Vägskylt Strängnäs kommun
Foto: Sören Karlsson

Framgångskurvan bryts för Strängnäs

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Den snabba klättringen för Strängnäs i Svenskt Näringslivs ranking bryts. Kommunen sjunker och når inte målet Topp 50.

Jacob Högfeldt

-Jag är övertygad om att Strängnäs kommer tillbaka, säger Jacob Högfeldt.

Foto: Sören Karlsson
Marianne Andersson

-Den sammantagna bilden ser ljus ut, säger Marianne Andersson.

Foto: Sören Karlsson

-Jag ser resultatet i rankingen som en tillfällig sättning. Det är förstås tråkigt, men det ger oss samtidigt tillfälle att ompröva hur vi arbetar med näringslivsutveckling. Jag är övertygad om att Strängnäs kommer tillbaka i Svenskt Näringslivs ranking, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2014.

För fyra år sedan satte Strängnäs det ambitiösa målet att 2017 finnas bland de 50 bästa av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking. Utgångsläget var dystert. Strängnäs låg då 2013 på plats 217.

Ett intensivt och konkret arbete inleddes. Efter nära samråd med näringslivet sjösatte kommunen i stor politisk enighet ett handlingsprogram med fem övergripande punkter.

Det handlade om att förbättra dialogen mellan företagare och politiker/tjänstemän, om att förbättra den kommunala servicen, om ökade möjligheter för affärs- och kompetensutveckling, om bättre möjligheter för pendling och kommunikation och om ökade insatser för marknadsföring och attraktionskraft. 

Man lyckas vända trenden. Steg för steg närmar sig Strängnäs det hägrande målet, Topp 50. I rankingen hösten 2016 når kommunen plats 78. Men i den alldeles färska rankingen bryts framgångskurvan och Strängnäs sjunker till plats 105.

Omprioriteringar påverkat

Jacob Högfeldt tror att omprioriteringar i frågor som rör företagen tillfälligt kan ha påverkat utfallet i rankingen.

-Vi har bantat näringslivskontoret och har för närvarande ingen näringslivschef. Istället satsar kommunen mycket på att utveckla och förbättra myndighetsarbetet. Där tar vi stora steg framåt. Bemötandefrågorna är prioriterade. Vi ska verkligen inte sätta några käppar i hjulen. Företagen kommer att märka den förändringen, menar Jacob Högfeldt och nämner att nytänkandet inom myndighetsutövningen redan fört Strängnäs till en förstaplats inom området miljö- och hälsoskydd i NKI, Nöjd Kund Index.

Han pekar på tillgänglighet i vid bemärkelse som ett angeläget område. En komponent är det kontaktcenter som nu växer fram. En väg in med hjälp av företagslotsar ska gälla för företagare och blivande företagare. En fortsatt fiberutbyggnad, ett snart färdigt resecentrum och ett förverkligande av Movingo, det enklare och billigare sättet för pendling i Mälardalen, är andra delar i arbetet med förbättrad tillgänglighet.

Jacob Högfeldt räknar med att det nu avslutade Topp 50 ska ersättas av ett nytt mål för att lyfta företagsklimatet i Strängnäs. Den exakta utformningen är fortfarande inte bestämd.

-Det handlar om att också i fortsättningen vara lyhörd för företagens synpunkter och att lägga in högre växlar där nyttan blir bäst. Vi måste hela tiden utvärdera och kanske omvärdera det vi gör, betonar han.

Sedan senaste valet styrs Strängnäs av Moderaterna och Socialdemokraterna som tillsammans har egen majoritet.

-För att tala företagsspråk är det bra med starka ägare. På det sättet skapas lugn och långsiktighet i kommunen. Kommunens bästa är viktigare än partipolitiken. Det kommer också näringslivet tillgodo, säger Jacob Högfeldt.

"Det görs mycket bra"

-Det görs väldigt mycket bra för företagen i Strängnäs, men i ivern att bli bättre och bättre provar kommunen ibland nya infallsvinklar lite för ofta. Det behövs en tydligare strategi, en röd tråd och en långsiktig plan som är känd och accepterad bland företagen, menar Marianne Andersson.

Hon är centerpartist, oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Marianne Andersson är utbildad barnsköterska, engagerade sig som fritidspolitiker i början av 90-talet och är numera heltidspolitiker.

-Det verkar vara lättare för den som tänker starta ett företag än för den som redan är etablerad och driver ett företag att få kommunens hjälp med de rätta kontakterna. Här tror och hoppas jag att satsningen på En väg in ska gynna både blivande och befintliga företag, förklarar Marianne Andersson.

Hon knyter stora förhoppningar till besöksnäringen.

-Det är en väldigt viktig näring i Strängnäs med ett stort antal småföretag, ibland enmansföretag. Här tror jag att STUA, alltså Sörmlands Turismutveckling AB, kan spela en mer framträdande roll genom att koppla ihop företagen och utnyttja deras gemensamma stryka. Fullt klart att det finns en potential med fin natur, med vandringsleder och med alla företag, poängterar Marianne Andersson.

På pluskontot för Strängnäs framhåller hon också det geografiska läget.

-Kommunikationerna förbättras med resecentrum och dubbelspår. Vardagen blir enklare för alla som pendlar från men också till Strängnäs. Den sammantagna bilden ser ljus ut. Nu får vi sträva vidare för att klättra i Svenskt Näringslivs ranking, säger Marianne Andersson.  

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommuner som satsar på hyresrabatter

CORONAKRISEN Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

Företagarenkäten uppdateras

FÖRETAGSKLIMAT Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden. Björn Lindgren, ansvarig för lokalt företagsklimat, hoppas att uppdateringarna bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", säger Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Gotland sätter fokus på företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Gotland har länge suttit fast i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vid den senaste mätningen blev det placering 253 bland landets 290 kommuner. Ungefär i detta härad har Gotland befunnit sig under en lång rad år.