NYHET28 mars 2021

Näringslivet viktigt i det brottsförebyggande arbetet

Hallå där Thomas Bergqvist! Du arbetar som Brottsförebyggande handläggare i Polisområde Södermanland och kontaktade Svenskt Näringsliv för att få ett större nätverk bland företagare i länet. Vad var din tanke med det?

”Målet är att sprida ett brottsförebyggande budskap genom att samverka i det nätverk som finns”, säger Thomas Bergqvist, brottsförebyggande handläggare i Polisområde Södermanland
Foto: Privat

– Jag arbetade tidigare som kommunpolis i Eskilstuna och upplevde att det var ganska svårt att samverka med näringslivet. Tillsammans med kommunerna i länet kunde vi vara överens om ganska långsiktiga planer men näringslivet vi ibland var i kontakt med hade inte det perspektivet. En handlare jag var i kontakt med berättade att han delade in arbetstiden i 15-minutersperioder. Jag vet också av erfarenhet att näringslivet är ganska drabbat av brott och att Polismyndigheten av olika orsaker inte har den högsta trovärdigheten. Här finns det mer att göra!

Vad tror du fördelen kan vara med en större samverkan mellan näringsliv och polisen?
– Det är alltid bättre att samverka, då når man längre än om man skulle arbeta enskilt. Målet är att sprida ett brottsförebyggande budskap genom att samverka i det nätverk som finns, men det finns andra fördelar också. T.ex.. att reducera mörkertal är en, att informera om brottslighetens tendenser i länet en annan.

Vad är nästa steg?
– Nästa steg skulle kunna vara ett underifrånperspektiv, att det i varje kommun finns kommunpolis som arbetar nära kommunens brottsförebyggande samordnare. Dessa kan hjälpa till med att på plats hjälpa till med brottsförebyggande platsanalyser på ett företag eller ett företagsområde och ge tips om hur företagarna kan tala direkt med varandra beträffande iakttagelser eller tips. Sen önskar jag också se att kommunernas näringslivsorganisationer och de brottsförebyggande verksamheterna närmar sig varandra. Det förekommer, men inte överallt i vårt län. Många kommuner arbetar också med EST, en Effektiv Samordning för Trygghet. Om näringslivet skulle kunna hjälpa till med detta skulle trygghetsarbetet få sig en rejäl skjuts framåt.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist