NYHET22 september 2022

”Svensk arbetsmarknad är inte stark”

Trots oron i ekonomin är varslen få och rekordmånga lediga jobb annonseras ut. Men samtidigt är många människor i arbetsför ålder inte självförsörjande. Det är inte ett tecken på att arbetsmarknaden är stark, utan på att den är trasig, menar Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt talade på en näringslivsfrukost i Helsingborg.Foto: Erik Hultgren


På en näringslivsfrukost i Helsingborg talade Sven-Olov Daunfeldt om läget i ekonomin, och vad vi kan förvänta oss av framtiden. Den höga inflationen och de skenande energipriserna stod, av naturliga skäl, i fokus.

– När inflationen är hög varierar den också mer, och slår sönder företagens möjligheter att planera och förutse framtiden. Vår prognos är dock att inflationen kommer börja sjunka igen under 2023 och åter närma sig målet på två procent. Vi ser redan nu att många råvarupriser är på väg ner, men mycket hänger på att vi får en avtalsrörelse som inte eldar på inflationen och skapar en spiral av ökade priser, säger Sven-Olov Daunfeldt.

 Sverige har en hög arbetslöshet som inte hänger samman med konjunkturläget. Den är strukturell och måste lösas med strukturella reformer.
Sven-Olov Daunfeldt
Chefsekonom, Svenskt Näringsliv

Hela Sverige drabbas samtidigt av skenande priser på el, och allra värst är situationen i södra Sverige. Det är inte bara de elintensiva företagen som drabbas. När hushållen får sämre ekonomi och drar in på sin konsumtion drabbas många branscher. Just nu är hushållens förväntningar på framtiden lägre än vid någon tidigare mätning.

– Det behövs stöd till de hushåll och företag som drabbas allra hårdast av de höga priserna, men det är viktigt att stöden inte minskar drivkrafterna att spara el och investera i mer effektiv och energisparande teknik. Annars riskerar vi bara att spä på de redan höga priserna ännu mer, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Arbetslösheten beräknas också öka något från en redan hög nivå. Jämfört med andra liknande länder har Sverige redan en hög arbetslöshet, oavsett om det är låg- eller högkonjunktur. De personer som befinner sig i arbetslöshet saknar ofta den kompetens som efterfrågas. Vanliga mått på sysselsättning och arbetslöshet tenderar dessutom att underdriva problemen eftersom även de som bara jobbar enstaka timmar räknas som sysselsatta. Runt 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder har inte en inkomst som räcker för att försörja sig själva, studenter undantagna.

– Sverige har en hög arbetslöshet som inte hänger samman med konjunkturläget. Den är strukturell och måste lösas med strukturella reformer. Det måste bli mer lönsamt att arbeta, samtidigt som vi sänker kostnaderna för att anställa de som är allra längst från arbetsmarknaden, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist