NYHET30 september 2020

Bara två patentansökningar från Eskilstuna

Från Eskilstuna gjordes bara två nationella patentansökningar under 2019 enligt ny statistik från Patent- och registreringsverket. Det är en mycket låg siffra, men den kan sättas i relation till att det under 2018 inte gjordes en enda. 

Från hela Södermanlands län kom 20 nationella patentansökningar under 2019, vilket är en minskning från året innan.Foto: Mostphoto
Satt i relation till invånarantal ligger hela länet långt ner i listan över nationella patentansökningar konstaterar Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

–Södermanland, inklusive Eskilstuna, borde ha fler som skulle ha nytta av att söka patent, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

– Från hela Södermanlands län kom 20 nationella patentansökningar under 2019, vilket är en försämring från 25 stycken året innan, fortsätter hon.

Satt i relation till invånarantal ligger hela länet långt ner i listan. Flest patentansökningar per 100.000 invånare kom 2019 från Västernorrlands län.

– Detta är imponerande, med tanke på att 30 % av alla patentansökningar i Sverige kommer från Stockholms län, säger Christina Wainikka.

Patent är en rättighet som man bara kan få genom att få en patentansökan beviljad. En nationell patentansökan, med giltighet i Sverige, lämnas in till Patent- och registreringsverket. Vill man ha patent i fler länder kan man lämna in ansökan till EPO. Via det systemet kan man söka patent i 38 länder. Varje nytt land man söker patent för kostar, i form av inte minst ansökningsavgifter. När patent ska sökas bör man ha tagit fram en strategi kring hur patentet ska användas. Till en sådan strategi kan höra att komplettera patentet med ett varumärke, inte minst eftersom varumärken kan vara viktiga i kommunikationen.

Lär mer

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns på prv.se

För dig som vill veta mer om immaterialrätt finns PRV-skolan online

Patent
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist