NYHET19 december 2018

Kapacitetsbrist i elnätet hotar företagens investeringar

En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att många företag inte kan investera om de inte får ökad tillgång till el. 19 procent av företagen planerar investeringar som förutsätter en ökad tillgång till elkraft.

Foto: Hasse Holmberg / TT
Om inte elförsörningen kan garanteras riskerar det att påverka företagens investeringsplaner menar Björn Lindgren.
Foto: STEFAN TELL

Om inte detta kan garanteras riskerar det att påverka företagens investeringsplaner. De kan i sin tur medföra lägre produktion, försämrat konkurrenskraft och att företagen väljer att investera någon annanstans i stället.

Björn Lindgren, regionchef på Svenskt Näringsliv, vad är det ni har undersökt
?

– Kapacitetsbristen i elnätet har diskuterats under en tid och flera kommuner medger att de fått tacka nej till företag som velat etablera verksamhet i kommunen. Vi ville undersöka hur befintliga företag i regionen påverkas, något som har kommit lite i skymundan.

Hur skulle dessa företag kunna påverkas?

– Det finns i alla fall två tänkbara scenarier som jag ser. Det första är att företaget vill expandera sin verksamhet och det andra är att företaget ställer om verksamheten eller ersätter gamla maskiner med nya. I båda fallen är det kopplat till att företaget gör investeringar.

Är det alltså företagens investeringar som har undersökt?

– Vi började i den änden. Det visar sig att 44 procent av företagen planerar att göra investeringar under de kommande tre åren. Av de företag som planerar investeringar är uppger i sin tur 44 procent att de behöver tillgång till mer elkraft för att investeringar ska kunna genomföras. Det betyder att om elnätet stoppar ett utökat eluttag för dem så riskerar investeringen att brinna inne.

Vad betyder det för företagen?

– Det mest påtagliga som företagen konstaterar är att det kommer att innebära att företagets produktion stagnerar. Nästan 7 av 10 företaget lyfter fram just detta. De vill investera av olika skäl, kanske för att kunna öka produktionen, göra en energiomställning eller förnya maskinparken. 45 procent av företagen uppger att utan investeringen så försvagas deras konkurrenskraft.

Finns det några andra konsekvenser?

– Det gör det. Nästan 3 av 10 företag som planerar att investera uppger att utan tillgång till mer elkraft så förlägger de investeringar på andra orter i stället. 1 av 5 företag uppger att de kan behöva säga upp personal.

Vad behöver göras för att undvika detta?

– Att bygga ut elnätet tar normalt lång tid. Nu har olika faktorer bidragit till att denna utbyggnad inte hängt med. Det gäller nu att få upp tempot i dessa investeringar. Samtidigt måste det att göra det på ett kostnadseffektivt sätt eftersom det betalas av befintliga kunder. Om elnätavgiften ökar för mycket så försvagas konkurrenskraften för elintensiva verksamheter.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist