”Vi tar omtag på näringslivsplanen”

NYHET Publicerad

UTFRÅGNING Moderator och frågeställare vid valfrukosten i Bromölla nyligen var Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv. Politikerna fick svara på frågor utifrån sina partiprogram när det gäller småföretagande, ekonomi och näringsliv.

Fråga till Jenny Önnevik (S) kommunalråd

Ni säger att ni väljer att stötta det lokala näringslivet, på vilket sätt?
– Genom UF, Ung Företagsamhet, som är en del i vad vi vill utveckla. Vidare att jobba med att förbättra företagsservicen generellt. En liten kommun som Bromölla har en fördel i att lättare kunna samverka med andra verksamheter och enheter för att hitta smarta lösningar. Vi har också en ny omarbetad näringslivsplan som är på gång att sjösättas där näringslivsrådet har varit en remissinstans. Det är en ny plan med ett annat angreppssätt, vi tar omtag på näringslivsplanen.

Elisabet Knutsson och Jenny Önnevik
Foto: Krisztina Andersson

Elisabet Knutsson (MP) och Jenny Önnevik (S) kommunalråd i Bromölla.

Fråga till Elisabet Knutsson (MP)

Ni vill underlätta för näringslivet i att starta och utveckla sina verksamheter genom att förkorta och förenkla de kommunala beslutsvägarna. Förklara hur ni vill genomföra det?
– Jag ser som själv driver företag inom restaurangnäringen att det finns möjligheter att korta beslutsvägarna ännu mer. Många gånger är vi i kommunen bakbundna eftersom vi inte själva styr över regelverken, det är ett påverkansarbete helt enkelt.

Fråga till Eric Berntsson (SD)

Ni vill stödja och hjälpa alla företag i kommunen för att sätta Bromölla på kartan. Hur då?
– Det handlar om tillgång till industrimark, vi vill skapa ett småföretagarcentrum där man kan samla kompetensen på ett och samma ställe. Det hade hjälpt företagen i att nätverka och stärka varandra i att utvecklas.

Rolf Mårtensson, M, Eric Berntsson, SD
Foto: Krisztina Andersson

Rolf Mårtensson (M) och Eric Berntsson (SD).

Fråga till Rolf Mårtensson (M)

Ni vill skapa förutsättningar för kreativa företagare och hjälpa dem att förverkliga idéer, framhäva och utveckla det som redan idag är attraktivt med kommunen. Är det några särskilda företag som räknas som kreativa, vad är det för förbättringar ni vill skapa och på vilket sätt?
– Alla företagare är kreativa. Vi vill skapa förutsättningar för att det ska finnas mark att bygga på. Det som är attraktivt för näringslivet är kommunikationsmöjligheterna, vi har nära till E22, järnvägen och två flygplatser. Det är viktigt för inpendlare.

Fråga till Samuel Johansson (V)

I ert valmanifest står inget alls om hur ni vill utveckla det lokala näringslivet?
– Näringslivsfrågorna tas med in i verkstaden när vi gör budget och vi har förhandlat budget med socialdemokraterna och miljöpartiet under tre års tid där näringslivsfrågorna har varit ett prioriterat fokusområde. Industrin har varit väldigt stark i Bromölla historiskt men vi har lyckats att ställa om till andra typer av företag och tjänsteföretag. Därför kan vi flera delar av näringslivet.

Samuel Johansson, V, och Susanne Bäckman, L,
Foto: Krisztina Andersson

Samuel Johansson (V) och Susanne Bäckman (L).

Fråga till Susanne Bäckman (L)

Ni vill öka förståelsen för företagande hos politiker och tjänstemän, hur tänker ni göra det?
– Dels genom att aktivt vara ute och besöka företagen. Jag vill att man ska förstå vad det innebär att driva företag och vad det innebär att driva företag i Bromölla. Vi måste träffa företagen mycket mera för att diskutera vad det är som är bra och vad som behöver utvecklas. Det kan vara svårt för en företagare många gånger att komma ifrån på möten, därför måste vi ut till företagen och ta diskussionerna på plats.

Fråga till Bo Eje Jönsson, Alternativet

Bo Eje Jönsson, Alternativet

Bo Eje Jönsson, Alternativet

Foto: Krisztina Andersson

Ni säger att ni aktivt ska verka för att kommunen ska behålla sina invånare och attrahera nya. För detta behövs krafttag för att skapa fler arbetstillfällen och bostäder, vad är det för krafttag som behövs?
– Vi måste se till att det finns byggklar mark för företagen att etablera sig.

Fråga till Bengt Joelsson (C)

Bengt Joelsson C

Bengt Joelsson (C)

Foto: Krisztina Andersson

Ni säger att ni står för en närodlad politik och vill ge lokala småföretagare möjlighet till tillväxt genom aktivt stöd. På vilket sätt ska det stödet utformas och vad ska det innehålla?
– Kommunen kan vid upphandlingar välja att dela upp dem i mindre delar så att de lokala företagen kan vara med och lägga anbud.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Utan industrin ingen välfärd

DEBATT Vissa hävdar att industrin betyder allt mindre i vår ekonomi. Att Sverige håller på att bli ett utpräglat tjänstesamhälle. Det stämmer att industrins andel av ekonomin, som den mäts i nationalräkenskaperna, har minskat. Men det är en statistisk synvilla.
NYHET Publicerad:

Låt företagen leda vägen mot mer hållbarhet

KOMMENTAR "Det skånska näringslivet kryllar av företag som tar vara på resurser och hjälper till att ställa om samhället till att bli mer hållbart. Det är dags att vi vänder på steken och ser näringslivet som del av lösningen istället för boven för de klimatmässiga utmaningar vi står in för." Det skriver Sally Grahn, som praktiserat på Svenskt Näringsliv Skåne sedan årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Högkonjunkturen har passerat toppen

KONJUNKTUR Toppen är nådd, men fallet nedåt kommer inte bli så allvarligt som befarat. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturbarometer som presenterades i Höör och Malmö av Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv. "Det största orosmomentet är risker och utmaningar härledda från utlandet. Vi måste hålla ögonen på Brexit, Trump och valet till Europarlamentet", säger Göran Grahn.
NYHET Publicerad:

”Det är många lärarjobb som hänger på att industrin är konkurrenskraftig”

KOMMENTAR Tvärtemot vad många påstår är industrin fortsatt viktig för Skåne. Här skapar industrin 28 procent av välståndet och 82 000 jobb, enligt en ny rapport från Teknikföretagen. Bara de skatter som detta genererar skapar ytterligare 15 000 arbeten ute i de skånska kommunerna. Många lärarjobb, undersköterskor och socialsekreterare hänger på att svensk industri är konkurrenskraftig.
NYHET Publicerad:

Här är företagsamheten störst i Skåne

UNDERSÖKNING 12 procent av skåningarna driver eller leder företag, men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Störst andel företagsamma människor finns i Båstad, medan Örkelljunga är den kommun där företagsamheten ökat mest. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019.  
NYHET Publicerad:

”Det saknas ofta förståelse för hur branschen fungerar”

GÄSTKRÖNIKA Alltför ofta stöter Lena Hedvall, säljare på Grönsakshallen Sorunda i Hässleholm, på orimliga eller oförenliga krav i offentliga upphandlingar. Många av misstagen hade kunnat undvikas om det hade funnits en dialog med företagen i förväg. ”Vi behöver skapa ett större förtroende mellan kommunerna och företagen”, skriver hon i denna gästkrönika.
NYHET Publicerad:

”Det måste finnas ett genuint intresse”

FÖRETAGSKLIMAT Ystad, Bromölla och Växjö är tre kommuner med goda resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige. På en inspirationsdag i Kristianstad fick företrädare för de tre kommunerna dela med sig av sina tips för att skapa bättre villkor för företagen. Enligt Jonas Rosenkvist, kommundirektör i Ystad, ligger det ett äkta engagemang bakom kommunens framgång. "Det måste finnas ett genuint intresse och en vilja att söka information både på bredden och djupet om företagen i kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

”De lokala företagen vill bidra till att kommunen går bra”

FÖRETAGSKLIMAT Fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. Det blev resultatet när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. En viktig del i arbetet var att samverka med det lokala näringslivet. "De lokala företagen vill bidra till att kommunen går bra men behöver en partner att samarbete med", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg.
NYHET Publicerad:

Så vill klottrets fiende förbättra upphandlingar

KONKURRENS Att kunna vinna offentliga upphandlingar är viktigt för Malmöföretaget Klottrets Fiende No 1. Företaget sysslar bland annat med klottersanering, fastighetsvård och sopkärlstvätt och har många kommuner bland sina kunder. Ofta brister upphandlingarna, inte minst i uppföljningen. "De hade kunnat förbättras genom dialog mellan kommun och företag", säger Douglas Heinz, vd på Klottrets Fiende No 1.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Är det rimligt att företagen ska stå för sjukskrivningar och rehabilitering?

GÄSTKRÖNIKA "Företag drabbas hårt när medarbetare tvingas vara borta. Vikarier måste kallas in, eller så finns det arbete som inte blir gjort. Bördan blir än tyngre av att man tvingas betala sjuklön och ansvara för rehabilitering, även när skadan har uppstått på fritiden. Är det rimligt", frågar sig Dov Gatmon, ägare av Mediagården i Höganäs, i denna gästkrönika.
NYHET Publicerad:

2030 ska Ikea bidra positivt till klimatet

HÅLLBARHET Möbeljätten Ikea vill gå i bräschen för omställningen till ett mer miljövänligt samhälle. Företagets mål är att vara klimatpositiva, det vill säga att göra mer nytta än skada för miljön. För att nå dit arbetar de bland annat med att återanvända så mycket material som möjligt. "Det gäller att ta vara på allt som tidigare klassades som avfall och i stället se det som en resurs", säger Sara Paulsson, ansvarig för samhällsrelationer på Ikea Sverige.
NYHET Publicerad:

Unga företagare intog Emporia i Malmö

UNG FÖRETAGSAMHET Under tre dagar var Emporia köpcenter fyllt till bredden av sann entreprenörskapsanda. 375 UF-företag tog tillfället i akt och presenterade sina produkter och tjänster för en bred publik. Ett av företagen, Skymning UF, tillverkar doftljus av ljusstumpar från Lunds domkyrka. "Jag tycker att det som varit mest lärorikt är att vi har fått planera allting själva från grunden, att vi har byggt ett eget företag från grunden", säger Ella Hall från Katedralskolan i Lund.
NYHET Publicerad:

Så stor är skillnaden mellan kvinnors och mäns företagsamhet i Skåne

FÖRETAGSKLIMAT Det finns cirka 38 000 företagsamma kvinnor i Skåne, men 80 000 män. Det visar Svenskt Näringslivs rapport Företagsamheten 2019. Som företagsam räknas man om man har F-skattsedel, är delägare i ett handelsbolag eller om man är vd eller ledamot i ett aktiebolag. Inom RUT- och välfärdssektorn finns det däremot fler företagsamma kvinnor än män. "Förslag som slår mot dessa branscher slår också direkt mot kvinnors företagande", säger Carola Netterlid, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne.
NYHET Publicerad:

TePe:s vd: ”Hållbarhet är en självklarhet”

KLIMAT Malmös största solcellsanläggning finns på taket till en industribyggnad. Familjeföretaget TePe har sedan starten 1965 tillverkat tandborstar och andra munhälsoprodukter vid sin anläggning i Malmö. Vid soliga dagar tillverkas tandborstarna helt av solenergi. "Att tänka hållbart är en självklarhet för oss", säger vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

”LAS sätter käppar i hjulet för vår verksamhet”

KOMPETENS Att rekrytera medarbetare är en av de största utmaningarna för företaget Puls i Staffanstorp. Bolaget utför bland annat avloppservice, industriservice och miljöservice. Med ca 75 anställda är de en viktig arbetsgivare i Staffanstorp. Stora delar av industri och transportsektorn har idag svårt att hitta rätt behörighet, framförallt är det personal med C-körkort som är en bristvara för företaget.
NYHET Publicerad:

Låga förväntningar bland skånska företagare

KONJUNKTUR Den globala ekonomin har börjat sakta in, och det syns extra tydligt i Skåne. Bara var femte företag planerar för att öka sina investeringar, medan var sjunde tänker minska. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos. "Skånska företagare har varit mer pessimistiskt inställda till framtiden i flera undersökningar i rad", säger Carina Centrén, Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne.
NYHET Publicerad:

Mycket skatt, till vilken miljönytta?

KOMMENTAR Överenskommelsen mellan C, L, S och MP innehåller många förslag som kommer att påverka företagen. Vi på Svenskt Näringsliv kommer att bevaka de löften som ställts ut, och bidra med kunskap om hur näringslivet påverkas av de olika förslagen. På skatteområdet väntas flera förändringar. Vi ser positivt på en hel del, men oroas samtidigt av att regeringen vill ta in femton miljarder i nya miljöskatter. Risken är att det blir mycket skatt till liten miljönytta.
NYHET Publicerad:

”Den största förloraren på hamnstrejken är miljön”

HAMNKONFLIKT Trygve Bengtsons åkeri i Bromölla är ett av många företag som har drabbats av Hamnarbetarförbundets strejker. Företaget kör transporter med 56 lastbilar, och arbetar ständigt med att optimera sina rutter för att kunna fylla dem så mycket som möjligt. Under strejkerna slås planeringen sönder. "Våra lastbilar har fått köra halvtomma på sina rutter", säger vd Trygve Bengtsson.
NYHET Publicerad:

Är det så farligt att Arbetsförmedlingen minskar?

GÄSTKRÖNIKA "Rekrytering via Arbetsförmedlingen har sällan varit någon positiv upplevelse för mig som företagare. Mycket byråkrati och dåliga matchningar gör att jag i så stor utsträckning som möjligt använder mig av andra vägar. Att en så ineffektiv verksamhet får dra ner på resurserna kommer inte en dag för tidigt." Det skriver Ingrid Haraldsson, vd på Piku i Barsebäck och mångårig entreprenör, i en gästkrönika.