Hamzeh Azmieh

Hamzeh Azmieh

”Vi förtjänar att få raka besked”

NYHET Publicerad

INTEGRATION Mycket kan göras för att förbättra integrationen. Det menar Hamzeh Azmieh som lämnade Syrien 2014 för att tillsammans med fru och tre barn söka ett nytt liv i Sverige. Kort efter flytten blev Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér via Rotary mentor åt Hamzeh Azmieh och nyligen träffades de igen för att utbyta tankar om hur fler nyanlända kan komma i arbete.

– Vi borde införa en ny anställningsform utan arbetsgivaravgift för nyanlända. Många är villiga att ta vilka jobb som helst men får aldrig chansen att visa vad de går för, säger Hamzeh Azmieh och får en instämmande nick av Rolf Elmér.

Hamzeh Azmieh tror att ett sådant förslag skulle leda till att fler får möjlighet att öva sina språkkunskaper på jobbet och på så sätt få en bättre inblick i hur det svenska samhället fungerar.

Själv har han valt att bosätta sig i en liten kommun med få arabisktalande för att snabbt kunna lära sig svenska. Efter tre år talar han i princip flytande, och jobbar som samhälls- och hälsokommunikatör på Länsstyrelsen. Nu undervisar han dagligen personer från Mellanöstern och Nordafrika i ämnen som varje medborgare förväntas känna till. Allt från skånsk historia till konsumenträtt och arbetsmarknadens uppbyggnad lärs ut under kursens tre intensiva veckor.

Tack vare sina många samtal med andra nyanlända har Hamzeh Azmieh bildat sig en förståelse för problemen på arbetsmarknaden. Slopade arbetsgivaravgifter är bara ett i raden av förslag som han menar skulle göra det lättare att få jobb. En minst lika viktig åtgärd är att ge raka besked:

– De som förtjänar att vara här borde få permanenta uppehållstillstånd. Att inte veta om man får stanna gör att man inte kan planera inför sin framtid, säger han.

Hamzeh Azmieh hänvisar till studier som visar att tillfälliga uppehållstillstånd skapar stora problem i form av frustration och passivisering. Han efterfrågar större tydlighet från myndigheter så att alla vet vilka regler och förutsättningar de har att förhålla sig till från dag ett.

Detsamma gäller Arbetsförmedlingen. Enskilda handläggare har stor makt att påverka nyanländas liv och Hamzeh Azmieh är kritisk till att så få arbeten förmedlas. De som förgäves sökt jobb genom Arbetsförmedlingen försöker ofta starta eget och stöter då på nya problem i form av regelkrångel och komplicerad skattelagstiftning. För att få fler att ta risken har Hamzeh Azmieh ett förslag:

– Ge nyanlända dispens i form av en tillfällig skattelättnad. I Syrien behöver de som driver egen firma inte betala någon skatt det första året. Det gör att fler har råd att ta steget att bli egenföretagare.

Hamzeh Azmieh och Rolf Elmér.

Hamzeh Azmieh och Rolf Elmér.

Även Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér anser att mer behöver göras.

– Många driftiga och kompetenta nyanlända upplever att det är för dyrt och besvärligt att starta företag. Det måste vi ändra på. Att starta företag ska vara enkelt och smidigt annars riskerar ännu fler att hamna i utanförskap, säger Rolf Elmér.

Sammantaget skulle dessa åtgärder – slopad arbetsgivaravgift, tydligare asylbesked och skattelättnader för nystartsbolag – vara viktiga steg mot en ökad integrering, menar Hamzeh Azmieh. I dag är det många som inte kan få ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

När frustrationen blir för stor väljer många en annan väg:

– Tyvärr tar många ett jobb på den svarta marknaden. Det är lättare att få jobb där när det är så dyrt att anställa, påpekar Hamzeh Azmieh.

Trots svårigheterna med att hitta arbete är Hamzeh Azmieh ändå optimistisk. Han ångrar inte valet av Sverige utan ser ljust på framtiden för sig och sin familj.

– Alla mina tre barn studerar här i Sverige. Jag är stolt över dem, säger han.

Erik Torstensson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Båstad först ut med nytt lärlingsprogram

SAMVERKAN Båstads kommun var i höstas först ut i Skåne med att införa programmet ”Svensk Gymnasielärling" – gymnasieanställning från och med första året på gymnasiet. Programmet är uppbyggt så att eleven spenderar halva tiden i skolan och halva tiden ute på ett företag. Det öppnar nya möjligheter för näringsliv, kommuner och skola att få unga nyanlända i sysselsättning medan de lär sig svenska språket.
NYHET Publicerad:

"Las behöver anpassas till dagens arbetsmarknad"

LAS För fjärde året i rad har Otto Nilssons Byggnads AB utsetts till Gasellföretag. Företaget har vuxit till 65 anställda och därmed skapat en massa nya arbetstillfällen i Eslöv. Men ett hinder för nya anställningar är lagen om anställningsskydd (Las), enligt Patrik Wibelius som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Vi är redo att förhandla med LO"

ARBETSMARKNAD Tiden har sprungit ifrån Lagen om anställningsskydd. På dagens arbetsmarknad låser reglerna fast både arbetsgivare och medarbetare.  Rolf Elmér, regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne, och Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, beskriver problemet i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ett nytt år, och oron hänger i luften

KOMMENTAR Det är mycket som står på spel när 2017 förvandlas till 2018, och ett nytt valår står för dörren. För landets företagare är det två stora frågor som dominerar. Det ena är integrationen. Alltför få flyktingar lyckas få ett arbete, och om inget förändras riskerar utanförskapet att bli permanent. Det andra är välfärden, där regeringen i praktiken vill förbjuda en hel bransch av entreprenörer och företagare.
NYHET Publicerad:

Svara på enkäten, det spelar roll!

KOMMENTAR Varje år frågar vi närmare 70 000 företag om hur de upplever villkoren att driva företag i deras kommun. I dagarna har årets enkät gått ut. Det är viktigt att ni svara på den. Resultaten ligger till grund för den ranking av Sveriges kommuner som årligen får stor uppmärksamhet i media. Många kommuner använder den för att jämföra och utvärdera sitt eget näringslivsarbete.
NYHET Publicerad:

God jul alla företagare och företagarnas vänner

KOMMENTAR Jag hoppas att ni i dagarna får möjlighet att njuta av sillen, paketen, Kalle Anka, och allt annat som hör julen till. Många av er har under året bidragit med mycket, inte bara i era egna företag och verksamheter, utan även i vårt arbete för att förbättra företagsklimatet i Skåne. Ni har ställt upp i undersökningar, intervjuer, politikermöten, gästkrönikor, debatter och mycket mer. Stort tack!
NYHET Publicerad:

Ingalill hittade ett nytt liv på gården

FÖRETAGSBESÖK För 20 år sedan var Ingalill Thorsell en chefsrekryterare som åkte jorden runt och spenderade otaliga dagar på flygplatser och i mötesrum. Så tog livet en annan vändning när hon köpte en Skånegård på gränsen mellan Tomelilla och Kristianstad. I dag är gården ett uppskattat resmål, för turister såväl som konferensgäster.
NYHET Publicerad:

Toppen är nådd för skånska företag

KONJUNKTUR Det är högkonjunktur i Sverige, men toppen har passerats. De skånska företagen uppvisar sämre siffror än för sex månader sedan, såväl när det gäller produktion som investeringar. Trots detta förväntas tillväxten tuffa på. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos.
NYHET Publicerad:

Garanterat svar inom 24 timmar, en del i Ystads framgång

FÖRETAGSKLIMAT Ystads kommun har de senaste två åren klättrat rejält i Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimat. Från plats 107 år 2015 till plats 25 i år. ”Det handlar om ett nära och tätt samarbete mellan kommun och näringsliv, jobbar vi ihop så når vi mycket längre”, säger Rebecka Spånberg, vd på BLS Industries.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs chefekonom: ”det kommer att vända nedåt”

KONJUNKTUR Sverige tappar i konkurrenskraft mot andra länder, men den goda konjunkturen döljer problemen. Det menar Bettina Kashefi, chefekonom, och varnar samtidigt för att ekonomin kommer att vända. Om kommunerna använder sina skattepengar bättre kan fallet dämpas.
NYHET Publicerad:

Skånska insikter i den smarta fabriken

KOMPETENS Ny teknologi kommer att innebära dramatiska förändringar för morgondagens industri. Projektet Smarta Fabriker vill sprida kunskap om industriell digitalisering. 50 företag har bidragit med komponenter och kompetens.
NYHET Publicerad:

Årets julkalender 2017 - alla luckor

JULKALENDER Vi har grävt i arkiven för att hitta de bästa och mest intressanta artiklarna som publicerats på vår hemsida. Nu publicerar vi dem som en julkalender, med en ny lucka varje dag. Håll till godo!
NYHET Publicerad:

Värna om företagen innan det är för sent

FÖRETAGSKLIMAT En av Europas modernaste spackelfabriker håller på att ta form i Simrishamn. Det är företaget SimFAS Sweden AB som flyttar och bygger ut sin produktion. Men att få alla tillstånd har inte varit enkelt, och fortfarande finns flera frågetecken. Vd Sten Christiansson efterlyser en bättre dialog mellan kommunen och företagarna.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverkets nya betalningar välkomnas av restaurangägare

REGLER Nu vänder Livsmedelsverket helt om och efterfrågar att kommunerna enbart tar betalt efter utförd livsmedelskontroll istället för i förskott, som idag. "Det låter jättebra. I dag tvingas vi betala en avgift varje år, oavsett om det kommer hit någon eller inte", säger företagaren Jeanette Bohman, som hyllar initiativet.
NYHET Publicerad:

”Det finns väldigt få Trumps bland företagarna”

MILJÖN Den globala uppvärmningen är redan här, men om den ska kunna hejdas kommer företagen att ha en nyckelroll. Det menar Rolf Elmér, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne, på ett seminarium i Malmö. Det är på marknaden som de smarta lösningarna växer fram.
NYHET Publicerad:

LAS, nej tack, när politikern själv får välja

KOMMENTAR Lagen om anställningsskydd (LAS) gör att duktiga medarbetare kan tvingas gå vid neddragningar, medan olämpliga medarbetare tryggt sitter skyddade. Trots att många företag vittnar om problemen finns det fortfarande otaliga politiker som hävdar att lagstiftningen inte är ett problem. Men varför har politikerna i så fall gett sig själva ett undantag?
NYHET Publicerad:

”Vi förtjänar att få raka besked”

INTEGRATION Mycket kan göras för att förbättra integrationen. Det menar Hamzeh Azmieh som lämnade Syrien 2014 för att tillsammans med fru och tre barn söka ett nytt liv i Sverige. Kort efter flytten blev Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér via Rotary mentor åt Hamzeh Azmieh och nyligen träffades de igen för att utbyta tankar om hur fler nyanlända kan komma i arbete.
NYHET Publicerad:

”Folk tror inte att det är sant”

VÄLFÄRD Regeringens förslag till ”vinstbegränsning” i välfärden skulle tvinga en av fyra företag i välfärden, som friskolor, att gå med förlust. Än fler skulle tvingas ha så liten buffert att de inte kan driva vidare företaget på ett seriöst sätt. ”Folk tror inte det är sant när man berättar att förslaget ser ut så här”, säger Robert Thorburn, expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kognitiv mångfald skapar bättre lösningar

SAMVERKAN Företaget Lunicore i Lund vill göra det lättare för företagare och studenter att jobba tillsammans i olika projekt. Sofie Bergdahl, vd på Lunicore, tycker det är viktigt att få med studenter från många olika inriktningar. Med en mångfald av perspektiv kan bättre lösningar skapas.
NYHET Publicerad:

”En positiv insats för integrationen”

REPLIK Vår kommentar om Arbetsförmedlingens funktionssätt har väckt många reaktioner, även utanför Skåne. Här replikerar David Fridlund, chef för Arbetsförmedlingen i Blekinge, på texten.