Gary Cosford ute på golfbanan
Foto: Björn Lindgren

"Numera kräver både golfare och sponsorer mer av en anläggning än bara fina banor", säger Gary Cosford.

Nyköpings Golfklubb – ett företag och förening

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Att driva en golfbana är idag ingen ideell verksamhet där medlemmarnas avgifter fullt ut kan finansiera drift och utveckling. "Vi måste varje år öka våra intäkter från annat håll", säger Gary Cosford, klubbchef på Nyköpings Golfklubb.

Nyköpings GK bildades redan 1951 och 25 år senare flyttade de till en ny 18-hålsbana i Ärila utanför Nyköping. 2005 stod en ombyggnad klar och idag har Nyköpings GK två 18-hålsbanor samt en korthålsbana.

18-hålsbanan som invigdes 1971 var den första som Sune Linde var engagerade i, då som assistent till Nils Sköld. Sune Linde var sedan med och ritade och utvecklade ett 50-tal golfbanor i Sverige.

– De ursprungliga 18-hålen är nu inkluderade i både den östra och den västra banan som vi idag har, säger Gary Cosford.

Gary Cosford har varit klubbchef på Nyköpings GK i 12 år. Det är ett kontinuerligt arbete med att utveckla anläggningen. Att hitta nya sätt att öka intäkterna vid sidan av medlemsavgifterna är en viktig uppgift.

– Vi har idag 2400 medlemmar och en har väldigt stark tävlingsverksamhet. Numera kräver dock både golfare och sponsorer mer av en anläggning än bara fina banor, menar Gary Cosford.

Nyköpings Golfklubb omsätter ungefär 16 miljoner kronor. Då räknas inte restaurangen in som drivs av två krögare och inte heller golfshopen som också drivs av en separat entreprenör.

– Sponsringen och i viss mån greenfee-gäster är en betydande intäktskälla för oss, berättar Gary Cosford.

Inför fjolårssäsongen invigdes ett antal stugor med totalt 8 stugor som hyrs ut. Först och främst är det tänkt att de ska hyras ut till golfspelare som vill spendera helgen där. Även företag har börjat hitta till Nyköpings GK och hyr stugorna för mindre möten och konferenser.

– Vi har under längre tid tittat på möjligheterna att göra om en del av klubbens mark som idag inte används till hustomter. Kommunen har länge varit måttligt intresserade av att ta fram en detaljplan men på senare tid har vi noterat att ökat intresse, konstaterar Gary Cosford.

Som andra företag behöver Nyköpings GK förlita sig till kommunen som har det så kallade planmonopolet i sina händer. När mark ska exploateras måste det finnas en detaljplan som stödjer detta. Att ta fram eller ändra en detaljplan är ett myndighetsuppdrag som ligger på kommunerna.

– Det område vi vill exploatera kan rymma upp till 50 fastigheter. Vi tror att det skulle vara attraktiva bostäder för lite äldre personer som då flyttar ifrån större hus eller lägenheter mer centralt. Det skulle öka bostadsutbudet för barnfamiljer i Nyköping, menar Gary Cosford.

En golfbana sköter inte sig själv. Under sommaren är det totalt ett 40-tal personer som jobbar på anläggningen. I årsanställda är det ungefär 20 personer.

De personer som jobbar med att hålla banan i skick måste vara skickliga och ha ett stort säkerhetstänkande.

– Det är många maskiner med vassa klingor och kanske 20 000 bollar som flyger i luften under en dag på banorna, konstaterar Gary Cosford.

Det är viktigt att få säsongspersonalen att återkomma under flera år. Det kostar att lära upp personalen och det är svårt att hitta personer som är duktiga.

– Alla som jobbar på banan ska ha god förståelse för golf så att de också förstår riskerna på banan, menar Gary Cosford.

En viktig förutsättning är att de kollektivavtal som gäller för golfbanor är anpassade efter de speciella förutsättningar som golfbanorna har.

– Vi behöver säsongsanställd personal och vi behöver ha möjlighet att jobba under de tider då det inte är fullt med spelare på banan, säger Gary Cosford.

Driften av banan sker i bolaget Ärila Golf AB. Precis som för andra företag är det viktigt att både ha en bra produkt samtidigt som ett utvecklingsarbete måste upprätthållas. Intresset för golf varierar över tid och efter ett antal år då golfen totalt sett har tappat medlemmar håller många banor på att utveckla sina koncept.

– Nyköpings GK och medlemmarna äger också Ärila Golf AB. Vi utvecklas tillsammans med föreningen, avslutar Gary Cosford.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svala konjunkturförväntningar

PRESSMEDDELANDE Företagen i Södermanland signalerar att konjunkturtoppen är passerad men att det närmaste halvåret ser stabilt ut, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet.
NYHET Publicerad:

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

EKONOMI Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.
NYHET Publicerad:

En hamn i förändring

FÖRETAGSKLIMAT Oxelösunds Hamn står inför stora förändringar. Hamnen lever till stor del i symbios med SSAB som ska ställa om sin produktion. Hamnens stora hantering av kol ska ersättas av hantering av LNG (gas) och stora mängder skrot. "Vi jobbar för fullt med alla olika myndighetsprövningar som krävs", säger Douglas Heilborn som är hamnens VD.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.
NYHET Publicerad:

Nu ska bättre lagstiftning på plats

LAS Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om förändringar av arbetsrätten, en utredning som kom till efter att Centerpartiet hårdnackat ställde krav på att arbetsrätten måste förändras under regeringsförhandlingarna. "Turordningsreglerna får inte hindra tillväxten i företagen, vilket sker idag. Företagen måste våga anställa i alla lägen, inte avstå i rädsla för att det blir fel person." konstaterar Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.