Thomas Carlsson, Karin Gullberg, Fredrik Löfqvist och Gustav Svebring.
Foto: Svedala kommun

Svedala kommun har startat en företagslots i syfte att förbättra och förenkla företagarnas kontakt med kommunen. I gruppen ingår Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare, Karin Gullberg, stadsarkitekt, Fredrik Löfqvist, teknisk chef och Gustav Svebring, exploateringsingenjör.

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.

Utifrån resultaten i Svenskt Näringslivs ranking, och SKL:s mätning ”löpande insikt”, har kommunen planerat tre utbildningsträffar för att arbeta med de områden som har mottagit kritik. Bland de som kommer att delta i utbildningen finns kommunrepresentanter som står i direktkontakt med företagare angående ärenden gällande exempelvis bygglov, miljötillstånd eller livsmedelskontroller. 

Lotsgrupp Svedala kommun

Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.

Foto: Svedala kommun

– Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet i Svedala kommun förbättras. Det gäller att vi tillsammans arbetar för en positiv utveckling, såväl politiker, tjänstemän som företagarna själva, säger Thomas Carlsson.    

Det första utbildningstillfället gick av stapeln i början på februari. Majoriteten av den kritik som kommunen mottagit handlar om bristande kommunikation och bristande förståelse för företagens villkor. Det ska kommunen nu aktiv arbeta för att bli bättre på.

– Vi på kommunen måste förhålla oss till diverse lagar och regler, det gör att handläggningstider och beslutsprocesser kan ta betydligt längre tid än vad ett motsvarande förlopp gör hos ett privat företag. Nu fokuserar vi på att vara tydligare för att de som är i kontakt med oss ska uppfatta oss som serviceinriktade, tillmötesgående och informativa, säger Thomas Carlsson.  

Svedala kommun har även bildat ett näringslivsråd med representanter från både kommunen och näringslivet. Avsikten med rådet är att få olika delar av kommunen, exempelvis kommunpolitiker, räddningstjänsten och skolväsendet, att träffas när de normalt sett inte gör det. Syfte för näringslivsrådet är att främja kommunikationen dem emellan och samtidigt stärka näringslivsutvecklingen. Rådets uppgift är även att verka för att kommunstyrelsen ska ta hänsyn till frågor från företag i verksamhetsplaneringen. Minst fyra gånger per år bjuder de in lokala företagarföreningar och andra företrädare för näringslivet till sammanträden. Kommunen har även startat en företagslots i syfte att förbättra och förenkla företagarnas kontakt med kommunen. 

Carola Netterlid

Carola Netterlid

Foto: Precious people

– Vi på Svenskt Näringsliv tycker att det är väldigt positivt att Svedala tar företagsklimatsmätningarna på allvar och lägger fokus på att utbilda politiker samt tjänstemän. Det är någonting som kommer att gynna våra medlemmar och vi hoppas att fler kommuner tar efter detta initiativ, säger Carola Netterlid, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv Skåne. 

Sally Grahn

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.
NYHET Publicerad:

"Skicka inga bruna kuvert"

FÖRETAGSKLIMAT På initiativ av Svenskt Näringsliv deltar Östhammars kommun och ytterligare fyra kommuner runt om i landet i ett utvecklingsprogram för kommuner. Genom workshops med inspel från experter ges möjligheten att djupdyka i diskussioner, där syftet är att främja det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Kommunens ointresse ledde till företagsflytt

FÖRETAGSKLIMAT Var femte företagare överväger att lämna sin kommun. Det visar siffror från Företagsklimat.se. För Bengt Sahlberg, vd på Mellby Garage, gick flyttlasset till grannkommunen Vårgårda. ”Vi flyttade vårt företag och 21 arbetstillfällen över kommungränsen till ett bättre företagsklimat”, säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

En rad fördelar med privata alternativ

VALFRIHET I ÄLDREOMSORGEN - Vi har visat att det finns en rad fördelar med de privata alternativen. Det är nyttigt att se att det går att driva ett äldreboende i olika former, säger Yvonné Danielsson, verksamhetschef på Daljunkaregården i Falun.