LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 oktober 2020

”Budgeten lägger grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige”

Det har snart gått en månad sedan våra folkvalda riksdagsledamöter återgick till sitt arbete i riksdagen. Ett arbete som nu måste skifta fokus från kris till återstart, där hela näringslivet kommer igång och fungerar som motorn framåt. Här berättar Hans Ekström (S) vad han vill göra för att återstarta Sverige och Södermanland.

Hans Ekström (S), riksdagsledamotFoto: TT/Henrik Montgomery

Coronakrisen har slagit brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Nu behövs en rad åtgärder för att stärka svenska företag och lösa de utmaningar som uppstått under krisen.

Vilka reformer anser du kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige?
–Vi har lagt en offensiv budget med syftet att fungera som ett kraftigt återstartsprogram för Sverige och svensk ekonomi. Budgeten kommer i allra högsta grad bidra till att lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet i Södermanland?
Jag sitter själv bland annat i Almis styrelse som har ett viktigt verktyg för att kunna ge krediter till företag. Förutom det handlar det för mig, precis som för andra riksdagsledamöter att ha nära kontakt med företagare, fack, region- och kommunpolitiker. En viktig fråga för oss i Sörmland och vår industri skulle vara att göra MDH till tekniskt universitet. Nu gäller det att alla ställer upp för det.

Idag arbetar färre än fyra av tio svenskar, den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?
Det är viktigt att rusta människor för jobben. Genom fler högskoleplatser, fler platser på yrkesvux och YH-utbildningar, dessutom skapar vil fler och bättre möjligheter till kompetensutveckling senare i livet. När det gäller gruppen av nya svenskar är det viktigt att de lär sig språket, som många gånger är nyckeln till jobb. För oss socialdemokrater är det viktigt att Sverige konkurrerar med kunskap och kompetens, inte låga löner, vi vill också värna och utveckla den framgångsrika partsmodellen vi har i Sverige.

En högaktuell fråga, som inte får riskera att bromsa återstarten hos företagen, är den om brottslighet och otrygghet. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning kostar brottsligheten de svenska företagen drygt 100 miljarder per år samtidigt som det också minskar incitamenten att driva företag. 

Hur anser du att företagen bäst kan skyddas mot brott? 
Det här är inte en enkel fråga och skiljer sig säkert mycket åt beroende på vilket företaget är. Men regeringen fortsätter den stora satsningen på att bygga ut polisen och rättsväsendet. Man skärper också straffen på väldigt många brott. Det är bra, men det som också är viktigt är det brottsförebyggande arbetet. Vi måste ge människor rätt förutsättningar för att lyckas i livet, det är samhällets skyldighet. Det är viktigt att kriminella aktörer, oavsett var de befinner sig, lagförs och straffas.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist