NYHET11 maj 2023

”Med mer kunskap kan unga göra mer medvetna val”

Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Nyligen anordnades en SYV-dag i Malmö i syfte att hjälpa till att förse studie- och yrkesvägledare med uppdaterad information om olika branschers kompetensbehov.

Rickard Lindskog på Plåt & Ventföretagen berättade om den stora bristen på plåtslagare och visade en kort film med titeln ”Kära Syv – en liten film om skolans dolda hjältar”.
Daniel Esberg, Svenskt Näringsliv
Foto: Stefan Tell

Under en dag fick ca 80 studie- och yrkesvägledare från skolor i Skåne träffa några av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer (bransch- och arbetsgivareförbund) i Malmö för att bli uppdaterade gällande kompetensbehov på den svenska arbetsmarknaden och hur vi inspirerar ungdomar till att välja utbildningar där det finns goda möjlighet till jobb efter studierna.

Daniel Esberg, projektledare på Svenskt Näringsliv med ansvar för eduna.se, jobbar med samverkan mellan skola och näringsliv samt att ta fram material som ska föra skola och näringsliv närmare varandra.

– Vi jobbar med och för studie- och yrkesvägledare med syfte att underlätta och förse med material som tagits fram tillsammans med företagen hos våra avsändare. Med mer kunskap kan unga göra mer medvetna val samtidigt som samverkan mellan skola och näringsliv hjälper till att inspirera, säger Daniel Esberg.

Jonas Lindberg, Måleriföretagen

Flera av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer medverkade och berättade om kompetensbehovet i de olika branscherna och vilka möjligheter det finns inom yrkena. Presentationer hölls av Byggföretagen, Plåt- & Ventföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Transportföretagen, Almega, Svensk Handel och Visita.

– Måleriyrket lockar både tjejer och killar och idag är faktiskt könsfördelningen på inriktningen i princip helt jämn. Eleverna gillar det kreativa i vårt yrke och att utbildningen ger möjligheter till en rad olika karriärmöjligheter. Praktikperioderna ute hos företagen ger en bra bild av det som väntar efter examen och möjligheterna att starta eget under sin yrkesverksamma tid är stora, säger Jonas Lindberg på Måleriföretagen.

Torbjörn Johansson och Ylwa Glismann på Installatörsföretagen talade om alla fördelar med att välja installationsbranschen.
Claes Sandvig, Visita
Foto: Visita

Det fördes diskussioner om hur vi kan inspirera och uppmuntra fler ungdomar till att välja yrkesutbildningar. Andelen personer som tar examen från ett yrkesprogram på gymnasiet måste öka till 40 procent inom de närmsta åren. I samband med det lyftes det hur viktigt det är att vi förmedlar att valet av en yrkesutbildning inte begränsar individens framtid utan tvärtom bjuder på många möjligheter.

– Det är väldigt vanligt att det första jobbet är inom besöksnäringen till exempel. Det första jobbet är oerhört viktigt för att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom finns det ett enormt rekryteringsbehov inom vår bransch. Branschen borde kunna attrahera fler om bara insikten var större om att inga dörrar är stängda för vidareutbildning efter en yrkesutbildning, säger Claes Sandvig på Visita.

Emmie Nilsson, Ung Företagsamhet.

Även Ung Företagsamhet medverkade på SYV-dagen och berättade om sin verksamhet. Emmie Nilsson berättade hur deras arbete med att utbilda ungdomar i entreprenörskap ser ut och vilka fördelar det ger såväl individen som vårt samhälle.

– Forskning visar bland annat att UF-elever har en högre etablering på arbetsmarknaden, blir i större utsträckning chefer och har en högre medelinkomst. Vi tror att ju tidigare man introducerar entreprenörskap desto bättre, säger Emmie Nilsson.

Nedan kan du ladda ner alla de presentationsbilder som visades under dagen.

Framtidens arbetsmarknadSYVSkola & NäringslivUtbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist