Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 oktober 2016

Hur modig är du?

"Politik – kamrater - det är att vilja något". Jag tänker givetvis på Olof Palmes, ofta använda och bevingade, ord myntade på 60-talet. Om politik är att vilja – då är företagande att våga. Så vad kan du och jag göra för att få fler att våga, fler att ta chansen att förädla sin idé, sin dröm? Vad kan du och jag göra för att uppmuntra, vägleda men även själva våga vägledas och våga vara nyfikna in i en ny tid av entreprenörskap?

Foto: Lene Doverholm

Ett modigt sätt, att både dela med sig av och få ta del av vår samtid, är att vara rådgivare till några av alla de ungdomar i Skåne som i dagarna registrerar sig för företagande inom Ung Företagsamhet (UF). I fjol, 2015, registrerade sig och drev 2 619 gymnasieungdomar UF-företag i Skåne. Det är 20 procent av en årskull, att jämföra med 27 procent i riket. Skåne kan bättre! Därför hoppas jag att 3 000 elever både får och tar chansen till Sveriges bästa gymnasieutbildning i entreprenörskap under detta läsår och många, många fler nästa år.

Sedan Ung Företagsamhet startade i Skåne, för 30 år sedan, har många företagare ställt upp som rådgivare. I fjol var det 1 000 personer. En fantastisk mängd engagerade och etablerade entreprenörer och intraprenörer – som numerärt behöver bli än fler för att möta ökad efterfrågan. I år hoppas jag att minst 1 200 stycken svarar ja på frågan om att vara rådgivare när de blir approcherade av ett UF-företag – jag hoppas att du är en av dem.

Det här är viktigt för vårt samhälle. Ung Företagsamhet gör skillnad. När Karios Future frågade 1 000 elever om deras intresse att starta företag i framtiden svarade 68 procent ja, och 44 procent hade redan idéer de ville förverkliga. UF-företagande är bra för alla elever. Två av tre gymnasieelever uppgav att de blivit bättre på att lösa problem och på att samarbeta med andra. Så många som nio av tio tror att de får nytta av sina kunskaper från UF-året i sina framtida arbetsliv. Forskning från Handelshögskolan visar att personer som drivit UF-företag oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än personer som inte gjort det. Sannolikheten är 80 procent större för kvinnor med UF-bakgrund att starta aktiebolag än för kvinnor utan.

Tänk om alla elever i Sverige, oavsett gymnasieprogram, skulle få chans att driva företag under ett gymnasieår genom Ung Företagsamhets utbildningsår. Tänk om alla elever i Skåne skulle få chansen och vad det skulle kunna innebära för vår regions utveckling över tid. Tänk att du i så fall skulle vara en av dem som bidrar. En av alla de modiga rådgivare som skulle göra detta möjligt.

Registreringen för Skånes gymnasieungdomar stänger den sista oktober. Ta chansen att både få vara rådgivare, men även att under ett år få träffa modiga, nyfikna, rädda, drivna ungdomar, genom att göra dig tillgänglig för nästa generations entreprenörer. Det finns mycket att lära även från dem. Företagande är att våga - hur modig är du?

Leila Khammari, ordförande, Ung Företagsamhet Skåne

Entreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist