Elbolaget Eon tar helhetsgrepp på lönesättningen

NYHET Publicerad

LEDARSKAP Eon flyttar ut ansvaret för tjänstemännens löner till cheferna. Farhågor för att sifferlösa avtal, utan central kontroll, skulle få lönerna att skena visade sig vara obefogade, säger hr-chefen Katarina Sigeus Ek. ”Vill chefen ge tio procent får chefen ge tio procent”.

Katarina Sigéus Ek
Foto: ADAM IHSE / TT

"Vi lägger ett stort ansvar på cheferna. Alla får samma utbildning och samma material och precis som de hanterar andra svåra uppgifter ska de också kunna hantera den här uppgiften", säger Katarina Sigeus Ek, hr-chef.

Sedan länge tillämpar elbolaget Eon ett sifferlöst processavtal för tjänstemännen men för fyra år sedan tog företaget det ett steg längre och tecknade ett lokalt avtal som ligger nära Ledarnas. Där är det väldigt tydligt att chefen har fullt förhandlingsmandat.

– Varje chef ges mandat att sätta lön på sina medarbetare. Vill chefen ge noll procent får chefen göra det och vill chefen ge tio procent får chefen göra det, säger Katarina Sigeus Ek, hr-chef på Eon.

Tanken bakom är att chef och medarbetare är de som bäst kan diskutera prestation och kompetens på ett meningsfullt sätt. Fack och hr har sällan lika mycket kunskap om vad personen har presterat.

– När chefen är den som utvärderar prestationer och fördelar löneökningar, men medarbetaren har en känsla av att chefen i slutänden ändå inte rår på lönen fullt ut, försvagas cheferna.

För att cheferna ska kunna ta fullt ansvar i processen ut måste de också ha fullt ansvar, betonar hon. Ingen kan längre hänvisa till att ”det har hr bestämt”.

– Vi ville göra lönesättningen till ett aktivt och kraftfullt verktyg och få större utväxling på den här processen. Löner står för en stor del av våra kostnader.

Chefer fattar ofta beslut om stora investeringar, men när det gäller löner har de varit bakbundna, konstaterar hon. Det har till största delen varit en hr-process.

– Vi lägger ett stort ansvar på cheferna. Alla får samma utbildning och samma material och precis som de hanterar andra svåra uppgifter ska de också kunna hantera den här uppgiften. Får de utbildning förutsätter vi att de kan göra det.

Cheferna får ett verktyg som får dem att prata prestation och utveckling, och jobba med feedback under hela året. Det innebär att de måste få utbildning och träning i att bedöma prestation, men också i att förstå benchmarkdata och kunna göra sig en bild av vad som är rimliga löneökningar i förhållande till marknaden, påpekar Katarina Sigeus Ek.

– Det är det som är den stora grejen – att allt hänger ihop.

Samtidigt har det varit en utmaning för hr-funktionen att hitta en ny roll. Den ska fortsätta att utbilda och vägleda chefer men ändå hålla sig borta från lönesättningen och låta chefen sköta det själv. 

Och trots att cheferna inte har några summor att förhålla sig till har lönerna varje år hamnat relativt nära märket.

– De flesta vill göra rätt. De söker information och skaffar sig en bild av hur det ser ut på andra företag. På många företag finns rädslan för att lönerna ska dra iväg, men jag tror att det är obefogat. Hos oss har det inte blivit så.

Cheferna är till och med duktiga på att sätta nollöneökningar, berättar hon.

– Vi vill ju jobba med stor lönespridning beroende på prestation och breda lönespann. Det ska gå att sätta noll procent i löneökning men också tio procent.

Den stora vinsten med att cheferna tar fullt ansvar för lönesättningen är att det blir en process som Eon har nytta av i utvecklingen av verksamheten.

– Just nu håller vi på att introducera ett nytt bonussystem i samma anda, där vi ger cheferna friare mandat att själva belöna sina medarbetare, säger Katarina Sigeus Ek.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?
NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.