LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 juli 2020

Vi blickar framåt – dags att starta igång Sverige

I sommartider brukar de flesta känna glädje och inspiration. Man har gjort en summering av hur verksamheten gått det senaste halvåret och gjort upp planer för det kommande halvåret och förhoppningsvis då med en känsla av nöjdhet och framtidstro.

Detta år ser vi nog alla bakåt och framåt med andra glasögon än vi gjort tidigare. Vi har mött en kris som hotar liv och hälsa och som satt hela världsekonomin i gungning. Det har påverkat näringslivet och jobben, vårt sätt att arbeta och förutsättningarna för framtiden.

Inom Svenskt Näringsliv har vi fått ställa om i vårt opinionsarbete och i sättet att möta och föra dialog med såväl företagare som politiker och tjänstemän inom det offentliga. Vårt uppdrag är ännu detsamma, det vill säga att vi ska arbeta för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar att verka, utvecklas och växa. Vår vision står fast: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.”

Även om mycket av vårt arbete har flyttats från fysiska till digitala möten och samtal så har vår regionala verksamhet rullat på. I dialoger med kommunföreträdare har vi gått igenom resultaten från årets mätning av företagsklimatet i de skånska kommunerna och diskuterat vad som bör göras för att förbättra för företagen. Besök gärna vår sajt Företagsklimat.se för att får information om enkätresultaten.

Vi har i samtal och via enkäter lyssnat av hur företagens verksamheter fungerar och vad som kan underlätta i vardagen under coronakrisen. Åtgärdsförslag har lämnats till kommunföreträdare om vad som kan göras och mycket av det har levererats av kommunerna och krisåtgärder har vidtagits från nationellt håll. Men vad krävs nu och framåt för att hjulen ska börja snurra i en normal hastighet igen och på förutsägbart underlag?

Svenskt Näringsliv har och kommer presentera flera konkreta åtgärdsförslag för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Nu handlar det om hur vi på bästa sätt kan återstarta ekonomin och på vägen dit måste ett stärkt företagsklimat stå i fokus.

Vi på Svenskt Näringsliv i Skåne vill önska er alla, företagare, politiker och tjänstemän en skön sommar och hoppas att vi möts till hösten med ny energi och nya krafttag för så att vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för det skånska näringslivet.

Carina, Carola, Ellen, Erik, Kristina och Sophie

Läs mer

Ni kan läsa mera om Återstarta Sverige här.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist