NYHET29 september 2020

Östergötland en patentstjärna – men strategin varierar

Under sommaren presenterade Patent- och registreringsverket sin statistik för 2019. Precis som tidigare år kan konstateras att Östergötland är en innovativ motor i Sverige. Linköpings kommun är 16:e kommun i landet när det gäller nationella patentansökningar. Till saken hör att 30 % av de nationella patentansökningarna kommer från Stockholms län. 

Under 2018 kom 33 nationella patentansökningar från Linköping, under 2019 bara 23.Foto: Mostphoto
Linköping och Östergötland ligger bra till när det gäller antalet nationella patentansökningar, men från Linköping har dessa stadigt sjunkit de senaste åren., konstaterar Christina Wainikka.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– För en kommun som Linköping märks att det finns många innovativa företag och att det också finns forskare som kan behöva patent för att nyttiggöra sin forskning, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

– Linköping och Östergötland ligger även bra till om man ser från vilka regioner patentansökningar till det europeiska patentverket (EPO) görs. Det finns dock kanske ett litet orosmoln, fortsätter Christina.

– Antalet nationella patentansökningar från Linköping har stadigt sjunkit de senaste åren.

Under 2018 kom 33 nationella patentansökningar från Linköping, under 2019 bara 23. Detta kan jämföras med de 42 ansökningar som kom från Linköping under 2017.

– Å ena sidan kan detta vara en effekt av att fler i Linköping söker patent via andra myndigheter, såsom EPO. Detta är i så fall kanske en positiv utveckling, säger Christina.

– Å andra sidan kan det tyda på att många mindre företag inte alls söker patent. Det kan då vara bekymmersamt.

Patent är en rättighet som man bara kan få genom att få en patentansökan beviljad. En nationell patentansökan, med giltighet i Sverige, lämnas in till Patent- och registreringsverket. Vill man ha patent i fler länder kan man lämna in ansökan till EPO. Via det systemet kan man söka patent i 38 länder. Varje nytt land man söker patent för kostar, i form av inte minst ansökningsavgifter. För företag som främst tänker agera på en enda marknad kan dessa kostnader vara onödiga.

Läs mer

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns på prv.se

För dig som vill veta mer om immaterialrätt finns PRV-skolan online

Patent
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist