Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 maj 2020

Så tycker Skånes företagare om sin kommun

Företagsklimatet i Skåne har försämrats och det även innan coronakrisen. I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning får 18 kommuner i Skåne ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med året innan. Bara 11 får ett bättre betyg. Samtidigt är det allt färre kommuner som får ett riktigt lågt betyg. Enbart en kommun hamnar under gränsen för ett godtagbart företagsklimat.

Foto: Mostphotos
Carina Centrén
Foto: Ernst Henry Photography

– I dessa kristider blir det uppenbart att goda förutsättningar och villkor för att driva företag är avgörande för vår välfärd och vårt välstånd. Kommunerna i Skåne har under coronakrisen snabbt vidtagit åtgärder som underlättat för en del av företagen men fler åtgärder krävs på både kort och lång sikt, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.

Undersökningen har genomförts under perioden januari till mars i år, med 33 000 deltagande företag från hela landet. Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i Skåne ligger på samma nivå som riket som helhet, men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Tre kommuner, Staffanstorp, Höganäs och Burlöv, får ett betyg över 4,0 vilket innebär att företagsklimatet är bra. En kommun, Höör, får ett betyg under 3,0 vilket innebär att företagarna tycker att situationen inte är helt godtagbar.

– Kommuner har stor makt att själva påverka hur de lokala förutsättningarna att driva företag i kommunen. Bra myndighetsservice och politiker som är lyhörda för näringslivets behov är nyckeln till framgång. God service och ett bra bemötande är något man ständigt behöver arbeta med och utveckla inom hela sin organisation och verksamhet, säger Carina Centrén.

Bland de större kommunerna ökar det sammanfattande betyget något i Malmö och Lund medan Helsingborg backar kraftigt. Gemensamt är dock att dialogen med kommunens beslutsfattare och informationen till företagen behöver bli väsentligt bättre. De största förbättringarna av det sammanfattande omdömet har skett i Osby, Bromölla och Höör.

– Ett gott företagsklimat är viktigt och fler inser att om det ska gå bra för Sverige så måste det även gå bra för företagen, som en ytterst viktig pusselbit i samhällsekonomin. Det har vi alla blivit varse i den kristid som vi nu befinner oss i, säger Carina Centrén.

Fakta

Svenskt Näringslivs enkät skickas ut till cirka 60 000 företagare i hela Sverige. 33 000 av dem har svarat, varav 3 740 i Skåne. Deltagarna får sätta ett betyg på en mängd olika områden, på en skala från 1 till 6 där 1 är dåligt, 3 är godtagbart och 6 är utmärkt.  

Läs mer: www.foretagsklimat.se

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist