Vadstena lyfter 108 placeringar i rankingen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Vadstena gör ett fenomenalt lyft i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – från plats 192 bland landets 290 kommuner förra året till plats 84 nu. Det är alltså en förbättring med 108 placeringar.

Peter Karlsson

"Långsiktighet och dialog är A och O i arbetet med företagsklimatet", säger Peter Karlsson.

Foto: Sören Karlsson
Jessica Hallros

"Kommunens roll är att tillhandahålla bästa möjliga villkor för företagen", betonar Jessica Hallros.

Foto: Sören Karlsson

– Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras blev en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Rankingresultatet ger oss en mycket välkommen bekräftelse på det, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

Han beskriver företagandet som en pulsåder i kommunen.

– Företagen skapar tillväxt och arbetstillfällen. Det blir attraktivt att arbeta och bo här och även att komma hit som besökare. Företagen genererar skatteintäkter som i sin tur möjliggör bra skolor, bra vård och annan kommunal service.

Peter Karlsson menar att det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB blivit ett effektivt sätt att kraftsamla resurserna.

Långsiktighet och dialog

– Bolagets vd Jessica Hallros gör tillsammans med sina medarbetare ett fantastiskt jobb och har på kort tid nått många mål. Långsiktighet är A och O i hela detta arbete, men det får inte göra oss rädda för att förändra och prova nya vägar. En ständig dialog med medborgare och med företag är en nödvändig komponent, poängterar han.

Sedan årsskiftet styrs Vadstena av M, S och MP. För att fördjupa dialogen med näringslivet inledde man redan efter någon månad en företagsturné, en turné som kommer att rulla vidare utan slut. Här deltar Peter Karlsson, kommunalrådet Anders Hedeborg (S), kommundirektören Madeleine Andersson och Jessica Hallros från Vadstena Turism & Näringsliv.

Lyssnar och lär

– Vi lyssnar och lär. Ibland kan det finnas irritationsmoment som ingen av oss haft en aning om. I vissa fall stöter vi på problem som kan lösas på direkten. Vi har hunnit besöka många stora och små företag. Det är viktigt att inte glömma bort de mindre företagen som betyder mycket för att få ett fungerande lokalsamhälle. Kan de växa och utvecklas är det extra roligt, påpekar Peter Karlsson.

Ett bekymmer är kompetensförsörjningen, något som Vadstena delar med många andra kommuner i Sverige. Peter Karlsson nämner också de ökande kostnaderna för den kommunala verksamheten.

– Genom ett utökat samarbete med andra kommuner kan fler dela på kostnaderna. Vi jobbar brett för att hitta många samarbetsområden.

Enkelt att pendla

Peter Karlsson påminner om att det nu för tiden går ganska enkelt att pendla inom Östergötland, något som är till fördel för alla parter.

– Det tar bara 58 minuter med bussen mellan Vadstena och Linköping och det är 30 förbindelser i vardera riktningen varje dygn.

Han tycker att det finns en positiv attityd bland många av kommunens invånare.

– Och det är en attityd som verkar smitta av sig. Det känns fantastiskt bra, framhåller Peter Karlsson.

Också företagare

Han är inte enbart kommunstyrelsens ordförande. Han är också företagare. På Valla Skattegård en knapp mil från själva tätorten driver han Valla Morötter AB.

– Jag representerar den sjätte generationen här på gården. Våra barn blir alltså den sjunde generationen, konstaterar Peter Karlsson.

På en areal på 25 hektar blir det en skörd på så där 1 500 ton morötter per år. Därutöver odlar man krondill på fem hektar av denna mycket bördiga jord som en gång varit sjöbotten.

– Jag vet hur verkligheten ser ut för en företagare, säger Peter Karlsson.

 Jessica Hallros är vd för det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB och har också titeln turist- och näringslivschef. Hon anställdes en kort tid efter att detta bolag bildades för ungefär två år sedan.

Ett stort steg

– Tillkomsten av Vadstena Turism & Näringsliv AB var ett stort steg från kommunens sida för att visa att man verkligen prioriterar näringslivsfrågorna, säger Jessica Hallros.

Hon menar att denna satsning i kombination med att det skett byten på ett antal viktiga poster i kommunen lett till en nytändning som nu ger tydligt genomslag i Svenskt Näringslivs ranking. 

– Idag finns en bred samsyn och det är lätt att få gensvar för frågor som rör näringslivet. Många ser Vadstenas möjligheter, förklarar Jessica Hallros.

Näringslivet i Vadstena kommun är diversifierat. Här finns stora och små industriföretag, många tjänsteföretag, en tung besöksnäring och åtskilliga företag inom de gröna näringarna.

– Värt att notera är att nyföretagandet ligger på en hög nivå. Man är inte rädd för att starta företag. Det är ett tecken på ett gott företagsklimat, understryker Jessica Hallros.

Nära samverkan

Hon betonar att det krävs en nära samverkan mellan näringslivet och kommunen.

– Vi ligger fortfarande bara i startgroparna. Dialogen måste stärkas. Att det går bra för många företag är förstås deras egen förtjänst. Kommunens roll är att tillhandahålla bästa möjliga villkor, säger Jessica Hallros.

Vadstena förbereder sig för att expandera och öka invånarantalet. För närvarande bor det cirka 7 500 personer i kommunen, en siffra som i stort sett varit oförändrad i ett par decennier. 

– På fyra år ska 400 bostäder byggas. Vi har beredskap med mark och lokaler för företagsetableringar. Här kan du bo och verka i en historisk men samtidigt levande miljö. Vadstena har nära till vatten och vackra naturområden. Det är en region med kraftig tillväxt. Mycket talar för Vadstena, betonar Jessica Hallros.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Vadstena lyfter 108 placeringar i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Vadstena gör ett fenomenalt lyft i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – från plats 192 bland landets 290 kommuner förra året till plats 84 nu. Det är alltså en förbättring med 108 placeringar. "Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras blev en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Rankingresultatet ger oss en mycket välkommen bekräftelse på det", säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson.
NYHET Publicerad:

Ydre fortfarande bäst i Östergötland

FÖRETAGSKLIMAT Ydre är fortfarande med god marginal den kommun i Östergötland som har det bästa företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs alldeles färska ranking hamnar man på plats 26 bland Sveriges 290 kommuner. Det är visserligen två placeringar sämre än förra hösten men ändå ett mycket bra resultat. För kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2010, Sven-Inge Karlsson (C), är öppenhet och dialog några nyckelbegrepp som kan förklara Ydres starka position.
NYHET Publicerad:

Norrköping faller som en sten i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Norrköping faller som en sten i den nya rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 253 bland Sveriges 290 kommuner. 87 placeringar sämre än förra året.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbare till stor hjälp under högsäsong

SOMMARJOBB Sommarsäsongen möjliggör för ungdomar i Linköping att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen är tacksamma över extra hjälp för att klara av den hektiska perioden på året. ”Utan våra sommarjobbare hade vi inte klarat oss” säger Monica Persson, butikschef på Ica Supermarket Storgatan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Östergötland en europeisk patentstjärna

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken kan man bland annat se antal ansökningar som gjorts under året. För den som vill se på patentstatistiken för Östergötland kan det dels väcka bekymrade frågor och dels ge glädjande besked.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Victor Nyberg laddar för Yrkes VM i Ryssland

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 deltagarna är 28 från Sverige, och 3 av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Victor Nyberg, It-tekniker från Linköping.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Signe Skogstjärna siktar på att bli världens bästa guldsmed

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 tävlande är 28 från Sverige, och tre av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Signe Skogstjärna, guldsmed och juvelerare från Motala.
NYHET Publicerad:

Företagsklimat i fokus på Sjöstadslunch

Det bjöds in till Sjöstadslunch på Coffice i Motala. I fokus stod den årliga enkätundersökning som mäter företagsklimatet på kommunnivå, och gästade, det gjorde Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström.
NYHET Publicerad:

Skilda åsikter i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.
NYHET Publicerad:

En fin dag för integration

INTEGRATION FIN DAG, förkortning för Företagande, integration och nätverkande, är en dag för att öka integrationen i Östergötland genom att inspirera fler företagsamma nyanlända att hitta en sysselsättning, till exempel genom nyföretagande. Hallå där Anders Björck, initiativtagare till FIN DAG, vill du berätta mer om konceptet?
NYHET Publicerad:

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd ska få fler med försörjningsstöd i arbete

HALLÅ DÄR Fredrik Lundén (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden i Linköping. Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som Alliansstyret i Linköping tillsatt, varför har man valt att starta upp nämnden?
NYHET Publicerad:

På Ica Storgatan är det kunderna som bestämmer

ENTREPRENÖRSKAP På ICA Supermarket Storgatan i Linköping är det kunderna som bestämmer. Deras önskemål väger åtminstone väldigt tungt. Kompletta måltidslösningar har blivit ett signum för butiken. En vanlig dag säljer man mellan 400 och 500 varma och kalla måltider. Siffran stiger hela tiden. "Genom en ständig dialog kan kundernas synpunkter snabbt få genomslag och bli verklighet", säger ICA-handlaren Mikael Oskarsson.