NYHET17 november 2022

”Underhållet på Skånes vägar och järnvägar måste bli bättre”

En stor del av Sveriges import och export går genom Skåne. För regionen skapar det möjligheter till jobb och tillväxt, men det ställer också höga krav på infrastrukturen. Det menar Nils Paul, infrastrukturexpert på Svenskt Näringsliv.

Vid ett besök i Skåne nyligen träffade Nils Paul företagare som på olika sätt är knutna till logistikbranschen. I samband med detta passade vi på att ställa några frågor.

Hej Nils. Hur viktig är Skånes infrastruktur för Sverige som helhet?

– Mycket viktig. En betydande mängd av alla varor som transporteras in till eller ut från Sverige går via Skåne. Under mitt besök har jag exempelvis fått se vilka möjligheter det finns i så kallad intermodalitet, det vill säga att godset byter trafikslag under färden mellan sjöfart, järnväg och lastbil. Givet regionens geografiska läge skulle nya tjänster kunna växa fram här och skapa både jobb och bädda för bra lokal service.

Vad finns det för utmaningar och problem?

– Det är tydligt att det eftersatta vägunderhållet är ett problem, inte minst för att det påverkar tillförligheten för åkerierna vilket gör det svårt att schemalägga personalen på ett effektivt sätt. E6:an mellan Malmö och Helsingborg framhålls av flera företag som vi talat med som en särskilt problematisk flaskhals. I landet som helhet finns det idag ett eftersatt underhåll på väg och järnväg som motsvarar 70 miljarder kronor, och det beräknas växa till 137 miljarder kronor år 2033. Den kostnaden är vad som skulle krävas för att återta det eftersatta underhållet. Transporterna är ett blodomlopp som får hela Sverige att fungera och tar vi inte tag i denna underhållsskuld uppstår stora kostnader.

Även järnvägen har en stor underhållsskuld, och för Skåne riskerar även flaskhalsarna där att förvärras betydligt när Fehmarn-Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland är klar. Det tar tid att förändra infrastrukturen, därför gäller det att planera i god tid.

Vad tror du om möjligheten till att göra transporterna mer miljövänliga?

– Många av de företag jag har träffat på mitt besök har med hållbarheten som en viktig del i sin verksamhet, antingen genom att försöka förmå kunderna att välja hållbara transportlösningar eller göra den egna trafiken mer miljövänlig. För åkerierna handlar det om sådant som att gå över till hållbara drivmedel som HVO, eller att elektrifiera en del av transporterna. Ska företagen våga satsa behövs det tydliga och långsiktiga spelregler. Kraften är stor i näringslivet men det krävs också politiska beslut för att exempelvis trygga en stabil fossilfri elförsörjning.

InfrastrukturexportImportSkåne
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist