LogoLogo
LogoLogo
Nyhet26 augusti 2016

Snart sinar korna

Vi företagare måste mana till sans vad gäller skatter och avgifter som regering och kommuner fattar beslut om. Vi är nu kassakor som mjölkas snabbt och säkert på sista dropparna. Är det sättet vi ska bygga Sverige på?

Jeanette Bohman

Vårt företag är en hotell- och restaurangverksamhet på en liten ort i södra Skåne. Här finns inget folkmyllrande torg där människor strosar förbi, stannar till på en bit mat, en drink eller en kopp kaffe. Nej, det mesta är förbokat och vår verksamhet är dessutom säsongsbaserad.

Den näringspolitik som förs i Sverige idag är inget som gynnar oss på något vis. Vi har under våra 14 år anställt 100-tals ungdomar som fått sitt första jobb här och en fot in på arbetsmarknaden. De senaste åren har vi haft fler än vanligt beroende på de lägre arbetsgivaravgifterna. Det är slut med det nu.

I vår kommun är de flesta företag små och i vår bransch är även många säsongsberoende och ligger ute på landsbygden. Från kommunens politiker och tjänstemän höjs röster om kraftigt höjda avgifter för alkoholtillstånd, för att hamna i samma nivå som de kommuner med större städer där restauranger har högre genomströmning av gäster och chans till betydligt bättre möjligheter att hämta in dessa avgifter.

Kommunen debiterar tillsynsavgift för alkohol utifrån den omsättning företaget har i kronor, inte i volym. Det kan man jämföra med att ta en provision på alkoholförsäljning och det kan kanske ifrågasättas huruvida det är tillåtet? Att sälja 100 flaskor dyrt kvalitetsvin kan ge samma omsättning som att sälja 1200 flaskor öl, det säger ju sig själv att antalet gäster inte är detsamma. Kommunen menar att högre omsättning per automatik ger fler konsumenter och större intag av alkoholhaltiga drycker, vilket skulle ge behov av fler kontrolltimmar. Man anser även att verksamheter med kvällsöppet har fler kontrolltimmar än de som har öppet enbart dagtid. Vi har bara kvällsöppet men får endast en kontrolltimme, vilket är miniminivå. Hur kan man då ha mindre än en timme?

Här finns noll verklighetsförankring.

Att varje verksamhet skulle betala för den verkliga tid av kontroll som behövs anser man vara orättvist, de ”drabbade” verksamheterna som inte sköter sig eller av annan anledning behöver mer kontroll skulle kunna uppfatta ett sådant system som direkt utmanande anser man från kommunen. Ett företag tar betalt utifrån den service eller produkt som säljs. Jag anser att så borde även kommunen debitera.

Jeanette Bohman och hund.jpg

Nyligen kom en ny avgift oss tillhanda ”Årsavgift för Hälsoskydd” på 1500 kr. Den ska betalas varje år, men någon form av inspektion ska ske vart fjärde år. Så nu ”bankar” kommunens alla boendeanläggningar in pengar i fyra år innan jobbet utförs. Ett tillsynsjobb som jag redan anser att vi betalar för i andra avgifter. Avgiften är dessutom lika stor oavsett om du hyr ut 1 rum, 15 rum som vi gör eller 100 rum.

När en kommun dyker i företagsklimatsranking så är det allvar, näringslivet är missnöjda. Om vi som företag inte lyssnar till missnöjda kunder är det samma sak som att säga ”vi vill ändå inte ha er här” och då kan man lika gärna stänga verksamheten. Detsamma gäller för en kommun.

Här behövs krafttag från politiker och tjänstemän för att skapa ett attraktivt företagsklimat och då menar jag på riktigt, inte bara genom handlingsplaner och minnesanteckningar från näringslivsträffar. Beslut som berör näringslivet måste föregås av dialog med näringen, branschorganisationer och berörda myndigheter då ett gott förarbete ger ett bättre resultat och förankring.

Vi företagare måste mana till sans vad gäller skatter och avgifter som regering och kommuner fattar beslut om, inte minst för landsbygdsföretagen. De kassakor vi nu är mjölkas ganska snabbt och säkert på sista dropparna och stoppas inte detta vansinne så blir det en landsbygd med döda skelett längs vägarna. Är det sättet vi ska bygga Sverige på?

”Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas, andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Alltför få inser att den är hästen som drar hela lasset” – Winston Churchill sägs vara upphovsman till det citatet som stämmer med verkligheten.

Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivargård

Entreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist