NYHET24 november 2020

Företag är ett måste för att Skåne ska klara krisen  

Den utveckling vi nu ser med ökad smittspridning och skärpta restriktioner drabbar företag och jobb både i Skåne och i hela landet. Klokt då att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder – men det räcker inte.   

”Självklart måste åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och rekommendationer följas men det måste också göras en konsekvensanalys vilka följderna blir för de drabbade företagen”, skriver Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne, i en debattartikel.

I en hemställan till regeringen i slutet av oktober tog Svenskt Näringsliv upp tre behov för att inte livskraftiga företag ska gå under. Vi föreslog förlängning av omställningsstödet och möjligheten till korttidspermittering samt amorteringsmöjligheter för de som fått anstånd med skatteinbetalningar.

Regeringens besked i veckan, att man tagit till sig och går vidare enligt våra förslag i sin helhet, var därför mycket välkommet. För många företag innebär det skillnaden mellan överlevnad och konkurs, för andra att man får en möjlighet att behålla konkurrenskraften mot företag i länder som redan vidtagit motsvarande åtgärder.

Sedan dess har ytterligare restriktioner införts, och i veckan kom nästa kalldusch för den redan mycket hårt prövade besöks- och restaurangnäringen, när restauranger och nattklubbar tvingas stänga klockan 22.30. Självklart måste åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och rekommendationer följas men det måste också göras en konsekvensanalys vilka följderna blir för de drabbade företagen.

De åtgärder som vidtagits kommer rädda företag och jobb i Skåne. Men det finns utrymme för mer.

Från samtal i veckan med skånska företag inom flera olika branscher hörs nu en stor frustration och oro över läget. Flera vittnar bland annat om regelkrångel och på vilka beräkningsunderlag stöd ges vid korttidspermitteringar och man efterfrågar längre framförhållning från regeringens sida.

I företag där verksamheten rullar på så störs produktionen av ökad sjukfrånvaron på grund av att svarstiden på covidtester är lång och personal måste stanna hemma i väntan på svar. Företagare beskriver sin oro för att inte kunna leverera till sina kunder. Med tanke på att Svenskt Näringslivs Företagarpanel i september visade på att nästan hälften av de tillfrågade företagen i Skåne har minskat sin omsättning det senaste halvåret så är detta signaler som måste tas på allvar.

Sedan dess har ytterligare restriktioner införts, och i veckan kom nästa kalldusch för den redan mycket hårt prövade besöks- och restaurangnäringen, när restauranger och nattklubbar tvingas stänga klockan 22.30. Självklart måste åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och rekommendationer följas men det måste också göras en konsekvensanalys vilka följderna blir för de drabbade företagen.

Från samtal i veckan med skånska företag inom flera olika branscher hörs nu en stor frustration och oro över läget. Flera vittnar bland annat om regelkrångel och på vilka beräkningsunderlag stöd ges vid korttidspermitteringar och man efterfrågar längre framförhållning från regeringens sida.

I företag där verksamheten rullar på så störs produktionen av ökad sjukfrånvaron på grund av att svarstiden på covidtester är lång och personal måste stanna hemma i väntan på svar. Företagare beskriver sin oro för att inte kunna leverera till sina kunder. Med tanke på att Svenskt Näringslivs Företagarpanel i september visade på att nästan hälften av de tillfrågade företagen i Skåne har minskat sin omsättning det senaste halvåret så är detta signaler som måste tas på allvar.

Artikeln är tidigare publicerad:

Kristianstadsbladet 17 november 2020
Stor frustration och oro bland skånska företagare

Corona och covid-19Återstarta SverigeCarina CentrénSkåne
Skriven avCarina Centrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist