LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 oktober 2020

”Genom att satsa på hållbar omställning kickstartar vi Sveriges ekonomi”

Årets arbete har varit minst sagt annorlunda för många, inte minst för våra folkvalda riksdagsledamöter i länet. Svenskt Näringsliv pratar med Johan Löfstrand (S) för att få hans syn på hur vi bäst återstartar Sverige. ”Det handlar om att i övrigt livskraftiga företag ska klara denna våg, och fortsätta skapa den tillväxt och innovation Sverige både är känt för och behöver”, säger Johan Löfstrand.

Johan Löfstrand (S) riksdagsledamot
”Östergötlands kommuner och regionen måste satsa på att förenkla regler och digitalisera processer så att företagare kan fokusera på att få sitt företag att växa, och inte syssla med en massa pappersarbete”, säger Johan Löfstrand (S).

Coronakrisen har slagit brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Vilka reformer tycker du behövs för att påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt Sverige?
– Framöver kommer det att behövas satsningar på arbetsmarknadsåtgärder, såsom mer resurser till yrkeshögskolor och andra former av kompetensutvecklande åtgärder. På så vis kan vi se till att de arbetstagare som i skuggan av pandemin mist jobben, istället kan växla om och ta de nya jobben. – Vi har också med denna pandemi sett en digital utveckling i en takt olik någon tidigare. Därför kommer bredbandsutbyggnaden spela stor roll för att företagare utanför storstäderna inte ska begränsas i sin utveckling. I regeringens budgetförslag föreslås bland annat att 650 miljoner kronor ska användas till ett nytt stöd för utbyggnad av snabbt bredband i hela landet mellan år 2020 till 2022. – Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår också att kraftigt öka de lokala klimatinvesteringarna, fortsätta att stödja industrins omställning till fossilfri produktion och investera i elvägar, laddstolpar och utbyggd cykel- och kollektivtrafik. Stimulanser för byggande och renovering av vårt bostadsbestånd finns också med i återstartspaketet. Vi socialdemokrater vill kickstarta svensk ekonomi genom att skynda på den hållbara omställningen och på så vis skapa nya jobb och en snabb återhämtning.

Vi socialdemokrater vill kickstarta svensk ekonomi genom att skynda på den hållbara omställningen och på så vis skapa nya jobb och en snabb återhämtning.

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet här i Östergötland?
Östergötland är en expansiv region med stora möjligheter men självklart står även vår region för utmaningar. Östergötlands kommuner och regionen måste satsa på att förenkla regler och digitalisera processer så att företagare kan fokusera på att få sitt företag att växa, och inte syssla med en massa pappersarbete.

– Regeringen arbetar samtidigt med att ta fram en strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030, med fokus på innovation, företagande och kompetensförsörjning.

Andelen som arbetar ligger idag på den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?
Vi måste ha en aktiv arbetsmarknadspolitik med rejäla satsningar på regelförenkling, kompetensutveckling, digitaliseringsfrämjande åtgärder och jobbmatchning.

– Regeringen har satsat på att mildra konsekvenserna för i övrigt livskraftiga företag med flera kraftfulla krisåtgärder. I den kommande budgeten finns det satsningar på exempelvis skattesänkningar och regelförenklingar för att kompensera företagen för de merkostnader som denna tid kan ha inneburit. Vi hoppas att detta kommer leda till att fler kan anställa.

En högaktuell fråga, som inte får riskera att bromsa återstarten hos företagen, är den om brott och otrygghet. En ny undersökning som Svenskt Näringsliv gjort visar att brottslighet och otrygghet kostar svenska företag 100 miljarder per år samtidigt som det minskar drivkrafterna att driva företag. Vad bör göras för att minska brottsligheten mot företag och öka tryggheten i samhället?
Regeringen fortsätter satsa på att bygga ut antalet polisanställda till 10 000 år 2024. Vidare förstärks rättskedjan genom mer resurser till bland annat kriminalvården och utökade insatser redan i tidig ålder. Vi satsar också på att se till att fler brottsaktiva ungdomar omhändertas och att antalet slutna ungdomsvårdsplatser byggs ut. 

– Sedan tidigare har regeringen förenklat möjligheten att sätta upp kameror på offentlig plats. Genom 34-punktsprogramnet, som innehåller både nya verktyg för myndigheterna, hårdare straff och ett bättre brottsförebyggande arbete, genomför regeringen den största satsningen mot gängkriminalitet någonsin. Ett starkt samhälle för att klara kriser i framtiden!

Återstarta SverigecoronakrisenJohan Löfstrand
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist