Elbolaget Eon tar helhetsgrepp på lönesättningen

NYHET Publicerad

LEDARSKAP Eon flyttar ut ansvaret för tjänstemännens löner till cheferna. Farhågor för att sifferlösa avtal, utan central kontroll, skulle få lönerna att skena visade sig vara obefogade, säger hr-chefen Katarina Sigeus Ek. ”Vill chefen ge tio procent får chefen ge tio procent”.

Katarina Sigéus Ek
Foto: ADAM IHSE / TT

"Vi lägger ett stort ansvar på cheferna. Alla får samma utbildning och samma material och precis som de hanterar andra svåra uppgifter ska de också kunna hantera den här uppgiften", säger Katarina Sigeus Ek, hr-chef.

Sedan länge tillämpar elbolaget Eon ett sifferlöst processavtal för tjänstemännen men för fyra år sedan tog företaget det ett steg längre och tecknade ett lokalt avtal som ligger nära Ledarnas. Där är det väldigt tydligt att chefen har fullt förhandlingsmandat.

– Varje chef ges mandat att sätta lön på sina medarbetare. Vill chefen ge noll procent får chefen göra det och vill chefen ge tio procent får chefen göra det, säger Katarina Sigeus Ek, hr-chef på Eon.

Tanken bakom är att chef och medarbetare är de som bäst kan diskutera prestation och kompetens på ett meningsfullt sätt. Fack och hr har sällan lika mycket kunskap om vad personen har presterat.

– När chefen är den som utvärderar prestationer och fördelar löneökningar, men medarbetaren har en känsla av att chefen i slutänden ändå inte rår på lönen fullt ut, försvagas cheferna.

För att cheferna ska kunna ta fullt ansvar i processen ut måste de också ha fullt ansvar, betonar hon. Ingen kan längre hänvisa till att ”det har hr bestämt”.

– Vi ville göra lönesättningen till ett aktivt och kraftfullt verktyg och få större utväxling på den här processen. Löner står för en stor del av våra kostnader.

Chefer fattar ofta beslut om stora investeringar, men när det gäller löner har de varit bakbundna, konstaterar hon. Det har till största delen varit en hr-process.

– Vi lägger ett stort ansvar på cheferna. Alla får samma utbildning och samma material och precis som de hanterar andra svåra uppgifter ska de också kunna hantera den här uppgiften. Får de utbildning förutsätter vi att de kan göra det.

Cheferna får ett verktyg som får dem att prata prestation och utveckling, och jobba med feedback under hela året. Det innebär att de måste få utbildning och träning i att bedöma prestation, men också i att förstå benchmarkdata och kunna göra sig en bild av vad som är rimliga löneökningar i förhållande till marknaden, påpekar Katarina Sigeus Ek.

– Det är det som är den stora grejen – att allt hänger ihop.

Samtidigt har det varit en utmaning för hr-funktionen att hitta en ny roll. Den ska fortsätta att utbilda och vägleda chefer men ändå hålla sig borta från lönesättningen och låta chefen sköta det själv. 

Och trots att cheferna inte har några summor att förhålla sig till har lönerna varje år hamnat relativt nära märket.

– De flesta vill göra rätt. De söker information och skaffar sig en bild av hur det ser ut på andra företag. På många företag finns rädslan för att lönerna ska dra iväg, men jag tror att det är obefogat. Hos oss har det inte blivit så.

Cheferna är till och med duktiga på att sätta nollöneökningar, berättar hon.

– Vi vill ju jobba med stor lönespridning beroende på prestation och breda lönespann. Det ska gå att sätta noll procent i löneökning men också tio procent.

Den stora vinsten med att cheferna tar fullt ansvar för lönesättningen är att det blir en process som Eon har nytta av i utvecklingen av verksamheten.

– Just nu håller vi på att introducera ett nytt bonussystem i samma anda, där vi ger cheferna friare mandat att själva belöna sina medarbetare, säger Katarina Sigeus Ek.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning. "Det är alarmerande uppgifter", säger Magnus Sverke, psykologiprofessor och projektledare.
NYHET Publicerad:

Lektion 12: När lönetaket sätter stopp

JOBBA MED LÖNEN Medarbetare som presterar på topp har en relativt snabb löneutveckling, men stannar de länge i samma befattning riskerar de tillslut att ha ett för högt löneläge för sin roll. I löneskolans lektion 11 ger Edel Karlsson Håål exempel på hur det kan lösas.
NYHET Publicerad:

Elbolaget Eon tar helhetsgrepp på lönesättningen

LEDARSKAP Eon flyttar ut ansvaret för tjänstemännens löner till cheferna. Farhågor för att sifferlösa avtal, utan central kontroll, skulle få lönerna att skena visade sig vara obefogade, säger hr-chefen Katarina Sigeus Ek.
NYHET Publicerad:

Bensinmack med eget bonussystem

LÖNEBILDNING På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått motiverade medarbetare och en lönsam bensinmack.
NYHET Publicerad:

Lektion 11: Ja, lön är viktigt

JOBBA MED LÖNEN Lön handlar om så mycket mer än pengar – det handlar om existentiella behov, skriver lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål i Löneskolans lektion 11. Utmaningen i Sverige är att vi är vana vid små löneskillnader och att den egna lönen är svår att påverka.
NYHET Publicerad:

Ta fram lönestrategin på webben

STRATEGI Webbverktyget Jobba med lönen har varit ett bra stöd i företaget Uniguides utveckling mot individuella löner, enligt vd:n Anna-Lena Bohm. Dessutom har det lett till att företaget har identifierat nya talanger internt. 
NYHET Publicerad:

Visitaföretag positiva till individuella löner

HALLÅ DÄR Niklas Berthelson, arbetsrättsjurist på Visita. Ni har precis gjort en undersökning om individuell lönesättning bland era medlemsföretag. Vad visar resultatet?
NYHET Publicerad:

Volvo Cars: Lägger om lönestruktur för att attrahera nya kompetenser

LÖN Volvo Cars lägger om sin lönestruktur för att attrahera nya kompetenser. Chefer får större flexibilitet i lönesättningen samtidigt som lön, förmåner och arbetsformer individanpassas. Det berättade Volvo Cars Hanna Fager på Lönebildningsdagen i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Lektion 10: När man inte kommer överens

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans lektion tio handlar om när chef och medarbetare inte förstår varandra i lönesamtalet eller har väldigt olika uppfattning om bedömning och lön. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål tipsar om hur problemet kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Sug efter individuella löner

HALLÅ DÄR Viveca Krook, förhandlare på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Hur ser läget ut i er bransch när det gäller löner?
NYHET Publicerad:

Tydliga kriterier begränsar subjektiv lönesättning

LÖNEBILDNING Minimala lönehöjningar för en medarbetare är en signal på att något måste förändras. Ingen mår bra av att prestera lägre än förväntat år efter år, enligt Laila von Schéele, personalchef på vård- och omsorgsföretaget Sällskapet vänner till Pauvres Honteux.
NYHET Publicerad:

Rangordnade arbetsuppgifter förenklar lönearbetet

FÖRETAGSNÄRA LÖNER Morakniv har tagit ett grepp om sina tjänstemannalöner. Genom att värdera och rangordna varje arbetsuppgift på företaget blir det lättare att jämföra löner mellan olika avdelningar. Det har höjt förståelsen hos alla och gjort livet enklare för cheferna, enligt hr-chefen Pia Kadfalk.
NYHET Publicerad:

”Cheferna måste lita på sin magkänsla”

LÖNESÄTTNING På SSAB har de flesta anställda alltid varit arbetare med kollektivt satta löner. Det har även påverkat tjänstemännens löner som inte är särskilt differentierade trots att avtalet tillåter det. Det vill SSAB ändra på men då måste cheferna våga tro på sig själva, enligt förhandlingschefen Charlotte Witt.
NYHET Publicerad:

Enhetliga kriterier kopplar prestationen rätt till lönen

FÖRETAGSNÄRA LÖNER På AFA Försäkring är kriterierna för att bedöma medarbetarens prestation samma som kriterierna som bestämmer hur lönen sätts.  Det knyter ihop helheten och utgör grunden i företagets modell för att individuell lönesättning, enligt hr-chefen Stefan Lampinen.
NYHET Publicerad:

Trögt för individuella löner i industrin

HALLÅ DÄR Per-Olof Storsten, förhandlare på Industriarbetsgivarna. Hur ser lönebildningen ut inom industrin?
NYHET Publicerad:

Lektion 9: Ge lönesättande chefer rätt verktyg

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans nionde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur chefer ges rätt förutsättningar för att koppla medarbetarens prestation till lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Osäker framtid för kollektivavtalen

AVTAL Kollektivavtalen måste bli attraktivare för företagen. Annars riskera de att förlora i betydelse i takt med att den fackliga anslutningen minskar, anser nationalekonom Lars Calmfors.
NYHET Publicerad:

Premiär för lönekonferens i Göteborg

KONFERENS Den 26 april är det Göteborgspremiär för succékonceptet Lönebildningsdagen. Välkommen att diskutera lönebildning, nätverka och lyssna på intressanta föredrag. En av talarna är Hanna Fager på Volvo Cars. Säkra din plats och anmäl dig idag!
NYHET Publicerad:

Lektion 8: Företag når målen med rätt lönesättning

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans åttonde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur företag kan koppla de övergripande målen till individuella mål i lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Enklare lönemodell rustar Scandic för framtiden

LÖNEBILDNING Nu tar Scandic Hotels Sverige nästa steg och trimmar sin löneprocess för att klara dagens snabbrörliga arbetsmarknad. ”Vi bygger nästa generations lönemodell”, säger hr-direktören Henrik Dider.