Vägskylt Strängnäs kommun
Foto: Sören Karlsson

Framgångskurvan bryts för Strängnäs

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Den snabba klättringen för Strängnäs i Svenskt Näringslivs ranking bryts. Kommunen sjunker och når inte målet Topp 50.

Jacob Högfeldt

-Jag är övertygad om att Strängnäs kommer tillbaka, säger Jacob Högfeldt.

Foto: Sören Karlsson
Marianne Andersson

-Den sammantagna bilden ser ljus ut, säger Marianne Andersson.

Foto: Sören Karlsson

-Jag ser resultatet i rankingen som en tillfällig sättning. Det är förstås tråkigt, men det ger oss samtidigt tillfälle att ompröva hur vi arbetar med näringslivsutveckling. Jag är övertygad om att Strängnäs kommer tillbaka i Svenskt Näringslivs ranking, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2014.

För fyra år sedan satte Strängnäs det ambitiösa målet att 2017 finnas bland de 50 bästa av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking. Utgångsläget var dystert. Strängnäs låg då 2013 på plats 217.

Ett intensivt och konkret arbete inleddes. Efter nära samråd med näringslivet sjösatte kommunen i stor politisk enighet ett handlingsprogram med fem övergripande punkter.

Det handlade om att förbättra dialogen mellan företagare och politiker/tjänstemän, om att förbättra den kommunala servicen, om ökade möjligheter för affärs- och kompetensutveckling, om bättre möjligheter för pendling och kommunikation och om ökade insatser för marknadsföring och attraktionskraft. 

Man lyckas vända trenden. Steg för steg närmar sig Strängnäs det hägrande målet, Topp 50. I rankingen hösten 2016 når kommunen plats 78. Men i den alldeles färska rankingen bryts framgångskurvan och Strängnäs sjunker till plats 105.

Omprioriteringar påverkat

Jacob Högfeldt tror att omprioriteringar i frågor som rör företagen tillfälligt kan ha påverkat utfallet i rankingen.

-Vi har bantat näringslivskontoret och har för närvarande ingen näringslivschef. Istället satsar kommunen mycket på att utveckla och förbättra myndighetsarbetet. Där tar vi stora steg framåt. Bemötandefrågorna är prioriterade. Vi ska verkligen inte sätta några käppar i hjulen. Företagen kommer att märka den förändringen, menar Jacob Högfeldt och nämner att nytänkandet inom myndighetsutövningen redan fört Strängnäs till en förstaplats inom området miljö- och hälsoskydd i NKI, Nöjd Kund Index.

Han pekar på tillgänglighet i vid bemärkelse som ett angeläget område. En komponent är det kontaktcenter som nu växer fram. En väg in med hjälp av företagslotsar ska gälla för företagare och blivande företagare. En fortsatt fiberutbyggnad, ett snart färdigt resecentrum och ett förverkligande av Movingo, det enklare och billigare sättet för pendling i Mälardalen, är andra delar i arbetet med förbättrad tillgänglighet.

Jacob Högfeldt räknar med att det nu avslutade Topp 50 ska ersättas av ett nytt mål för att lyfta företagsklimatet i Strängnäs. Den exakta utformningen är fortfarande inte bestämd.

-Det handlar om att också i fortsättningen vara lyhörd för företagens synpunkter och att lägga in högre växlar där nyttan blir bäst. Vi måste hela tiden utvärdera och kanske omvärdera det vi gör, betonar han.

Sedan senaste valet styrs Strängnäs av Moderaterna och Socialdemokraterna som tillsammans har egen majoritet.

-För att tala företagsspråk är det bra med starka ägare. På det sättet skapas lugn och långsiktighet i kommunen. Kommunens bästa är viktigare än partipolitiken. Det kommer också näringslivet tillgodo, säger Jacob Högfeldt.

"Det görs mycket bra"

-Det görs väldigt mycket bra för företagen i Strängnäs, men i ivern att bli bättre och bättre provar kommunen ibland nya infallsvinklar lite för ofta. Det behövs en tydligare strategi, en röd tråd och en långsiktig plan som är känd och accepterad bland företagen, menar Marianne Andersson.

Hon är centerpartist, oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Marianne Andersson är utbildad barnsköterska, engagerade sig som fritidspolitiker i början av 90-talet och är numera heltidspolitiker.

-Det verkar vara lättare för den som tänker starta ett företag än för den som redan är etablerad och driver ett företag att få kommunens hjälp med de rätta kontakterna. Här tror och hoppas jag att satsningen på En väg in ska gynna både blivande och befintliga företag, förklarar Marianne Andersson.

Hon knyter stora förhoppningar till besöksnäringen.

-Det är en väldigt viktig näring i Strängnäs med ett stort antal småföretag, ibland enmansföretag. Här tror jag att STUA, alltså Sörmlands Turismutveckling AB, kan spela en mer framträdande roll genom att koppla ihop företagen och utnyttja deras gemensamma stryka. Fullt klart att det finns en potential med fin natur, med vandringsleder och med alla företag, poängterar Marianne Andersson.

På pluskontot för Strängnäs framhåller hon också det geografiska läget.

-Kommunikationerna förbättras med resecentrum och dubbelspår. Vardagen blir enklare för alla som pendlar från men också till Strängnäs. Den sammantagna bilden ser ljus ut. Nu får vi sträva vidare för att klättra i Svenskt Näringslivs ranking, säger Marianne Andersson.  

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

VALET 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen sätter Karlskrona på kartan

DIGITALISERINGEN I grunden handlar det om att åstadkomma bättre service för företag och privatpersoner. Så sammanfattar kommundirektören Carl-Martin Lanér Karlskronas digitaliseringsarbete.
NYHET Publicerad:

Fyra röster inför kommunrankingen

FÖRETAGSKLIMAT Inför 2018 års kommunranking pejlar vi förväntningarna och känslorna hos fyra kommuner runt om i Sverige. Samtliga svarande är kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun.
NYHET Publicerad:

Prao kan locka unga till äldreomsorgen

PRAO Arbetsgivare välkomnar att prao blivit obligatoriskt igen. Stockholmsföretagaren Marita Eerola har tidigare försökt få kontakt med skolor för att erbjuda praoplatser men förgäves. "Jag tycker det är jättebra och oerhört viktigt att man tidigt kommer ut och får smaka på arbetslivet", säger hon.
NYHET Publicerad:

VA-prövning sänkte utbyggnad av konstskola för unga

REGELKRÅNGEL Företagarna Marita och Jon Jonsson ville bygga ut sin konstnärsverksamhet på Körsbärsgården på Gotland. Bygglovsansökan mottogs positivt av kommunen, men en VA-prövning drog ut åtta månader på tiden och nu har paret tvingats dra tillbaka ansökan och skrinlägga projektet.
NYHET Publicerad:

Korta vägar mellan kommun och näringsliv i Hofors

FÖRETAGSKLIMAT Resultatet i årets enkät om det lokala företagsklimatet vittnar om att samarbetsandan mellan näringsliv och kommun i Hofors är bra, något som bekräftas av företagaren Johanna Grönlund och kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila, S.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen ett växande problem

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med ett medelvärde på 2,71 hamnar frågan om tillgång på medarbetare med relevant kompetens längst ned i årets enkät om det lokala företagklimatet. "Det är stora utmaningar att få tag i rätt kompetens", säger Johan Olsson på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommuner konkurrerar ut privata företag

KONKURRENS Nästan 20 procent av företagen svarar ja på frågan om de upplever att kommunen eller kommunens företag driver verksamhet som de själva skulle kunna driva i eget bolag. Samtidigt finns det mycket att göra för att upphandlingsförfarandet ska fungera bättre. "Lösningen är en god dialog", säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Rättviks kommun förstår företagen

ENKÄT Rättvik får högst betyg av alla kommuner på frågan om vägledning vid tillstånd, tillsyn och kontroll. Det är ingen överraskning för företagaren Linda Thorslund Leandersson. "Jag är inte alls förvånad. Kommunen har varit jättestöttande i vårt projekt", säger hon.
NYHET Publicerad:

Munkfors bäst på företagande

ENKÄT Med 4,6 i medelbetyg hamnar Munkfors högst upp i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet. "Alla känner att kommunen bryr sig och uppmärksammar företagen", säger Pernilla Melén, vd på Munkforssågar, ett av ortens större företag.
NYHET Publicerad:

Kommuner måste lyssna på lokala företagare

KOMMENTAR Trenden är tydlig. Det lokala företagsklimatet blir bättre. ”Vårt bästa råd till kommuner som vill fortsätta att utvecklas är att lyssna på företagen och låta sig inspireras av de kommuner som presterar bättre", skriver Christer Öhlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Allt bättre företagsklimat

ENKÄT Det lokala företagsklimatet fortsätter att förbättras. I år får rekordmånga kommuner betyget ”bra” i sammanfattande omdöme.  Allra högst betyg får Munkfors i Värmland. "Vi har sett en positiv utveckling under de senaste åren", säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Gilla Jobbskaparna bjöd på företagssafari

FÖRETAGSSAFARI Under april har kampanjen "Gilla Jobbskaparna" drivits av Svenskt Näringsliv runt om i landet. I Lekebergs kommun, Närke, arrangerades företagssafari och flera av kommunens företagare fick chans att visa vad de gör.
NYHET Publicerad:

Företagen står för hälften av Älvdalens intäkter – politiker ser inte sambandet

VÄLFÄRDSAVTRYCK Ett 40-tal företag arbetar gemensamt för att få kommunens politiker att förstå hur viktiga företagen är för Älvdalens välfärd. "Det är frustrerande att de inte förstår, säger Johanna Petersson", initiativtagare och ägare till Backlunds Skor på orten.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Dags att ta temperaturen på företagsklimatet

KOMMUNRANKNING "Företagsklimatet blir gradvis bättre. Vi vill tro att det bland annat är för att Svenskt Näringsliv för upp frågan på den kommunala agendan. Många kommuner sitter på helspänn och inväntar resultatet, säger Annie Widerberg, projektledare.
NYHET Publicerad:

Öppnar ungas ögon för ingenjörsyrket

TEKNIK Under veckan har Högskolan i Skövdes ingenjörsstudenter träffat 1200 åttondeklassare från hela Skaraborg. Möjligheternas Värld har arrangerats för femte året i rad.
NYHET Publicerad:

Brott mot butik var 15:e sekund – Nu ska alla anmälas

BROTT Fyra stölder i minuten. Sex miljarder kronor. För landets handlare har brott blivit vardagsmat – och bara två procent av brotten polisanmäls. Nu uppmanas handlare att anmäla brott under en vecka i april. ”Brottsligheten har ökat och det har blivit ett tuffare klimat”, säger Ica-handlaren Andreas Bylger.
NYHET Publicerad:

"Myndighetsutövningen behöver bli mer rådgivande"

REGELKRÅNGEL ”Om vi vill att fler ska starta verksamheter i Sverige så måste vi göra regelverken mer användarvänliga. Att fortsätta producera blanketter som ska fyllas i kommer inte att ge högre tillväxt”. Det säger Markus Svensson och Martin Clarstedt från Tillväxt & Tillsyn.