NYHET25 mars 2022

Årsvolym stoppar bryggeriets gårdsförsäljning

Frågan om att öppna upp för gårdsförsäljning av alkohol har utretts på bredden och tvären och nu ligger ett remissförslag om att tillåta gårdsförsäljning, utan att riskera varken folkhälsan eller detaljhandelsmonopolet. Men för Henrik Kihlberg på Bryggeriet Nils Oscar gör begränsning av årsvolym att han, och flera större aktörer, inte får bedriva försäljning.

”I en sund marknad finns bolag i alla storlekar. Så är inte fallet i Sverige idag”, säger Henrik Kilhberg om begränsningen som utesluter hans bryggeri från möjligheten att bedriva gårdsförsäljning.Foto: Privat

Nils Oscar är en av pionjärerna bland svenska hantverksbryggerier och startade 1996 på Kungsholmen i Stockholm . År 2006 flyttade man bryggeriet till gamla vattenverket i Nyköping. Nils Oscar har blivit känt främst genom produkten God Lager som är det största hantverksölet på svenska marknaden. Nils Oscar var också det första hantverksbryggerierna att ta fram alkoholfri öl. Idag finns bryggeriet representerade med en rad olika öl på marknaden, och har under senaste året ökat sitt fokus på att vara ett hållbart företag och med en ekologisk profil. Idag är 20 procent av bryggeriets volym ekologisk, och det skall växa, men brist på ekologiska råvaror gör att det är en tuff utmaning.  

– Vi är stolta över att ha vuxit till ett utav dom största hantverksbryggerierna i Sverige. Vi brygger klassisk öl men i modern stil. Hos oss är produkten kung, och vi lägger ner hela vår skäl i att brygga en kvalitetsprodukt. Det är det som är hantverket och gör att våra produkter är numret större en vanlig öl, säger vd Henrik Kilhberg.

Idag importeras 30 procent av all öl som säljs i Sverige, vilket är stor miljöbelastning av främst CO2 från transporter. Henrik ser att den svenska produktionen av öl har flera fördelar.

– Vi gör otroligt bra öl i Sverige. Hantverksbryggerierna skapar både arbetstillfällen i hela Sverige och utvecklar också besöksnäringen.

Det är vanligt att bryggerierna har en bryggeripub och erbjuder visningar eller ölprovningar. Som hantverksbryggeri finns oftast inte utrymme för stora marknadsföringsbudgetar, utan fokus ligger på att göra en bra produkt som konsumenterna gillar. Ett sätt att få konsumenten att prova sina produkter och visa upp sin anläggningen är att arrangera ölprovningar och bryggerivisningar.

– Det är vårt viktigaste marknadsföringsverktyg. Konsumenten går på provning, provar öl, och blir sedan en trogen kund och ambassadör för vårt varumärke, säger Henrik Kihlberg och menar också att det ofta är svårt med distribution till butik vilket gör det svårare för kunden att få tag på bryggeriets produkter.

– Det kan t.ex. vara så att kunden måste beställa ölet på Systembolaget, en tröskel som kräver en van konsument och därmed kan begränsa vår kundkrets. 

Nu ligger ett förslag på remiss om att tillåta gårdsförsäljning. Det skall endast tillåtas i samband med ölprovning eller visning av bryggeriet och maxvolym per besökare är 3 liter. Alltså ingen risk för att det kommer ha någon större effekt på försäljningen utan endast ge besökare en bättre upplevelse då man nu kan köpa med sig några flaskor av de favoritprodukter man tyckte om.

– För oss som bryggeri är det, som marknadsföring, ovärderligt att få direktkontakt med konsumenten. Man bjuder sina vänner på öl från bryggeriet man besökt, och vi får då möjlighet till ytterligare nya kunder som provar vår öl. Dessutom bidrar det till större kunskap om öl och ölets plats inom gastronomin och även en positiv effekt för turismen, då man i ännu större utsträckning kan göra upplevelsen till en minnesvärd attraktion.

I betänkandet har man föreslagit att gränsen för storlek på hantverksbryggeri skall vara 500 000 liter per år, annars finns risk för prisdumpning enligt utredningen. Det innebär att Nils Oscar är ett av total 15 bryggerier som inte får bedriva gårdsförsäljning. Att inte innefattas av denna möjlighet, gör att upplevelsen av ölprovning hos Nils Oscar kontra mindre ölbryggerier i samma stad skulle bli sämre. Det kan också göra att de bryggerier som ligger på gränsen för årsvolymen 500 000 liter ställs inför tveksamhet till att vilja växa för att man då hamnar på sidan då man inte får bedriva gårdsförsäljning. Det är både hämmande och uteslutande.

– Det har visat sig att hantverksbryggerierna har svårt att växa över den storlek som vi och 10 till i vår storleksklass hamnat i. Att inte ge oss möjlighet till gårdsförsäljning hämmar våra kraft att växa, säger Henrik Kihlberg.

– I en sund marknad finns bolag i alla storlekar. Så är inte fallet i Sverige idag. Med rådande politik kommer det också bestå. För miljön och Sverige skulle man se till att vi kunde konkurrera på lika villkor med det utländska bryggerierna och de stora svenska industribryggerierna.

Nu efterlyser Henrik en rad politiska beslut som skulle underlätta för hans verksamhet.

– För gårdsförsäljningen bör taket i volym tas bort eller sättas till 10 miljoner liter. Höjningen av alkoholskatt som också ligger som förslag kommer också påverka bryggerinäringen negativt och leda till att man dricker starkare drycker. Det ligger även ett förslag om differentierad alkoholskatt, finns i våra grannländer och ger lägre alkoholskatt till mindre producenter som kompensation för deras i relation större investering. Det skulle vara direkt en positiv effekt för mindre producenter.

– Vad man också kan tänka sig är att Systembolaget som är ett monopol har en fast avgift för den typ av förpackning de skall sälja, inte som idag där de lägger på ett procentuellt påslag. Detta procentuella påslag gör att billig öl kostar mindre att sälja på systembolaget än dyr kvalitetsöl. Om påslaget istället var en fast kostnad för burk eller flaska, etc, så skulle det vara mer rättvist, avslutar Henrik Kihlberg.

Lokalt FöretagsklimatRegelkrångel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist