NYHET7 april 2022

Ny undersökning: Vart fjärde försök att anställa i Skåne misslyckas  

Många skånska företag har försökt rekrytera ny personal det senaste halvåret, men 70 procent av dem uppger att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens.

Svårt att få ihop rekryteringspusslet.

Det har lett till att ett av fyra rekryteringsförsök helt misslyckats det senaste halvåret.

- Det finns ett stort utanförskap i Skåne län, men de som är arbetslösa har sällan den kompetens som företagen efterfrågar, säger Carina Centrén, regionchef på Svenskt Näringsliv Skåne. 
  Resultaten kommer från Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät, där företagare tillfrågas om deras företags rekryteringsbehov, eftersökta utbildningsnivåer och rekryteringsvägar.  

Två tredjedelar av företagen i enkäten har under det senaste halvåret försökt att rekrytera, och många av försöken misslyckas. Rekryteringsproblemen får konsekvenser, främst i form av att företagen får minskad försäljning och att man tvingas tacka nej till order och uppdrag. Vidare så säger företagen att man fått lägga expansionsplaner på hyllan. På lång sikt så kommer dessa konsekvenser att hämma de skånska företagens konkurrenskraft och tillväxten i länet.  

Det finns ett stort utanförskap i Skåne län, men de som är arbetslösa har sällan den kompetens som företagen efterfrågar
Carina Centrén
Regionchef Svenskt Näringsliv Skåne

Den vanligaste utbildningsnivån som efterfrågas av företagen är gymnasieskolans yrkesprogram. 

- Det har varit den mest eftersökta kompetensen under lång tid. För den som snabbt vill få jobb finns riktigt goda möjligheter, både för de elever som väljer yrkesprogrammen på gymnasiet och för de som skolar om sig genom en yrkesutbildning senare i livet, konstaterar Carina Centrén.  

I enkäten anger även många företagare att de försökt rekrytera till tjänster som inte krävde några särskilda förkunskaper. Utav dessa upplevde en majoritet att det trots detta var svårt att hitta personal. 

- Det är anmärkningsvärt att så många företag har svårt att hitta personal till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning. Detta samtidigt som 200 000 skåningar inte är självförsörjande. Här borde man kunna hitta lösningar för att göra fler anställningsbara och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, säger Carina Centrén. 

Den vanligaste orsaken till att det har varit svårt för företagen att få tag i de medarbetare som de haft behov av är bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet och rätt utbildning. Vid sidan av specifik yrkeskompetens pekas rätt attityd, engagemang och ansvarstagande ut som de förmågor som har störst betydelse vid en rekrytering.  

Sammanfattning

  • Två av tre företag i Skåne har försökt rekrytera de senaste 6 månaderna
  • 70% av företagen i Skåne som försökt rekrytera anger att de har varit svårt
  • 1 av 4 rekryteringsförsök i Skåne misslyckas helt
  • Gymnasial yrkeskompetens är den mest eftersökta utbildningsnivån
  • Många har även försökt rekrytera till tjänster som inte kräver några särskilda förkunskaper.
  • Anledningen till svårigheterna att rekrytera är brist på personer med rätt erfarenhet, utbildning och engagemang.
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist