman fick bra inspel om vad kommunen kan jobba vidare med.

Foto: Sören Karlsson
John Weinerhall

"Det är ofta krångligt att driva företag. Pålagorna är många. Regelverken måste bli enklare och skatterna behöver sänkas", säger John Weinerhall.

Foto: Sören Karlsson

Hon var en av de drygt 40 deltagarna på Svenskt Näringslivs och Ung Företagsamhets Företagszafari för politiker, lärare och SYV:are (studie- och yrkesvägledare) från Östergötland.

På programmet stod besök på NIRA Dynamics i Linköping och på Skänninge Stadshotell. Dessutom fanns det förstås stora chanser till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Agneta Niklasson pekar på hur betydelsefullt det är med kontakter mellan elever och yrkesliv på ett tidigt stadium och betonar även behovet av insatser för att fler elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med godkända betyg.

Ömsesidig förståelse

– Det måste också bli lättare att starta och driva företag. Kommuner och myndigheter behöver vara mer serviceinriktade för att snabbt och effektivt kunna hjälpa företag, men det krävs dessutom en ömsesidig förståelse mellan företagsvärlden och det offentliga, understryker Agneta Niklasson.

Företagszafarins första anhalt var NIRA Dynamics AB i Mjärdevi i Linköping. NIRA startades 2001, har idag 80 anställda och 40 konsulter i Linköping och kan beskrivas som ett mjukvaruföretag inom sektorn trafiksäkerhet. En affärsenhet arbetar med säkerhets- och dialogfunktioner i bilen. Ett exempel är kontroll av fordonets däcktryck. En annan affärsenhet koncentrerar sig på vägbanan och den övriga omgivningen. Självkörande bilar och all extremt avancerad teknik på det området kan ge NIRA en stor utvecklingspotential.

20 nya medarbetare

Enbart under de senaste fem månaderna har närmare 20 nya medarbetare knutits till företaget.

– Vi anställer först och främst civilingenjörer, gärna inom teknisk fysik, data eller maskin, men företaget behöver också testförare, konstaterar marknads- och försäljningschefen Johan Hägg.

Vad är det som lockar en nyexaminerad civilingenjör att söka jobb på NIRA? HR-chefen Henrik Valeskog menar att lönen förstås inte är oväsentlig.

– Men, säger han, för många sökande är faktorer som arbetsuppgifter, företagets höga kompetensnivå och en bra balans mellan fritid och jobb ännu viktigare än lönen. En utmaning för oss är att locka fler kvinnor. Där är vi inte tillräckligt bra. För att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen måste vi och andra företag rikta insatserna mot yngre målgrupper. Det kräver i sin tur att det blir enklare för oss att komma till grundskolor och berätta om det vi gör.

Arbete och investeringar

Zafarins andra stopp var på Skänninge Stadshotell. För precis fem år sedan tog Christina Landoff över en verksamhet som då förde en ganska tynande tillvaro. Efter massor med arbete och stora investeringar har det gamla hotellet med en historia tillbaka till 1885 nu inlett omvandlingen till den som så småningom kommer att bli Countryside Convention Center.

Bild 2 (Stadshotellet)
Foto: Sören Karlsson

Christina Landoff på Skänninge Stadshotell berättade om sin företagsresa.

– Jag hade egentligen inte alls några planer på att driva ett eget företag, men efter två självmordsuppdrag inom den kommunala sektorn kände jag mig beredd att ta det här steget, förklarar Christina Landoff.

Hon beskriver den svenska näringslivsstrukturen och påminner om att 99,4 procent av alla företag har färre än 50 anställda.

– Du kan bli egen företagare av många anledningar. Några blir företagare för att tjäna en massa pengar. Visst finns det en del som tjänar jättemycket, men de allra flesta gör det inte. Det handlar mer om att tro på en idé och att ha en vilja att förverkliga den och att kunna styra din vardag utan att ha en chef som bestämmer över dig.

Christina Landoff ångrar inte för ett ögonblick det steg hon tog för fem år sedan.

Trygg lön varje månad

– Om jag bara tänkt på privatekonomin hade det varit bättre att stanna i den kommunala världen med en trygg lön varje månad. Blir det något kvar när löner, skatter, arbetsgivaravgifter, leverantörer och allt annat är betalt kan jag ta ut en egen lön, förklarar Christina Landoff.

När det gäller företagens regelbörda har hon mer eller mindre resignerat.

– Det finns ingen jordisk möjlighet att hundraprocentigt leva upp till alla regler, säger Christina Landoff.

Maria Ferm på Jobb- och kunskapstorget i Linköping var en av SYV:arna på Företagszafarin. Hon och hennes kolleger är specialiserade på studie- och yrkesvägledning för personer i åldrarna över 20 år.

– Det har varit en mycket lyckad dag med nya kunskaper om praktiska villkor på arbetsmarknaden. Att få lära sig lite om de tekniska lösningar som NIRA Dynamics tar fram var fascinerande. Vi har också fått chansen att träffa och utbyta erfarenheter med lärare och politiker. Det är alltid värdefullt, tycker Maria Ferm.

Karin Nyman, utvecklingsstrateg på Linköpings utbildningsförvaltning, har samma positiva inställning.

Kunskaper om varandra

– Jag har fått en par bra inspel att jobba vidare med. För oss i en kommunal verksamhet handlar det om att förstå hur företagen tänker och vilka drivkrafter som entreprenörer har. Generellt sett tror jag att kunskaperna om varandra är för dåliga. Företagare och kommunfolk behöver hitta gemensamma mötesplatser, betonar Karin Nyman.

John Weinerhall är moderat riksdagsledamot från Linköping. Mycket av det han hörde under Företagszafarin känner han igen från sin pappas musikaffär och instrumentverkstad i Stockholm.  

– Det är ofta krångligt att driva företag. Pålagorna är många. Regelverken måste bli enklare och skatterna behöver sänkas. Företagen har blivit för mycket av en kassako för staten. Det är bra att så många lärare varit med. Tyvärr är ju skolan alltför inriktad mot att eleverna ska skaffa sig en anställning. Att bli företagare finns sällan på kartan, menar John Weinerhall.

Sofia Sjöström, Svenskt Näringslivs regionchef i Östergötland, poängterar det positiva i att lärare och SYV:are med ständiga kontakter med unga människor lär sig mer om de vitt skilda utmaningar som företagen står inför.

– Det finns en rad regler som styr och begränsar verksamheten. Villkoren och förutsättningarna varierar mycket beroende på bransch. Idag har vi fått bra insyn i företag av två helt olika typer, säger Sofia Sjöström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Vadstena lyfter 108 placeringar i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Vadstena gör ett fenomenalt lyft i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – från plats 192 bland landets 290 kommuner förra året till plats 84 nu. Det är alltså en förbättring med 108 placeringar. "Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras blev en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Rankingresultatet ger oss en mycket välkommen bekräftelse på det", säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson.
NYHET Publicerad:

Ydre fortfarande bäst i Östergötland

FÖRETAGSKLIMAT Ydre är fortfarande med god marginal den kommun i Östergötland som har det bästa företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs alldeles färska ranking hamnar man på plats 26 bland Sveriges 290 kommuner. Det är visserligen två placeringar sämre än förra hösten men ändå ett mycket bra resultat. För kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2010, Sven-Inge Karlsson (C), är öppenhet och dialog några nyckelbegrepp som kan förklara Ydres starka position.
NYHET Publicerad:

Norrköping faller som en sten i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Norrköping faller som en sten i den nya rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 253 bland Sveriges 290 kommuner. 87 placeringar sämre än förra året.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbare till stor hjälp under högsäsong

SOMMARJOBB Sommarsäsongen möjliggör för ungdomar i Linköping att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen är tacksamma över extra hjälp för att klara av den hektiska perioden på året. ”Utan våra sommarjobbare hade vi inte klarat oss” säger Monica Persson, butikschef på Ica Supermarket Storgatan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Östergötland en europeisk patentstjärna

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken kan man bland annat se antal ansökningar som gjorts under året. För den som vill se på patentstatistiken för Östergötland kan det dels väcka bekymrade frågor och dels ge glädjande besked.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Victor Nyberg laddar för Yrkes VM i Ryssland

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 deltagarna är 28 från Sverige, och 3 av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Victor Nyberg, It-tekniker från Linköping.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Signe Skogstjärna siktar på att bli världens bästa guldsmed

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 tävlande är 28 från Sverige, och tre av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Signe Skogstjärna, guldsmed och juvelerare från Motala.
NYHET Publicerad:

Företagsklimat i fokus på Sjöstadslunch

Det bjöds in till Sjöstadslunch på Coffice i Motala. I fokus stod den årliga enkätundersökning som mäter företagsklimatet på kommunnivå, och gästade, det gjorde Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström.
NYHET Publicerad:

Skilda åsikter i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.
NYHET Publicerad:

En fin dag för integration

INTEGRATION FIN DAG, förkortning för Företagande, integration och nätverkande, är en dag för att öka integrationen i Östergötland genom att inspirera fler företagsamma nyanlända att hitta en sysselsättning, till exempel genom nyföretagande. Hallå där Anders Björck, initiativtagare till FIN DAG, vill du berätta mer om konceptet?
NYHET Publicerad:

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd ska få fler med försörjningsstöd i arbete

HALLÅ DÄR Fredrik Lundén (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden i Linköping. Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som Alliansstyret i Linköping tillsatt, varför har man valt att starta upp nämnden?