Vägskylt Strängnäs kommun
Foto: Sören Karlsson

Framgångskurvan bryts för Strängnäs

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Den snabba klättringen för Strängnäs i Svenskt Näringslivs ranking bryts. Kommunen sjunker och når inte målet Topp 50.

Jacob Högfeldt

-Jag är övertygad om att Strängnäs kommer tillbaka, säger Jacob Högfeldt.

Foto: Sören Karlsson
Marianne Andersson

-Den sammantagna bilden ser ljus ut, säger Marianne Andersson.

Foto: Sören Karlsson

-Jag ser resultatet i rankingen som en tillfällig sättning. Det är förstås tråkigt, men det ger oss samtidigt tillfälle att ompröva hur vi arbetar med näringslivsutveckling. Jag är övertygad om att Strängnäs kommer tillbaka i Svenskt Näringslivs ranking, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2014.

För fyra år sedan satte Strängnäs det ambitiösa målet att 2017 finnas bland de 50 bästa av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking. Utgångsläget var dystert. Strängnäs låg då 2013 på plats 217.

Ett intensivt och konkret arbete inleddes. Efter nära samråd med näringslivet sjösatte kommunen i stor politisk enighet ett handlingsprogram med fem övergripande punkter.

Det handlade om att förbättra dialogen mellan företagare och politiker/tjänstemän, om att förbättra den kommunala servicen, om ökade möjligheter för affärs- och kompetensutveckling, om bättre möjligheter för pendling och kommunikation och om ökade insatser för marknadsföring och attraktionskraft. 

Man lyckas vända trenden. Steg för steg närmar sig Strängnäs det hägrande målet, Topp 50. I rankingen hösten 2016 når kommunen plats 78. Men i den alldeles färska rankingen bryts framgångskurvan och Strängnäs sjunker till plats 105.

Omprioriteringar påverkat

Jacob Högfeldt tror att omprioriteringar i frågor som rör företagen tillfälligt kan ha påverkat utfallet i rankingen.

-Vi har bantat näringslivskontoret och har för närvarande ingen näringslivschef. Istället satsar kommunen mycket på att utveckla och förbättra myndighetsarbetet. Där tar vi stora steg framåt. Bemötandefrågorna är prioriterade. Vi ska verkligen inte sätta några käppar i hjulen. Företagen kommer att märka den förändringen, menar Jacob Högfeldt och nämner att nytänkandet inom myndighetsutövningen redan fört Strängnäs till en förstaplats inom området miljö- och hälsoskydd i NKI, Nöjd Kund Index.

Han pekar på tillgänglighet i vid bemärkelse som ett angeläget område. En komponent är det kontaktcenter som nu växer fram. En väg in med hjälp av företagslotsar ska gälla för företagare och blivande företagare. En fortsatt fiberutbyggnad, ett snart färdigt resecentrum och ett förverkligande av Movingo, det enklare och billigare sättet för pendling i Mälardalen, är andra delar i arbetet med förbättrad tillgänglighet.

Jacob Högfeldt räknar med att det nu avslutade Topp 50 ska ersättas av ett nytt mål för att lyfta företagsklimatet i Strängnäs. Den exakta utformningen är fortfarande inte bestämd.

-Det handlar om att också i fortsättningen vara lyhörd för företagens synpunkter och att lägga in högre växlar där nyttan blir bäst. Vi måste hela tiden utvärdera och kanske omvärdera det vi gör, betonar han.

Sedan senaste valet styrs Strängnäs av Moderaterna och Socialdemokraterna som tillsammans har egen majoritet.

-För att tala företagsspråk är det bra med starka ägare. På det sättet skapas lugn och långsiktighet i kommunen. Kommunens bästa är viktigare än partipolitiken. Det kommer också näringslivet tillgodo, säger Jacob Högfeldt.

"Det görs mycket bra"

-Det görs väldigt mycket bra för företagen i Strängnäs, men i ivern att bli bättre och bättre provar kommunen ibland nya infallsvinklar lite för ofta. Det behövs en tydligare strategi, en röd tråd och en långsiktig plan som är känd och accepterad bland företagen, menar Marianne Andersson.

Hon är centerpartist, oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Marianne Andersson är utbildad barnsköterska, engagerade sig som fritidspolitiker i början av 90-talet och är numera heltidspolitiker.

-Det verkar vara lättare för den som tänker starta ett företag än för den som redan är etablerad och driver ett företag att få kommunens hjälp med de rätta kontakterna. Här tror och hoppas jag att satsningen på En väg in ska gynna både blivande och befintliga företag, förklarar Marianne Andersson.

Hon knyter stora förhoppningar till besöksnäringen.

-Det är en väldigt viktig näring i Strängnäs med ett stort antal småföretag, ibland enmansföretag. Här tror jag att STUA, alltså Sörmlands Turismutveckling AB, kan spela en mer framträdande roll genom att koppla ihop företagen och utnyttja deras gemensamma stryka. Fullt klart att det finns en potential med fin natur, med vandringsleder och med alla företag, poängterar Marianne Andersson.

På pluskontot för Strängnäs framhåller hon också det geografiska läget.

-Kommunikationerna förbättras med resecentrum och dubbelspår. Vardagen blir enklare för alla som pendlar från men också till Strängnäs. Den sammantagna bilden ser ljus ut. Nu får vi sträva vidare för att klättra i Svenskt Näringslivs ranking, säger Marianne Andersson.  

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagsklimatet ska finnas i kommunens DNA

FÖRETAGSKLIMAT I Lekebergs kommun finns en kultur där företagsklimat och utveckling är i fokus och det märks i både Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och i företagsamheten bland kommunens invånare. "Vi i den kommunala organisationen ska vara möjliggörare, men inte nödvändigtvis utförare", säger Anna Andréasson näringslivs- och utvecklingschef i Lekebergs kommun.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Vi siktar på Rättviksmodellen

FÖRETAGSKLIMAT Tidigare i veckan arrangerade Svenskt Näringsliv en Inspirationsdag för ett bättre företagsklimat, där 150 politiker och tjänstemän deltog. En av dessa var Tony Ring (m) oppositionsråd i Karlskoga. Vi vill veta vad han fick med sig från dagen.
NYHET Publicerad:

"Vi i kommunerna behöver göra vår hemläxa"

FÖRETAGSKLIMAT Tidigare i veckan arrangerade Svenskt Näringsliv en Inspirationsdag för ett bättre företagsklimat, där 150 politiker och tjänstemän deltog. En av dessa var Jessica Drugge, Näringslivssamordnare i Botkyrka. Vi vill veta vad hon fick med sig från dagen.
NYHET Publicerad:

Rapport: ROT- och RUT-företagandet sjunker markant

FÖRETAGSKLIMAT Nyföretagsamheten i Sverige sjunker återigen och är den lägsta på tio år. Det visar Svenskt Näringslivs årliga rapport om företagsamheten. ”En mycket olycklig utveckling. I ekonomiskt goda tider borde vi snarare se fler företagsamma”, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reepaluutredningen innebär tvångsnedläggning av min förskola”

FÖRETAGSAMHETEN I elva år har Helena Dyrén drivit sin förskola och fått mycket uppskattning från både föräldrar och kommunen. Men nu går hennes och många andra friförskolor en osäker framtid till mötes. ”Blir Reepaluutredningen verklighet gör jag konkurs”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Rapport: Välfärdsföretagare allt färre

FÖRETAGSAMHETEN Antalet nya företagare i välfärdssektorn sjunker, samtidigt ökar gruppen som lägger ner verksamheten. Främsta förklaringen är vinstdebatten. I skottgluggen hamnar framför allt företagsamma kvinnor, visar ny statistik.  
NYHET Publicerad:

Regeringens skogspolitik stoppar miljösatsning för miljarder

SKOGSINDUSTRIN Planerna på den största investeringen i svensk skogsindustri någonsin, ett nytt bioraffinaderi i Domsjö utanför Örnsköldsvik, ligger risigt till. Orsaken är osäkerheten i regeringens skogspolitik och allt fler avverkningsförbud.
NYHET Publicerad:

Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

KODNING I höst införs programmering och digital kompetens på schemat. För lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Därför startat nu Kodcentrum landets första lärarkodstuga.
NYHET Publicerad:

Mer service till Linköpings företagare

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Linköpings kommun försämrats ett par år gällande den upplevda servicen till företagen. Därför är det glädjande att kommunen nu satsar på att ge en ökad service till näringslivet och har startat en helt ny tjänst kallad Företagsservice.
NYHET Publicerad:

"Skicka inga bruna kuvert"

FÖRETAGSKLIMAT På initiativ av Svenskt Näringsliv deltar Östhammars kommun och ytterligare fyra kommuner runt om i landet i ett utvecklingsprogram för kommuner. Genom workshops med inspel från experter ges möjligheten att djupdyka i diskussioner, där syftet är att främja det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Småföretagen viktiga för Kirunas utveckling

VÄLFÄRD ”Jag tror inte att människor i allmänhet tänker på hur mycket småföretagen bidrar med till samhällets utveckling. Tänk om vi i Kiruna kunde räkna ihop alla jobb inom den privata sektorn och hur mycket skatt vi tillsammans betalar till kommunens verksamheter! Det skulle kunna bli en överraskande läsning.” Det säger Åsa Jannok, VD för Kirunahälsan AB.
NYHET Publicerad:

”Jag har satt egna mål för Täbys företagsklimat”

FÖRETAGSKLIMAT "Täby kommun ska ligga i absoluta toppen när det gäller hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. Jag vet hur bra Solna stad är och hur mycket det betyder för företagen, så jag vill kämpa tillsamman med Täby kommun och företagen för att nå dit", säger Cecilia Wingård som sedan knappt 2 år är VD på Såstaholm Hotell & Konferens.
NYHET Publicerad:

Sundsvallsbutik bepansrar skyltfönstret och låser dörren

BROTTSLIGHET Att jobba i klädbutik har blivit ett högriskyrke. Företagaren Per-Erik Christensen i Sundsvall har fått nog. Nu har han satt fjärrlås på butiksdörren och installerat pansarglas i skyltfönstret för att undvika inbrott.
NYHET Publicerad:

Bättre flyg i Växjö

INFRASTRUKTUR Näringslivet har under en längre tid önskat att få förbindelse i Växjö med en stor internationell flygplats. Nu är det på gång.
NYHET Publicerad:

Sundsvalls framtid är digital

FÖRETAGSKLIMAT Sundsvalls kommunalråd Peder Björk gläds åt kommunens framgångar som IT-kluster, och tror på fler digitala etableringar. Oppositionsrådet Jörgen Berglund efterlyser dock bättre attityder gentemot företagen från kommunens sida.
NYHET Publicerad:

Ökade ansökningar till yrkesprogrammen i Falkenberg

SKOLA NÄRINGSLIV. Intresset för yrkesprogrammen på gymnasiet är på uppgång i Falkenbergs kommun. För tredje året i rad ökar sökande till yrkesprogrammen avseende förstahandsval. ”2015 var en bottennotering för oss, men nu är vi uppe på samma nivåer som för fem-sex år sedan. Det känns jätteroligt.”, säger Ulf Olsson, ansvarig gymnasieskolan Falkenbergs kommun.
NYHET Publicerad:

Fler elever ska lockas till företagande

UNG FÖRETAGSAMHET Möjligheten att få driva företag på gymnasiet kan locka fler elever. Det tror Maria Block, näringslivsutvecklare i Bromölla kommun som nu vill satsa mer på Ung Företagsamhet (UF).
NYHET Publicerad:

Vågar ni starta i Nybro?

FÖRETAGSBESÖK Ja, det var den frågan som dök upp när Lisa Ammert och Nina Albrektsson beslutat sig för att öppna sin restaurang Café Hos Oss, i gamla Pukebergs Glasbruks utställningshall.
NYHET Publicerad:

”Viktigt att företagen får goda förutsättningar för att lyckas med sin verksamhet.”

FÖRETAGSKLIMAT ”Jag vill inte att kommunen ska hålla en i handen, men det är viktigt att företagen får goda förutsättningar för att lyckas med sin verksamhet. Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet är en måttstock på hur företagare anser att klimatet ser ut. Därför hoppas jag att många företagare svarar på enkäten”, säger Alvar Kårfors, VD för Orto Novo AB och verksam i Ekerö kommun.