NYHET31 maj 2022

Så nöjda är företagarna i Skånes olika kommuner

Under årets första kvartal har 3654 företagare i Skåne fått svara på Svenskt Näringslivs årliga enkät om de lokala villkoren och förutsättningarna för att driva företag. Resultatet visade på en stor variation i synen på det lokala företagsklimatet.

Nöjdheten bland företagare skiljer sig stort mellan Skånes kommuner.

Fyra kommuner, Staffanstorp, Höganäs, Burlöv och Skurup, får ett sammanfattande omdöme av företagen på över 4.0, vilket är bra och indikerar mycket nöjda företagare. Endast en kommun, Hässleholm, får ett betyg under 3,0 som är gränsen för ”godtagbart”. Hässleholm har tappat under flera år.

– Trots svåra tider med pandemi och begynnande lågkonjunktur är det positivt att alla kommuner utom en ändå får betyget godkänt av företagen. Men det är viktigt för kommunerna att hålla ambitionerna högt så att företagen får all hjälp som är möjlig av dem för att kunna hålla i gång tillväxten. Det kan handla om allt från bemötande till handläggningstider, från tillståndsprocesser till upphandlingsförfarande - och nyckeln är att upprätthålla en god dialog med det lokala näringslivet, menar Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv Skåne.

Två saker sticker ut i undersökningen för Skånes del. Det ena handlar om brott och otrygghet där skånska företag ger ett avsevärt lägre betyg än i övriga landet. Hela 24 procent av företagen upplever att kriminaliteten är ett växande problem och mer än vartannat företag i Skåne drabbas av brott årligen. Detta leder till ökande kostnader för företagen och påverkar deras investeringsvilja. 

– Brott och otrygghet fortsätter tyvärr att vara ett stort problem för det skånska näringslivet. Av de tillfrågade är det fem procent som faktiskt övervägt att lägga ner sin verksamhet av denna anledning. Det krävs krafttag för att komma till rätta med denna utveckling, där delar ligger på det nationella planet men mycket kan lösas med en ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, säger Johan Dalén. 

Det andra som är uppseendeväckande i den skånska undersökningen är tillgängligheten på arbetskraft. Det blir allt svårare att finna medarbetare med rätt kompetens och vart fjärde rekryteringsförsök i Skåne misslyckas helt. Detta samtidigt som arbetslösheten i Skåne är högst i landet. Att tillgången på arbetskraft i undersökningen får sänkt betyg och nu ligger under nivån för godtagbart är därför inte förvånande.

– Att matchningsproblemen kvarstår år efter år och nu till och med är ökande är under all kritik. Det är omöjligt för företagen att kunna växa och bli framgångsrika om inte tillgången till kompetens blir bättre, avslutar Johan Dalén.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist