NYHET13 februari 2023

Vad innebär det nya förstärkta systemet för omställning och kompetens?

Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv och expert på arbetsmarknadsfrågor, var nyligen i både Helsingborg och Malmö för att informera om vad som är nytt och viktigt för företagare att känna till om det nya förstärkta systemet för omställning och kompetens som trädde i kraft den 1 oktober 2022.

Det är ett omfattande material, med många villkor och undantag. Komplexiteten ökar av att alla ännu inte skrivit under huvudavtalet på arbetarsidan, vilket gör att anställda på samma arbetsplats kan omfattas av olika regler. Nyheterna gäller både avtal och lag, vilket gör reformen än mer komplex.

– En del av avtalet innebär att det finns utökade undantag från turordningsreglerna. Tidigare har det funnits turordningsregler och undantag till dessa, men nu går det att undanta fler. Nu är det tre som minimum, men omfattas man av huvudavtalet är det fyra och uppåt. Det gör det lättare för arbetsgivarna att säkra nyckelkompetenser, säger Carina Lindfelt.

Mycket kommer att ta ett tag innan det sätter sig, men Carina Lindfelt har några tips till den som är osäker.

– Arbetsrätt är svårt, men har du kollektivavtal tillhör du en arbetsgivarorganisation. De har kunniga jurister som ni kan vända er till i dessa frågor, tipsar Carina Lindfelt.

En av de stora nyheterna är det nya omställnings- och kompetensstödet. Rätt till ledighet för studier har funnits länge, men nu kommer det att finnas ekonomiska möjligheter för fler att studera under yrkeslivet. Mer information kring detta finns på omställningsorganisationernas hemsidor: trr.se och tsl.se.

– Omställningsstudiestödet är en möjlighet för den anställde som är etablerad på arbetsmarknaden att kompetensutvecklas antingen inom sin egen bransch eller att byta till en helt annan bransch. Kompetensbristen är mycket stor bland svenska företag och vi hoppas att detta stöd på sikt kan ge en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, vilket ger företagen större möjligheter att hitta rätt kompetens, säger Carina Lindfelt.

OmställningTurordningsreglerKompetens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist