Vadstena lyfter 108 placeringar i rankingen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Vadstena gör ett fenomenalt lyft i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – från plats 192 bland landets 290 kommuner förra året till plats 84 nu. Det är alltså en förbättring med 108 placeringar.

Peter Karlsson

"Långsiktighet och dialog är A och O i arbetet med företagsklimatet", säger Peter Karlsson.

Foto: Sören Karlsson
Jessica Hallros

"Kommunens roll är att tillhandahålla bästa möjliga villkor för företagen", betonar Jessica Hallros.

Foto: Sören Karlsson

– Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras blev en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Rankingresultatet ger oss en mycket välkommen bekräftelse på det, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

Han beskriver företagandet som en pulsåder i kommunen.

– Företagen skapar tillväxt och arbetstillfällen. Det blir attraktivt att arbeta och bo här och även att komma hit som besökare. Företagen genererar skatteintäkter som i sin tur möjliggör bra skolor, bra vård och annan kommunal service.

Peter Karlsson menar att det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB blivit ett effektivt sätt att kraftsamla resurserna.

Långsiktighet och dialog

– Bolagets vd Jessica Hallros gör tillsammans med sina medarbetare ett fantastiskt jobb och har på kort tid nått många mål. Långsiktighet är A och O i hela detta arbete, men det får inte göra oss rädda för att förändra och prova nya vägar. En ständig dialog med medborgare och med företag är en nödvändig komponent, poängterar han.

Sedan årsskiftet styrs Vadstena av M, S och MP. För att fördjupa dialogen med näringslivet inledde man redan efter någon månad en företagsturné, en turné som kommer att rulla vidare utan slut. Här deltar Peter Karlsson, kommunalrådet Anders Hedeborg (S), kommundirektören Madeleine Andersson och Jessica Hallros från Vadstena Turism & Näringsliv.

Lyssnar och lär

– Vi lyssnar och lär. Ibland kan det finnas irritationsmoment som ingen av oss haft en aning om. I vissa fall stöter vi på problem som kan lösas på direkten. Vi har hunnit besöka många stora och små företag. Det är viktigt att inte glömma bort de mindre företagen som betyder mycket för att få ett fungerande lokalsamhälle. Kan de växa och utvecklas är det extra roligt, påpekar Peter Karlsson.

Ett bekymmer är kompetensförsörjningen, något som Vadstena delar med många andra kommuner i Sverige. Peter Karlsson nämner också de ökande kostnaderna för den kommunala verksamheten.

– Genom ett utökat samarbete med andra kommuner kan fler dela på kostnaderna. Vi jobbar brett för att hitta många samarbetsområden.

Enkelt att pendla

Peter Karlsson påminner om att det nu för tiden går ganska enkelt att pendla inom Östergötland, något som är till fördel för alla parter.

– Det tar bara 58 minuter med bussen mellan Vadstena och Linköping och det är 30 förbindelser i vardera riktningen varje dygn.

Han tycker att det finns en positiv attityd bland många av kommunens invånare.

– Och det är en attityd som verkar smitta av sig. Det känns fantastiskt bra, framhåller Peter Karlsson.

Också företagare

Han är inte enbart kommunstyrelsens ordförande. Han är också företagare. På Valla Skattegård en knapp mil från själva tätorten driver han Valla Morötter AB.

– Jag representerar den sjätte generationen här på gården. Våra barn blir alltså den sjunde generationen, konstaterar Peter Karlsson.

På en areal på 25 hektar blir det en skörd på så där 1 500 ton morötter per år. Därutöver odlar man krondill på fem hektar av denna mycket bördiga jord som en gång varit sjöbotten.

– Jag vet hur verkligheten ser ut för en företagare, säger Peter Karlsson.

 Jessica Hallros är vd för det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB och har också titeln turist- och näringslivschef. Hon anställdes en kort tid efter att detta bolag bildades för ungefär två år sedan.

Ett stort steg

– Tillkomsten av Vadstena Turism & Näringsliv AB var ett stort steg från kommunens sida för att visa att man verkligen prioriterar näringslivsfrågorna, säger Jessica Hallros.

Hon menar att denna satsning i kombination med att det skett byten på ett antal viktiga poster i kommunen lett till en nytändning som nu ger tydligt genomslag i Svenskt Näringslivs ranking. 

– Idag finns en bred samsyn och det är lätt att få gensvar för frågor som rör näringslivet. Många ser Vadstenas möjligheter, förklarar Jessica Hallros.

Näringslivet i Vadstena kommun är diversifierat. Här finns stora och små industriföretag, många tjänsteföretag, en tung besöksnäring och åtskilliga företag inom de gröna näringarna.

– Värt att notera är att nyföretagandet ligger på en hög nivå. Man är inte rädd för att starta företag. Det är ett tecken på ett gott företagsklimat, understryker Jessica Hallros.

Nära samverkan

Hon betonar att det krävs en nära samverkan mellan näringslivet och kommunen.

– Vi ligger fortfarande bara i startgroparna. Dialogen måste stärkas. Att det går bra för många företag är förstås deras egen förtjänst. Kommunens roll är att tillhandahålla bästa möjliga villkor, säger Jessica Hallros.

Vadstena förbereder sig för att expandera och öka invånarantalet. För närvarande bor det cirka 7 500 personer i kommunen, en siffra som i stort sett varit oförändrad i ett par decennier. 

– På fyra år ska 400 bostäder byggas. Vi har beredskap med mark och lokaler för företagsetableringar. Här kan du bo och verka i en historisk men samtidigt levande miljö. Vadstena har nära till vatten och vackra naturområden. Det är en region med kraftig tillväxt. Mycket talar för Vadstena, betonar Jessica Hallros.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Simon gör en termin på Svenskt Näringsliv

PRAKTIKANT Simon Torstensson är ett nytt ansikte för Svenskt Näringsliv och kommer under våren att praktisera på regionkontoret i Östergötland. Simon läser andra terminen på Masterprogrammet i nationalekonomi vid Linköpings Universitet och utöver att studera politik och ekonomi gillar Simon att träna och att laga mat.
NYHET Publicerad:

E.ON städar – satsar allt på hållbarhet

HÅLLBAR TILLVÄXT Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke, har extra fokus på hållbarhet under sina företagsbesök runt om i landet. Det kunde knappast ha varit ett mer passande ämne då han i tisdags besökte Norrköping och E.ON. Energigiganten satsar kraftfullt på att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi redan 2025.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Nytt trepartsavtal ska lyfta fordonsprogrammet på Bråvallagymnasiet

UTBILDNING För att kvalitetssäkra utbildningen på transport- och fordonsprogrammet på Bråvallagymnasiet har skolan ingått i trepartsavtal med Volvo och Tage Rejmes Bil i Norrköping AB. Avtalet innebär att eleverna får stor praktisk kunskap och möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom branschen.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen måste prioritera företagen för att nå klimatmålen

DEBATT Den nya EU-kommissionen under Ursula von der Leyen tillträder den 1 december. Von der Leyens målsättning är att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent och lägger därför mycket kraft vid sitt initiativ ”en europeisk grön giv”. Här är det viktigt att det bästa inte blir det godas fiende och att kommissionen i sina ambitioner samtidigt inte skadar de europeiska företagens konkurrenskraft. Klimatet är en global fråga som kräver globala lösningar. EU kan självklart gå före i klimatarbetet på många sätt, men inte genom att påföra betydligt hårdare krav på det europeiska näringslivet än vad konkurrentländer har. Det skriver Sofia Sjöström och Anders Edholm, Svenskt Näringsliv, i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Hallå där Ebba

SKOLNÄTVERK Vi hälsar Ebba Algvere välkommen som studentmedarbetare. Ebba studerar vid Linköpings universitet och kommer att ha ansvaret för det regionala skolnätverket och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv på Svenskt Näringsliv i Östergötland. "Jag ser att min roll som skolnätverksansvarig som en möjlighet att hjälpa elever att göra medvetna val om sin framtid", säger Ebba.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Företag tyckte till om kommunens service

Att den kommunala servicen till företag ska upplevas som positiv är ett löpande och prioriterat arbete i Linköpings kommun. All feedback från företagen kring detta är av stor vikt och därför bjöd kommunen, tillsammans med Svenskt Näringsliv, in företag till ett möte för att diskutera vad de tycker behöver förbättras.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Vadstena lyfter 108 placeringar i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Vadstena gör ett fenomenalt lyft i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – från plats 192 bland landets 290 kommuner förra året till plats 84 nu. Det är alltså en förbättring med 108 placeringar. "Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras blev en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Rankingresultatet ger oss en mycket välkommen bekräftelse på det", säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson.
NYHET Publicerad:

Ydre fortfarande bäst i Östergötland

FÖRETAGSKLIMAT Ydre är fortfarande med god marginal den kommun i Östergötland som har det bästa företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs alldeles färska ranking hamnar man på plats 26 bland Sveriges 290 kommuner. Det är visserligen två placeringar sämre än förra hösten men ändå ett mycket bra resultat. För kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2010, Sven-Inge Karlsson (C), är öppenhet och dialog några nyckelbegrepp som kan förklara Ydres starka position.
NYHET Publicerad:

Norrköping faller som en sten i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Norrköping faller som en sten i den nya rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 253 bland Sveriges 290 kommuner. 87 placeringar sämre än förra året.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.