Hamzeh Azmieh

Hamzeh Azmieh

”Vi förtjänar att få raka besked”

NYHET Publicerad

INTEGRATION Mycket kan göras för att förbättra integrationen. Det menar Hamzeh Azmieh som lämnade Syrien 2014 för att tillsammans med fru och tre barn söka ett nytt liv i Sverige. Kort efter flytten blev Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér via Rotary mentor åt Hamzeh Azmieh och nyligen träffades de igen för att utbyta tankar om hur fler nyanlända kan komma i arbete.

– Vi borde införa en ny anställningsform utan arbetsgivaravgift för nyanlända. Många är villiga att ta vilka jobb som helst men får aldrig chansen att visa vad de går för, säger Hamzeh Azmieh och får en instämmande nick av Rolf Elmér.

Hamzeh Azmieh tror att ett sådant förslag skulle leda till att fler får möjlighet att öva sina språkkunskaper på jobbet och på så sätt få en bättre inblick i hur det svenska samhället fungerar.

Själv har han valt att bosätta sig i en liten kommun med få arabisktalande för att snabbt kunna lära sig svenska. Efter tre år talar han i princip flytande, och jobbar som samhälls- och hälsokommunikatör på Länsstyrelsen. Nu undervisar han dagligen personer från Mellanöstern och Nordafrika i ämnen som varje medborgare förväntas känna till. Allt från skånsk historia till konsumenträtt och arbetsmarknadens uppbyggnad lärs ut under kursens tre intensiva veckor.

Tack vare sina många samtal med andra nyanlända har Hamzeh Azmieh bildat sig en förståelse för problemen på arbetsmarknaden. Slopade arbetsgivaravgifter är bara ett i raden av förslag som han menar skulle göra det lättare att få jobb. En minst lika viktig åtgärd är att ge raka besked:

– De som förtjänar att vara här borde få permanenta uppehållstillstånd. Att inte veta om man får stanna gör att man inte kan planera inför sin framtid, säger han.

Hamzeh Azmieh hänvisar till studier som visar att tillfälliga uppehållstillstånd skapar stora problem i form av frustration och passivisering. Han efterfrågar större tydlighet från myndigheter så att alla vet vilka regler och förutsättningar de har att förhålla sig till från dag ett.

Detsamma gäller Arbetsförmedlingen. Enskilda handläggare har stor makt att påverka nyanländas liv och Hamzeh Azmieh är kritisk till att så få arbeten förmedlas. De som förgäves sökt jobb genom Arbetsförmedlingen försöker ofta starta eget och stöter då på nya problem i form av regelkrångel och komplicerad skattelagstiftning. För att få fler att ta risken har Hamzeh Azmieh ett förslag:

– Ge nyanlända dispens i form av en tillfällig skattelättnad. I Syrien behöver de som driver egen firma inte betala någon skatt det första året. Det gör att fler har råd att ta steget att bli egenföretagare.

Hamzeh Azmieh och Rolf Elmér.

Hamzeh Azmieh och Rolf Elmér.

Även Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér anser att mer behöver göras.

– Många driftiga och kompetenta nyanlända upplever att det är för dyrt och besvärligt att starta företag. Det måste vi ändra på. Att starta företag ska vara enkelt och smidigt annars riskerar ännu fler att hamna i utanförskap, säger Rolf Elmér.

Sammantaget skulle dessa åtgärder – slopad arbetsgivaravgift, tydligare asylbesked och skattelättnader för nystartsbolag – vara viktiga steg mot en ökad integrering, menar Hamzeh Azmieh. I dag är det många som inte kan få ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

När frustrationen blir för stor väljer många en annan väg:

– Tyvärr tar många ett jobb på den svarta marknaden. Det är lättare att få jobb där när det är så dyrt att anställa, påpekar Hamzeh Azmieh.

Trots svårigheterna med att hitta arbete är Hamzeh Azmieh ändå optimistisk. Han ångrar inte valet av Sverige utan ser ljust på framtiden för sig och sin familj.

– Alla mina tre barn studerar här i Sverige. Jag är stolt över dem, säger han.

Erik Torstensson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

LAS, nej tack, när politikern själv får välja

KOMMENTAR Lagen om anställningsskydd (LAS) gör att duktiga medarbetare kan tvingas gå vid neddragningar, medan olämpliga medarbetare tryggt sitter skyddade. Trots att många företag vittnar om problemen finns det fortfarande otaliga politiker som hävdar att lagstiftningen inte är ett problem. Men varför har politikerna i så fall gett sig själva ett undantag?
NYHET Publicerad:

”Vi förtjänar att få raka besked”

INTEGRATION Mycket kan göras för att förbättra integrationen. Det menar Hamzeh Azmieh som lämnade Syrien 2014 för att tillsammans med fru och tre barn söka ett nytt liv i Sverige. Kort efter flytten blev Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér via Rotary mentor åt Hamzeh Azmieh och nyligen träffades de igen för att utbyta tankar om hur fler nyanlända kan komma i arbete.
NYHET Publicerad:

”Folk tror inte att det är sant”

VÄLFÄRD Regeringens förslag till ”vinstbegränsning” i välfärden skulle tvinga en av fyra företag i välfärden, som friskolor, att gå med förlust. Än fler skulle tvingas ha så liten buffert att de inte kan driva vidare företaget på ett seriöst sätt. ”Folk tror inte det är sant när man berättar att förslaget ser ut så här”, säger Robert Thorburn, expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kognitiv mångfald skapar bättre lösningar

SAMVERKAN Företaget Lunicore i Lund vill göra det lättare för företagare och studenter att jobba tillsammans i olika projekt. Sofie Bergdahl, vd på Lunicore, tycker det är viktigt att få med studenter från många olika inriktningar. Med en mångfald av perspektiv kan bättre lösningar skapas.
NYHET Publicerad:

”En positiv insats för integrationen”

REPLIK Vår kommentar om Arbetsförmedlingens funktionssätt har väckt många reaktioner, även utanför Skåne. Här replikerar David Fridlund, chef för Arbetsförmedlingen i Blekinge, på texten.
NYHET Publicerad:

Företagare om vårdskatteförslaget: ”Jag är besviken”

SJUKFÖRSÄKRING Regeringen vill förmånsbeskatta de anställda för privat vård som betalas av arbetsgivaren. Det får flera företagare att gå i taket. Petter Lundgren, vd på Clockwork, kommer att behöva avsluta försäkringen för sina 60 anställda. Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar`n, skulle precis tecka försäkringar för sina 200 anställda, men tvekar nu.
NYHET Publicerad:

”Man känner sig som David mot jätten Goliat”

FÖRETAGSKLIMAT Ett ärende som hanteras fel av kommunen kan leda till stora förseningar, och kostnader. Det vet Maria Nilsson och Rickard Bergkvist som 2014 tog över Eriksgården i Sjöbo. Sedan dess har verksamheten expanderat rejält. 10 000 besökare om året har blivit 50 000.
NYHET Publicerad:

”Vi tävlar om de bästa talangerna i hela världen”

ARBETSMILJÖ På Massive Entertainment jobbar man för att locka de bästa talangerna i världen. Tryggheten är grunden för det arbetet. "Dåligt formulerad feedback stör och gör att människor inte kan prestera på topp. Jag vill att våra anställda ska prestera bättre än någonsin, så att vi kan tävla med de bästa i världen", säger David Polfeldt, vd.
NYHET Publicerad:

Miljöbron för samman studenter och företagare

SAMARBETE Drygt 60 företag väntas i år få hjälp av över 200 studenter i sitt miljöarbete, via samarbete med den ideella föreningen Miljöbron. Sedan starten för sex år sedan har verksamheten växt stadigt. ”Det är en enorm tillströmning av företag som vill ha hjälp, studenternas kunskap är så behövd”, säger Malin Planander, verksamhetsledare på Miljöbron Skåne.
NYHET Publicerad:

En arbetsförmedling som tackar nej till att förmedla arbeten

KOMMENTAR En ny tjänst gör det enklare för privatpersoner att anlita nyanlända, men Arbetsförmedlingen vägrar att förmedla jobben. Är det konstigt att allt fler ger upp på myndigheten?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Anna och Anna

FÖRETAGSKLIMAT Näringslivskontoret i Burlöv har fått två nya medarbetare. För enkelhetens skull heter båda Anna. Anna Nilsson är ny näringslivssamordnare för kommunen, och Anna Stening Frost går in som projektledare för kommunens nya stora tillväxtprojekt. Vi passade på att ställa några frågor till dem.
NYHET Publicerad:

De gör det lättare att anställa nyanlända

INTEGRATION Nils Bacos och Cecilia Brunnström i Lund tröttnade på allt krångel och administration som uppstår vid anställning av asylsökande eller nyanlända. Nu har de skapat en e-tjänst som tar hand om pappersarbetet.
NYHET Publicerad:

"Statsministern tror att han kan trolla igenom ett vinstförbud"

VÄLFÄRD Mellby Gård AB är numera AcadeMedias största ägare. Köpet gjordes mitt i en intensiv välfärdsdebatt. ”Det faller på sin orimlighet att det blir verklighet av hotet med vinstförbud. Skolan är bland det viktigaste vi har i ett samhälle, den vill vi vara med och utveckla”, säger Johan Andersson, vd Mellby Gård.
NYHET Publicerad:

Får man ljuga bara för att man tycker saker?

KOMMENTAR Det pratas mycket om ”fake news” dessa dagar. Alla är i teorin överens om att nyheter måste vara sanna och korrekta. Men när det gäller tyckande verkar andra regler gälla.
NYHET Publicerad:

Fler företag oroas av brottslighet

SÄKERHET En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att företagen i Skåne upplever sig mer utsatta för kriminalitet än i övriga Sverige. Två av tre företag säger sig ha drabbats i någon form. Brottslighet mot företag diskuterades på en näringslivsfrukost i Helsingborg där Svenskt Näringsliv var medarrangör.  
NYHET Publicerad:

Så kan ditt företag få hjälp att exportera

INTERNATIONALISERING Fler företag borde våga exportera, men att vara förberedd och skapa sig ett brett nätverk är a och o. Det menade Eva Häussling, handelsexpert, på ett exportseminarium i Malmö arrangerat av Svenskt Näringsliv. Med på plats fanns även Exportcentrum Skåne som informerade om vilken hjälp som finns för företag som vill sälja utomlands, samt ett antal företag som vittnade om sin egen exportresa.
NYHET Publicerad:

Många små bedrägerier hårt ekonomiskt slag

GÄSTKRÖNIKA Brottsligheten har blivit ett konkret problem för mig som företagare i Malmö. Många små bedrägerier kostar oss tiotusentals kronor, något som gör att de ekonomiska konsekvenserna snabbt blir ohållbara. Där ordningsmakten träder tillbaka uppstår andra, ofta oönskade lösningar. Det är en förfärlig konsekvens av en svikande rättsstat, skriver Henrik Jönsson, företagare, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Straffskatt kan ge ökad sjukfrånvaro

SJUKFÖRSÄKRING Hälften av företagen i Skåne betalar privat sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Men många funderar på att sluta, när regeringen nästa år börjar förmånsbeskatta förmånen. Det visar en undersökning av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Flygskatten är extra skadlig för Skåne

DEBATT En svensk flygskatt får ingen effekt på utsläppen eller klimatet. Den är enbart en straffskatt på skånska flygplatser, som konkurrerar direkt med danska Kastrup. Regeringen måste backa!
NYHET Publicerad:

Skolföretag ryter ifrån mot vinsttaket

VÄLFÄRDSFÖRETAG Regeringens förslag om ett vinsttak inom välfärden skulle i praktiken innebära att de flesta företag tvingas stänga ned. I en debattartikel i Kvällsposten beskriver fyra företagare från Skåne sin syn på förslaget. Läs den här!