NYHET5 mars 2019

Ny KSO: Det ska vara lätt att driva företag i Linköping

Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plats på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an de kommande fyra åren. I Linköpings kommun är Niklas Borg (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi är nyfikna på hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.

"Det ska vara lätt att driva företag i Linköping, och då gäller det att företagare har möjlighet till god service i kontakten med de kommunens förvaltning", säger Niklas Borg.

Hur känns det att ta över som kommunstyrelsens ordförande i Linköping?

Det känns fantastiskt roligt, men det är också en stor utmaning som ligger framför mig och det nya alliansstyret.

Hur ser du på näringslivet i Linköping?

Eftersom jag själv har en mångårig bakgrund som företagare är näringslivsfrågor självklart något jag brinner extra mycket för. Linköping har på många plan ett bra och välfungerande näringsliv med en låg arbetslöshet och god tillväxt. Dock är det självklart så att det finns utmaningar också, både lokala och större strukturella sådana.

Linköping placerar sig bara på plats 129 av Sveriges 290 kommuner när företagen själva får svara på hur de tycker att företagsklimatet i kommunen är. Vad tycker du om det? Hur ska Linköping klättra på rankingen?

Senast Alliansen satt vi makten klättrade vi till plats 34. Linköping har alltså tappat många platser vilket jag, och hela Alliansstyret tycker är tråkigt. Tyvärr är det inte förvånade då det förra styret inte delar vår syn på hur viktigt det lokala näringslivet är för kommunen. För oss i Alliansen blir det en prioritering att ta tillbaka de tappade platserna, och det ska göras genom ett antal åtgärder.

Till exempel ska det vara lätt att driva företag i Linköping, och då gäller det att företagare har möjlighet till god service i kontakten med de kommunens förvaltning.

Vi ska också införa en servicegaranti för bättre förutsägbarhet för företagen. Vid kontakt med kommunen ska man få reda på hur lång tid ens ärende kommer ta och vilka avgifter som kommer tas ut. Även själva avgifternas är något vi kommer se över, bland annat om det verkligen ska vara så att många avgifter tas på schablon.

När det gäller det gäller de offentliga upphandlingarna ska vi sänka trösklarna så att även mindre företag kan inkomma med anbud.

Vad är den första frågan du tänker ta tag i som ny KSO när det gäller det lokala näringslivet

För oss är det viktigt att både företagen i kommunen, men framförallt att själva kommunförvaltningen, förstår att näringslivet är en av Alliansens mest prioriterade frågor. På så sätt hoppas vi få hela organisationen med oss. Då kan vi skapa ännu bättre förutsättning för företagande i Linköping.

Skriven avOscar Åberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist