NYHET15 augusti 2022

Politiker och tjänstemän måste visa intresse för företagens villkor

Sverige står inför många samhällsproblem som måste lösas. Osäkerheten i omvärlden manar till handling om vi ska kunna fortsätta att vara ett modernt välfärdsland. Då måste frågor som rör jobb och företagande komma högt upp på agendan. Det är när nya idéer omsätts i växande företag som grunden läggs till all välfärd som många tar för given.

Jens Hedström, chef Region & Marknad Svenskt Näringsliv och Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.Foto: Mostphotos, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Tyvärr är tillväxten hotad av osäkerheten i omvärlden. Stigande priser gör att fokus nu måste ligga på att driva investeringar och stimulera jobbskapande. Dessutom måste arbetskraftsutbudet öka så att företagen hittar rätt kompetens. Samtidigt som 200 000 personer i Skåne län inte försörjer sig själva är kompetensbristen stor. Det går inte ihop. Mer måste göras för att stärka matchningen och det måste löna sig bättre att börja arbeta. Men framför att måste det generella företagsklimatet runtom i landet stärkas.

Det är till stor del just på det lokala planet som förutsättningarna skapas för företagen. Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning där över 32 000 företagare tillfrågas om företagsklimatet i deras respektive kommuner. En del har generellt sett blivit bättre över tid. Men det finns mycket kvar att göra. Detta är tydligt inte minst när det kommer till kontakter mellan kommunpolitiker och tjänstemän å den ena sidan och företagen å den andra.

Det krävs ett helhetstänkande för att fler företag ska startas och växa i Sverige och i Skåne län. Den internationella konkurrensen är stenhård och det krävs att både politiker och tjänstemän prioriterar företagandets villkor.
Jens Hedström, chef region och marknad och Johan Dalén, regionchef.

Här krävs alltså nya tag och mer arbete för att bygga relationer. Både politiker och tjänstemän måste visa intresse för företagens villkor och lyssna till deras önskemål om vad som kan göras bättre.

För vilka känner bättre till vad som krävs för att stärka företagsklimatet än företagen själva? Därför blir det avgörande för företagsklimatet att dialogen mellan näringsliv och det offentliga är god. Till exempel är det viktigt att utbildningsinsatser utformas för att matcha behoven av kompetent arbetskraft. Företagen har kunskap om vad som behövs.

Samma sak när det gäller brottslighet där företagen har god kännedom om brottsutsatta platser som bör vara föremål för förebyggande insatser. Tillståndsprocesser och tillsyn måste också ske effektivt för att vara ändamålsenligt.

Det krävs ett helhetstänkande för att fler företag ska kunna startas och växa i Sverige och i Skåne län. Den internationella konkurrensen är stenhård och om vi ska kunna hävda oss krävs att både politiker och tjänstemän prioriterar företagandets villkor. Det vore en rimlig ambition inför nästa mandatperiod som stundar.

Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne
Jens Hedström, chef Region & Marknad Svenskt Näringsliv 

KompetensbristLokalt FöretagsklimatBrott och otrygghet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist