NYHET8 juli 2020

Näringslivsakademi för unga skånska beslutsfattare

Svenskt Näringsliv i Skåne startar en spetsutbildning för unga – Näringslivsakademin Skåne. Utbildningen ger deltagarna en chans att fördjupa sig i näringslivsfrågor och bli riktigt duktiga på vad som krävs för att skapa ett välmående företagsklimat.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Detta är ett unikt tillfälle för unga opinionsbildare i Malmö och Skåne att få gå en fördjupande utbildning på hemmaplan, säger Ellen Dahl, näringspolitisk rådgivare för Svenskt Näringsliv Skåne och ansvarig för Näringslivsakademin Skåne.

Näringslivsakademin Skåne riktar sig till unga beslutsfattare inom alla politiska partier, företrädare för intresseorganisationer och unga entreprenörer. Olika perspektiv är nämligen en grogrund för utveckling, gemensamt är dock att det ska finnas ett starkt intresse för näringsliv och företagande.

– Unga, drivna och engagerade opinionsbildare är viktiga för Skånes framtid och vi tror att utbildningen kan bidra till en ökad samsyn kring vad som krävs för ett bra företagsklimat, tillägger Ellen Dahl.

Utbildningen startar i september och vid fyra tillfällen kommer deltagarna kvällstid att fördjupa sig i olika områden inom näringspolitik. Svenskt Näringslivs experter kommer att föreläsa tillsammans med våra medlemsorganisationer. Dessutom kommer aktuella föreläsare och företagare att delta och ge sin syn på näringslivsfrågor och företagandets utmaningar.

– Vi tar avstamp i historien och näringslivets betydelse för att sedan succesivt under utbildningens gång gå igenom olika områden som påverkar näringslivet så som lokalt företagsklimat, svenska modellen, skattenivåer och internationell näringspolitik, säger Ellen Dahl.

Anmälan är öppen och sista dag att ansöka är den 17 augusti. Anmälan sker via inbjudan nedan.

Vid frågor kontakta: ellen.dahl@svensktnaringsliv.se

Svenska modellenSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist