NYHET18 augusti 2016

Svårare att förbli konkurrenskraftig på en global marknad

Actil Warehouse Trucks AB ligger utanför Linköping och medlemsföretaget tillverkar och säljer eltruckar till hela världen. Med cirka 30 anställda konkurrerar företaget på en global marknad och är det enda svenskägda trucktillverkaren som finns kvar av de gamla i landet.

Foto: Jakob Moroz

Ingemar Lorin, vd, berättar om vilka utmaningar som de står inför. Att förbli konkurrenskraftiga och hitta rätt kompetens diskuterades under företagsbesöket.

Ingemar är utbildad lantmästare och har tidigare arbetat som spannmålshandlare innan han så småningom blev vd för Actil Warehouse Trucks AB. Företaget tillverkar mellan 250 till 300 eltruckar om året till kunder runt om i världen.

-Våra konstruktörer jobbar med hela produktionslinan och då krävs det att de kan hela processen. Vi erbjuder ungefär 10 olika basmodeller som varje kund kan välja kombinationer av. En ny konstruktör hos oss har lärt sig våra produkter efter 1,5 år. Då har konstruktören gått igenom de flesta produkter som vi tillverkar och kan sedan vidareutveckla dem, säger Ingemar.

Den höjda arbetsgivaravgiften märks hos företaget genom att personal ersätts med äldre som har arbetslivserfarenhet när det är omsättning av personal. Ett alternativ som arbetsgivare kan använda sig av nu är nystartsbidrag som ger arbetsgivaren ekonomisk ersättning för att anställa en person som ar varit utan arbete en längre tid i Sverige. Ingemar menar att bidraget för arbetsgivaren är bra som en inskolningspeng men att det är krångligt att ansöka.

– Vi frågade arbetsförmedlingen om de hade någon nyanländ som hade liknande kompetens som vi söker. Vi fick svaret att de inte hade någon som de kunde erbjuda utan att vi själva får hitta de personerna och sedan söka om ersättning. Vi företagare vill ju ta ansvar och gör redan det men om arbetsförmedlingen inte kan hjälpa oss så får vi själva lägga resurser på att få folk i arbete, säger Ingemar.

Export till 25 länder runt om i världen

Företagets största marknad är Europa men de exporterar till alla världsdelar förutom USA. Anledningen till att de aktivt har valt bort USA som en marknad är på grund av att det råder så stora skillnader i ansvar och sanktioner mot företag som försäkringsbolagen särhanterar.

-Vi har valt bort USA på grund av att det skulle krävas för mycket resurser vid processandet vid eventuella stämningar. Det känns onödigt att lägga energi på den marknaden, istället exporterar vi till övriga världen.

Argentina, Colombia och Algeriet är de senaste exemplet på länder där företaget har kunder men också stora delar av Norden och Europa. Ingemar berättar att det blir allt svårare och svårare att förbli konkurrenskraftiga på en global marknad. En orsak är de löneökningar som har skett de senaste åren.

– Jag tycker inte att det är fel att mina anställda ska få löneökningar. Däremot blir det svårt för oss företag som exporterar och konkurrerar med hela världen. Vi har inte höjt priserna på våra produkter sedan 2013 medan de reella löneökningarna ligger på 5-6% under samma tidsperiod. Dessutom kommer de öka ytterligare efter de senaste avtalsförhandlingarna som sträcker sig ett år framåt. Lönsamheten kommer att sjunka och jag hade välkomnat något förslag i avtalet som kompenserar löneökningarna för arbetsgivarna, säger Ingemar.

Han passar även på att skicka med oss ett förslag på hur politiker kan få en bättre förståelse för företagare.

– Tänk om alla riksdagsledamöter hade fått vara småföretagare genom att ha en egen budget och sköta anställning av sin administrativa personal. Då hade nog fler politiker kunnat förstå att de situationer som ständigt uppstår för företagare inte är så enkla varje gång.

Entreprenörskapexport
Skriven avJacob Moroz
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist