Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 februari 2019

Jessica samordnar 160 kommuners resor från Eskilstuna

Mitt i centrala Eskilstuna finns Riksfärdtjänsten i Sverige AB. Företaget är specialiserat på resor för personer med funktionshinder. Under fjolåret övertog företagets vd Jessica Norström ägandet och ska nu styra verksamheten in i framtiden.

Jessica Norström började på Riksfärdtjänst i Sverige AB 1997, 2011 tog hon över som vd och sedan i fjol tog dessutom helt över ägandet.Foto: Björn Lindgren

– Tidigare hade jag tre engagerade ägare att stämma av frågor med och som generöst delade med sig av sina kunskaper. Som ägare och vd blir det mer ensamt, säger Jessica Norström.

När Jessica började på Riksfärdtjänsten 1997 var det ett relativt nystartat företag som låg i Gällivare. Verksamhetsidén var redan från början att hjälpa personer med funktionshinder när det ska resa över kommungränsen.

– Det är stora skillnader mellan att planera och administrera den kommunala färdtjänsten och färdtjänst som sträcker sig längre bort, utanför kommun- och länsgränser. Det är på det senare vi är experter och vi har möjlighet att samordna resor för personer från olika kommuner, förklarar Jessica Norström.

Jessica började som medarbetare i verksamheten. Hennes intresse och engagemang för att utveckla och förbättra medförde större ansvar. Steget till driftchef kom redan efter några år och 2011 blev Jessica VD.

1998 flyttade företaget sin verksamhet till Eskilstuna vilket passar Jessica bra eftersom hon kommer därifrån.

– Vi är sedan länge ett Eskilstunaföretag och vi vill vara här. Samtidigt finns det inget som i praktiken hindrar oss från att bedriva verksamheten från någon annan ort, förutom att vår duktiga personal bor här, konstaterar Jessica Norström.

Riksfärdtjänst står i dag på fyra ben. Den största verksamheten ligger fortfarande inom riksfärdtjänst som hanteras för 160 av landets kommuner. Genom att ha uppdrag från många kommuner kan resor med taxi samordnas till en lägre kostnad för kommunen.

Ytterligare ett stort verksamhetsområde är ledsagning vid tågtransporter. Ett tredje verksamhetsområde är att de på uppdrag av Post & Telestyrelsen ansvarar för tjänsten Teletal.

– Det fjärde området är att vi har uppdraget för bokning och samordna av resor till Gotska Sandön och boendet där. Det sker på uppdrag av länsstyrelsen på Gotland, berättar Jessica Norström.

Med uppdrag åt 160 kommuner så är offentliga upphandlingar en avgörande faktor för Riksfärdtjänsten. Vissa kommuner inkluderar allt för detaljerade och många gånger onödiga krav i upphandlingen.

– En del kommuner har krav som innebär att vi inte kan samköra med personer från andra kommuner. Konsekvensen blir att kostnaderna ökar i onödan, förklarar Jessica Norström.

Annars är det ofta fokus på lägsta pris vid upphandlingar, vilket sker på bekostnad av kvalitet och miljö. Jessica lyfter fram Karlstad som ett exempel på en kommun som tänkt ett steg längre. I den upphandlingen läggs större viktig på att samplanera vilket sparar miljön.

– Karlstad visar att det går att tänka annorlunda. De köper en hel tjänst från oss och inte bara en transport från A till B, säger Jessica Norström.

EntreprenörskapUpphandling
Skriven avBjörn Lindgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist