NYHET23 maj 2023

Bra bemötande lyfter företagsklimatet i Östra Göinge

Företagen i Östra Göinge ger i år kommunen det högsta omdömet sedan mätningarna av det lokala företagsklimatet startade. Kommunen prioriterar frågor som rör företagande högt och många aktiva åtgärder ligger bakom den positiva trenden enligt Patric Åberg (M), som är kommunstyrelsens ordförande.

”Mycket handlar om service och bemötande. Myndighetsutövningen måste vara effektiv och tillgänglig”, säger Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge.Foto: Precious People

– Det är väldigt glädjande att vi lyft oss till det bästa resultatet någonsin. Mycket handlar om att skapa en positiv attityd till företagande och vi brukar prata om ”Göingeandan” där alla hjälps åt att stötta varandra. Jag är själv ute på företagsbesök varje vecka för att lyssna in de behov som finns och även förmedla vad kommunen arbetar med. Här har vi en fördel av att vara en lite mindre kommun eftersom direktkontakterna med företagen blir lättare att etablera, säger Patric Åberg.

Det är första gången som Östra Göinge noterar det samlade omdömet på över 4,0, vilket motsvarar betyget bra i mätningen. Detta är något man hittills också är ensam om i nordöstra Skåne. Många konkreta åtgärder ligger bakom resultatet och Patric Åberg lyfter speciellt några saker.

– Mycket handlar om service och bemötande. Myndighetsutövningen måste vara effektiv och tillgänglig, vilket vi har lagt stort fokus på. Detta är också en del av en medveten och formellt antagen strategi i kommunen. På så sätt har vi skapat en gemensam utgångspunkt som vi jobbar åt samma håll utifrån.

Patric Åberg understryker att näringslivet i Östra Göinge har breddats mycket under det senaste decenniet och många nya företag har etablerat sig i kommunen. Med sitt strategiska läge nära E4:an och närheten till både hamnar och andra orter har Östra Göinge framtiden för sig. Men då krävs att man lyckas hålla i det arbete som nu görs för att stärka företagsklimatet.

– Kompetensförsörjningen är en utmaning som vi måste jobba aktivt med i kommunen. Det är en förutsättning för att vi ska locka mer investeringar. Att få fler att våga satsa i Östra Göinge är ett kvitto på hur bra vi lyckas. Jag ser årets mätning som ett väldigt uppmuntrande bevis på att vi är på rätt väg, säger Patric Åberg.

Susanne Ydstedt

Läs mer om det lokala företagsklimatet

Vill du se resultatet för just din kommun? Gå in på www.foretagsklimat.se och klicka dig fram.

Lokalt FöretagsklimatÖstra Göinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist