Dialog med näringslivet lyfter Flens företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Flens kommun förbättrar sin placeringar i rankingen av företagsklimatet för femte året i rad. I år hamnar Flen på plats 193 vilket är 82 placeringar bättre än för fem år sedan.

Mikael Larsson

Mikael Larsson ser dialogen mellan kommunen och näringslivet som en huvudförklaring till det förbättrade företagsklimatet.

Foto: Sören Karlsson
Marie Svensson i fabriken

"Det förvånar mig inte att Flen stigit i rankingen", säger Marie Svensson.

Foto: Sören Karlsson
Rolf Lydahl

Rolf Lydahl menar att företagsstrukturen i Flen blivit betydligt sundare.

Foto: Sören Karlsson

– Dialog är ett nyckelord om jag ska förklara varför företagsklimatet i Flen undan för undan förbättrats. Samarbetet mellan kommunen och näringslivet har varit och är helt avgörande, säger Mikael Larsson.

För sex år sedan lämnade han posten som rektor på Prins Wilhelmsgymnasiet, drog nytta av sitt gedigna närverk och tackade ja till att bli kommunens näringslivschef och tillika turistchef. Många ser Mikael Larsson som arkitekten bakom den imponerande förbättringen av företagsklimatet.

I augusti förra året fattade kommunfullmäktige beslut om den nya näringslivsstrategin.

– Det skedde efter en lång process under ett och ett halvt år, allt i nära samverkan mellan kommunen och näringslivet. Strategin är med andra ord väl förankrad, betonar Mikael Larsson.

Han menar att strategin genomsyras av ambitionen att förändra kommunens attityd till näringslivet. Särskilt tunga fokusområden är kompetensförsörjning, fler i arbete och mark- och lokalfrågor.

Näringslivsrådet är nystartat och har hittills bara hunnit med ett par möten.

– Rådet formaliserar dialogen mellan kommunen och näringslivet och gör förhoppningsvis denna dialog ännu effektivare. Av de 12 ledamöterna kommer fem från kommunen och sju från näringslivet. Att näringslivet är i majoritet är en medveten markering, förklarar Mikael Larsson.

Jante hämmar utvecklingen

Han tycker att Jante fortfarande hämmar utvecklingen i Flen.

– Här får vi inte säga att vi är bra. Det är hög tid att begrava Jante, fastslår Mikael Larsson.

Många vet inte eller tänker inte på hur betydelsefull besöksnäringen är i Flens kommun. De i vanliga fall cirka 17 000 invånarna får under sommaren ett tillskott på mellan 10 000 och 15 000.

– Åtskilliga av dem bor vid eller nära någon av kommunens 170 sjöar. Vår förhoppning är förstås att en del av de sommarboende väljer att permanent bosätta sig i Flen, säger Mikael Larsson.

Som turistchef lyfter han fram tre extra intressanta besöksmål. Statsministerns rekreationsbostad Harpsund är ett. Båven med friluftsliv, kanotleder och 365 öar är ett annat. Handelsplatsen Malmköping är ett tredje.

Mikael Larsson är övertygad om att Flen kan och måste fortsätta sin vandring uppåt på Svenskt Näringslivs rankinglista.

På rätt sida om mitten

– Det mål som jag har satt för egen del är att Flen ska finnas på rätt sida om mitten, det vill säga bland Sveriges 145 bästa kommuner, avslöjar han och poängterar att vägen dit går via fortsatt dialog, en smidigare ärendehantering och en bättre beredskap för att bistå företagen med mark och lokaler. 

Marie Svensson är vd på Tjeders Industri AB i Malmköping i Flens kommun och sitter också i Svenskt Näringslivs styrelse och i SME-kommittén.  

Tjeders utvecklar, tillverkar och säljer larm- och kommunikationslösningar, bland annat till sjukhus, äldreboenden, kontor och butiker. Företaget grundades redan 1942 och har idag 36 medarbetare. Omsättningen väntas i år bli mellan 60 och 65 miljoner.

– Det förvånar mig inte att Flen stigit i Svenskt Näringslivs ranking, säger Marie Svensson.

Hon tycker att kommunen tillsammans med företagsföreningen Forum Flen verkligen ansträngt sig för att lägga grunden till ett gott företagsklimat. 

– Arbetet med En väg in är ett exempel på hur företagandet underlättats. Nu börjar vi märka de positiva effekterna, menar Marie Svensson.

Marie Svensson betonar att även företagen har ett ansvar för att skapa ett bra näringslivsklimat.

– Det är ett gemensamt uppdrag för kommunen och företagen. Det behövs två till en tango, påminner hon om.   

Kan bekräfta bilden

– Jag kan bekräfta den bild som Svenskt Näringslivs ranking förmedlar. Företagsklimatet i Flen har undan för undan blivit bättre, säger Rolf Lydahl.

Han äger och driver företagsgruppen Sofielund och är en välkänd företagarprofil i kommunen. I gruppen ingår Sofielunds Gård med lant- och skogsbruk, Hotel Malmköping, fastigheter med 250 lägenheter och butikslokaler och dessutom Talja Företagspark med kontor, produktionslokaler och lager.

– Det är mycket glädjande att Flen klättrar på rankinglistan. I mångt och mycket är det näringslivschefen Mikael Larssons förtjänst, konstaterar Rolf Lydahl.

Han menar att Flen i stort sett saknar företagartraditioner.

-Det var alltid någon bruksdisponent eller greve som ställde och styrde. På senare år har fler och fler börjat föra ut budskapet om företagens betydelse. Idag förstår nog de flesta politiker att ett företag inte behöver vara detsamma som en jättelik fabrik med ett par hundra anställda. Några hundra småföretag ger en mycket bättre riskspridning.

Rolf Lydahl betonar att tiden när det numera nedlagda Hälleforsnäs Bruk hade 1 300 anställda inte är mycket att längta tillbaka till.

– Företagsstrukturen är betydligt sundare idag, säger han.

Finns mer att göra

Trots de tydligt förbättrade relationerna mellan kommunen och näringslivet tycker Rolf Lydahl att det finns mer att göra.

– Kommunen borde dra nytta av de privata företagen. Det är exempelvis orimligt att det kommunala bostadsbolaget ska äga 80 procent av alla hyresfastigheter. Sälj bra fastigheter med 300-400 lägenheter och använd pengarna till att rusta hus ur miljonprogrammet, uppmanar han.

Rolf Lydahl förvånar sig över att det fria vårdvalet inte existerar inom hemtjänsten. När det gäller trygghetsboenden finns det idag bara två i Flens kommun. Inget av dessa är kommunalt ägt.

– Jag äger det ena och är ordförande i styrelsen för det andra. Det är tråkigt att en rädsla för privata alternativ fortfarande lever kvar i den kommunala världen, men trots allt tycker jag att det finns hopp för Flen, sammanfattar Rolf Lydahl. 

Fakta

Flen ligger på plats 193 i Svenskt Näringslivsranking av företagsklimatet. Det är 30 placeringar bättre än i fjol och det är femte året i rad som Flen klättrar i ranking.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Toppen nådd, tillväxten saktar in

Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

Vad betyder valet för företagen?

KOMMENTAR Nu har det gått två månader sedan vi gick till valurnorna och ännu har vi inte en regering på plats. Det visar på svårigheterna att över huvud taget bilda en regering.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Sörmlands änglar lyfter lokala entreprenörer

INVESTERARE För små och nya företag kan det vara svårt och tidskrävande att bygga upp nätverk och hitta investerare. Sörmlandsfonden, ett initiativ som drivs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland, vill bidra till bättre möjligheter för lokala entreprenörer och investerar riskkapital i deras företag. ”Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län”, säger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.
NYHET Publicerad:

Att leda en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, VD för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik i Flen för några år sedan.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Världsklass i Högsjö

ENTREPRENÖRSKAP År 1862 startades ett färgeri i Högsjö i Vingåkers kommun nästan på gränsen till Örebro län. Idag, 156 år senare, heter företaget Voith Paper Fabrics och är ett världsledande företag på pressfilt till pappersindustrin.  "Inom Voith-koncernen är anläggningen i Högsjö ett kompetenscenter. Vi får dela med oss av vår kunskap till andra anläggningar", säger VD Tony Einarsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Flen klättrar i rankingen för femte året i rad

FÖRETAGSKLIMAT För femte året i rad klättar Flen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och ligger nu äntligen på rätt sida om den psykologiskt viktiga 200-gränsen. Flen har den här gången nått plats 193. Det är 30 placeringar bättre än förra året. "Att Flen klättrar i rankingen ser jag som ett uttryck för ett lyckat näringslivsarbete i kommunen. Vi har hela tiden trott på det vi gör och satsat långsiktigt", säger kommunstyrelsen ordförande Anders Berglöv.
NYHET Publicerad:

Vingåker är årets klättrare i Södermanland

FÖRETAGSKLIMAT Vingåker är den kommun i Södermanland som förbättrar sin placering allra mest i årets ranking av företagsklimatet. Upp 48 platser till plats 141 vilket innebär att Vingåker springer förbi Eskilstuna, Oxelösund och Nyköping.
NYHET Publicerad:

Dialog med näringslivet lyfter Flens företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Flens kommun förbättrar sin placeringar i rankingen av företagsklimatet för femte året i rad. I år hamnar Flen på plats 193 vilket är 82 placeringar bättre än för fem år sedan. "Dialog är ett nyckelord om jag ska förklara varför företagsklimatet i Flen undan för undan förbättrats. Samarbetet mellan kommunen och näringslivet har varit och är helt avgörande", säger näringslivschef Mikael Larsson.
NYHET Publicerad:

Trosa firar 10 år på Topp 10-listan

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet visar åter att Trosa har Södermanlands bästa företagsklimat. Jämfört med alla 290 kommuner rankas Trosa på plats 6 vilket är tre placeringar bättre än i fjol.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst igen, Flen klättrar för sjätte året

FÖRETAGSKLIMAT Trosa har Södermanlands bästa företagsklimat, något som numera är en tradition. I år är Trosa på plats 6 i den nationella rankingen och för tionde året på topp 10.
NYHET Publicerad:

EM i Entreprenörskap - ett framtidsyrke

HALLÅ DÄR Sarah Larsson och Joel Gustafsson, representanter för Sveriges yrkeslandslag i Entreprenörskap under EuroSkills i Ungern 26-28 september. Vilka är ni och vad gör ni idag?
NYHET Publicerad:

Din röst kan hjälpa företagare att stå starkare

DEBATTKRÖNIKA "Nu är det snart val. Jag är glad över att leva i ett land där vi genom fria val har möjlighet att peka ut den riktning var och en av oss anser vara den bästa." Det skriver Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv, i sin krönika och vill gärna få dig att fundera kring vilken politik för entreprenörer, företagare och företag som de olika politiska ­partierna avser att driva.
NYHET Publicerad:

Framtidens primärvård i Sörmland

VÄLFÄRD Elva dagar innan valet bjöd den privata vårdcentralen Smeden i Eskilstuna in landstingspolitiker från de olika partierna och kollegor från andra vårdcentraler i Eskilstuna till ett samtal om primärvården. Sammantaget deltog drygt 10 läkare och ansvariga för vårdcentraler samt drygt 10 politiker.
NYHET Publicerad:

Nyköpings Golfklubb – ett företag och förening

ENTREPRENÖRSKAP Att driva en golfbana är idag ingen ideell verksamhet där medlemmarnas avgifter fullt ut kan finansiera drift och utveckling. "Vi måste varje år öka våra intäkter från annat håll", säger Gary Cosford, klubbchef på Nyköpings Golfklubb.
NYHET Publicerad:

15 företagare träffade Jan Björklund

FÖRETAGSKLIMAT "Hur tänker Liberalerna kring ändringar av turordningsreglerna vid personalneddragningar?" Det var en av alla frågor som en rad företagare fick möjlighet att ställa direkt till Jan Björklund under ett samtal om företagens förutsättningar.
NYHET Publicerad:

Regeringens ambitionshöjning löser inte infrastrukturskulden

KRÖNIKA "Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte. Grundproblemet kommer att kvarstå. Även efter denna tolvårsperiod kommer Sverige att ha en betydande infrastrukturskuld." Det skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastruktursfrågor på Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hur mycket ska vi diskutera 70 miljarder kronor?

SOMMARKRÖNIKA "De mest avgörande förslagen för universitet och högskolor på ett kvartssekel väntas senare i år. Högre utbildning genomgår stora förändringar, men diskuteras inte tillräckligt." Det skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika och hoppas på att högre utbildning och forskning får en större plats i valrörelsen. "Den största statliga sektorn förtjänar debatt."