LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 december 2020

Var sjätte företag hotat om fler stödåtgärder uteblir

Var sjätte företag i Östergötland riskerar att gå under om regeringen inte inför fler stödåtgärder. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det fjärde kvartalet, som presenteras den 8 december. 

”För många företag är det skarpt läge och vi ser nu att många företag med stor sannolikhet kommer att gå omkull de närmaste månaderna om inte fler åtgärder kommer”, säger Johan Gustafsson.Foto: Ernst Henry Photography AB

- Det är oroande att var sjätte företag uppger att deras existens är hotad om pandemin fortsätter och det inte blir några ytterligare stödåtgärder. Ingenting talar för att smittspridningen kommer att upphöra i närtid. Nu är det viktigt att regeringen snabbt lägger fram ytterligare åtgärder för att företagen ska kunna övervintra, säger Johan Gustafsson.

Drygt 18 procent av företagen i länet uppger att de bara kan förbli livskraftiga i 0-4 månader om pandemin fortsätter utan att det blir några nya, kraftigare stödåtgärder.

- Omställningsstödet och korttidspermitteringen är direkt avgörande för många av de företag som har det svårast just nu. Att stöden förlängs och förbättras är nödvändigt men inte tillräckligt för att de företag som har det svårast ska klara sig, säger Johan Gustafsson.

Totalt uppger 38 procent av företagen att försäljningen har minskat under det senaste halvåret och mer än var tredje företag har problem med likviditeten eller med finansieringen.

- För många företag är det ett allvarligt läge, betydligt värre än i våras. Samtidigt finns det branscher som inte alls är lika anstränga som i april-maj. För stora delar av industrin tuffar det på nästan som vanligt och vi ser inte de här störningarna i leverantörskedjorna i lika stor utsträckning som vi gjorde i våras. Men delar av tjänstesektorn och detaljhandeln blöder och för besöksnäringen med hotell och restauranger är det nattsvart, säger Johan Gustafsson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Trots ett dystert läge för länets företag har Östergötlands företag stått emot pandemin bättre än landet som helhet, där fyra av tio företag har likviditetsproblem och 46 procent av företagen har tappat i omsättning det senaste halvåret.

Det gäller nu att stöden görs tillgängliga – snabbt och enkelt

- Vi har ett i grunden starkt näringsliv här i länet och det är en viktig tillgång. Men för många företag är det skarpt läge och vi ser nu att många företag med stor sannolikhet kommer att gå omkull de närmaste månaderna om inte fler åtgärder kommer, säger Johan Gustafsson.

Krisen har medfört en snabbt stigande arbetslöshet. I oktober var drygt 100 000 fler arbetslösa i Sverige jämfört med ett år tidigare och i länet har var fjärde företag uppgett att man tvingats dra ner på antalet anställda.

– Det är viktigt att så många företag som möjligt överlever krisen så att inte ännu fler jobb går förlorade. Arbetslösheten kommer att vara en av de stora utmaningarna under en lång tid framåt. Det gäller nu att stöden görs tillgängliga – snabbt och enkelt, avslutar Johan Gustafsson.

Svenskt Näringsliv vill att regeringen:

 1. 1.
  Förlänger omställningsstödet efter årsskiftet och sänker gränsen för omsättningsbortfall till 30% för fler månader än nov-dec.
 2. 2.
  Förlänger ersättningen för sjuklönekostnader till halvårsskiftet.
 3. 3.
  Förläng och förbättra företagsakuten. Förläng garantierna och utöka dem till 80%.
 4. 4.
  Utvidga och tidigarelägg sänkta arbetsgivaravgifter för unga, tänkt att börja gälla 1 april. Utöka åldersspannet från 19-23 till 19-26.
 5. 5.
  Förtydliga reglerna kring korttidspermittering så det är tydligt vilka regler som gäller. Ta bort förbudet mot koncernbidrag och utdelningar.
 6. 6.
  Sänk bolagsskatten till 18%, det gör det mer lönsamt att investera.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist