NYHET9 februari 2021

Skånska företag tvingas betala väldigt olika avgifter i olika kommuner 

Det är stor skillnad på de avgifter och den service som möter företagen i olika delar av Skåne. Exempelvis är den årliga tillsynsavgiften för serveringstillstånd 13 gånger dyrare i de dyraste kommunerna jämfört med den billigaste. 

Den årliga tillsynsavgiften för NNR:s exempel för serveringstillstånd skiljer sig från 1400 kronor i den billigaste skånska kommunen till 18 100 kronor i den dyraste. 

Detta framkommer i en granskning av Näringslivets regelnämnd (NNR), som har undersökt regeltillämpningen på fem områden som är av särskild vikt för företagen. Det handlar om livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Syftet med NNR:s projekt är att uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler för att göra den mer enhetlig och kostnadseffektiv för företagen.  

August Liljeqvist, NNR
Foto: NNR

Många företag har erfarenhet av att söka bygglov. Inom Sverige kan handläggningstiden för ett identiskt ärende variera med hela tio veckor och den sammanlagda avgiften variera med över 200 000 kronor. Även inom Skåne är skillnaderna stora. Avgiften för NNR:s bygglovsexempel är 7 000 kronor i Perstorp, mot 189 000 i Svedala.  

– Avgifterna ska motsvara arbetsinsatsen och det är svårt att se att de verkligen gör det i det här fallet. Det finns heller ingen naturlag som säger att det ska behöva vara olika långa handläggningstider i olika kommuner, utan det är snarast en fråga om prioriteringar och effektivitet, säger August Liljeqvist på NNR. 

Även på andra områden är skillnaderna stora. Den årliga tillsynsavgiften för NNR:s exempel för serveringstillstånd skiljer sig från 1400 kronor i den billigaste skånska kommunen till 18 100 kronor i den dyraste. Exemplet på miljöfarlig verksamhet, en biltvätt, får betala 1000 kronor i avgift i Höganäs, mot 14 960 kronor i Landskrona. 

Vill kommunen vara en attraktiv plats för företagen, finns det anledningar att granska just hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs. 
Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv
Carina Centrén, Svenskt Näringsliv
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Men det är inte bara avgifterna som skiljer, utan även kommunernas service och regeltillämpning. Det kan gälla sådant som turordningen i vilken olika ärenden prioriteras eller om det finns maxgränser för hur lång handläggningstiden får ta. En nyhet i årets kommungranskning är att NNR undersökt kommunernas hjälp vid nyetableringar. Det mest iögonfallande resultatet är att bara en tredjedel av landets kommuner säger sig kunna ge ett besked om totalkostnaden för avgifterna innan ansökningshandlingarna skickas in.  

– Det borde inte spela någon roll var i Skåne man vill starta sin verksamhet, men det är tyvärr stora skillnader i service. Osäkerhet och långa handläggningstider kostar pengar för företagen, säger Carina Centrén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne. 

Coronakrisens effekter och efterverkningar kommer att ställa extra stora krav på effektiviteten i de kommunala förvaltningarna framgent. Ska kommunerna uppnå ett gott näringslivsklimat, underlätta investeringsbeslut och främja att livskraftiga företag byggs upp igen efter krisen, måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras. Dessutom påverkar en minskning av regelbördan antalet arbetstillfällen – och därmed kommunernas skatteintäkter – positivt.

– NNR:s granskning av kommunernas regeltillämpning är nyttig läsning som alla kommuner kan lära sig av. Det finns alltid någon annan kommun som är bättre än ens egen på något område, så möjligheterna till benchmarking är mycket goda. Vill kommunen vara en attraktiv plats för företagen, finns det anledningar att granska just hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs. Här kan alla bli lite bättre, säger Carina Centrén. 

Inspelat webbinarium

Lokalt FöretagsklimatNäringslivets regelnämnd NNRSkåne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist