Johanna Söderström
Foto: ULRICHE SCHULTE

Johanna Söderström, grundare och VD för Operose AB, är en av de företagare som fått hjälp av fonden och dess nätverk. Företaget har sedan dess prisats för sina praktiska och välskräddade arbetsbyxor för kvinnor.

Sörmlands änglar lyfter lokala entreprenörer

NYHET Publicerad

INVESTERARE För små och nya företag kan det vara svårt och tidskrävande att bygga upp nätverk och hitta investerare. Sörmlandsfonden, ett initiativ som drivs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland, vill bidra till bättre möjligheter för lokala entreprenörer och investerar riskkapital i deras företag.

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson är snavrig för Sörmlandsfonden.

Thomas Karlsson

Kjell Hasslert är en av de som investerat i lokala entreprenörer.

Foto: Privat

– Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län, säger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.

Med ambitionen att ge sörmländska entreprenörer med stor tillväxtambition möjlighet att vidareutveckla sin verksamhet formades Sörmlandsfonden. Tillsammans med sitt nätverk av så kallade Sörmlandsänglar investerar de riskkapital och bidrar med deras samlade kompetenser samt nätverk för att bolagen ska bli framgångsrika. För små och nya företag kan det ta tid och vara svårt att bygga upp ett nätverk av investerare, vilket har gjort fonden till ett välkommet stöd i Sörmlands näringsliv.

Idag har fonden ett nätverk på 30 kontrakterade Sörmlandsänglar som bidrar med både kapital och kompetens, och som delägare jobbar de nära ihop med entreprenörerna.

– Fondens uppgift är i första hand att hitta entreprenörerna och bolagen, samt föra dem samman med Sörmlandsänglarna. När det kommer till investering är det framförallt änglarnas intresse och kriterier som avgör. Sörmlandsänglarnas önskemål kan skilja sig åt, men i allmänhet vill de se en verifierad affärsidé (att det finns en kund som vill betala), ett starkt entreprenörsteam bakom idén, en rejäl och realistisk tillväxtpotential och att de själva kan bidra med sin egen kompetens, säger Thomas Karlsson.

– För att man ska kunna bli en del av Sörmlandsänglarnas nätverk ska man ha en stark anknytning till Sörmland, uppfylla ett antal etiska riktlinjer, engagera sig i att arbeta med bolagen samt ha möjlighet och viljan att investera 1 miljon kronor per år, fortsätter han. 

Tillsammans med fonden investerar Sörmlandsänglarna i bolagen. Det blir därmed olika ägarkonstellationer i varje bolag. Sörmlandsfondens kapital kommer från dess tre ägare – Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland.

Operose AB är ett av företagen som fått hjälp av fonden och dess nätverk. När Johanna Söderström, grundare och VD, upptäckte att det fanns ett hål i marknaden för vettiga arbetskläder för kvinnor inom mansdominerade branscher startade hon Operose år 2013. Företaget har sedan dess prisats för sina praktiska och välskräddade arbetsbyxor.

Vägen till Sörmlandsfonden gick via en kontakt på Strängnäs Business Park som sålde in Operose.

– Sen blev vi inbjudna till ett Sörmlandsnäste våren 2016 där vi pitchade vår idé. Efter några möten med ett flertal änglar, landade vi i att samarbeta med Kjell Hasslert och Mattias Stjernström, och även Sörmlandsfonden gick in med en liten del.

I januari 2018 gjordes ytterligare en nyemission i Operose AB. För Johanna är engagemang lika viktigt som kapital och investerarna är idag aktiva medlemmar av bolagets styrelse. Fonden och dess änglar har haft stor betydelse för hennes företag.

– De var till stor hjälp när vi sökte kapital. De ordnar bland annat VD-träffar där man som ensam entreprenör får diskutera frågor som man annars känner sig ensam om. Tack vare samarbetet med fonden och änglarna har vi fått en aktiv styrelse och kapital som gjort att företaget kunnat växa på ett sätt som inte varit möjligt utan dem. Som liten entreprenör är det också lätt att känna sig ensam om allt. Allt stöd vi får ger en känsla av att man har någon som backar upp och står på ens sida. Det ger en trygghet och en vikänsla som gör att det blir lättare att slita vidare, säger Johanna Söderström.

Kjell Hasslert, som investerade i Operose AB och numera är styrelseledamot i bolaget, investerade i Operose för att han trodde på affärsidén och hade stort förtroende för Johanna Söderström. För honom är Sörmlandsfonden betydande för det lokala företagsklimatet.

– Vi träffar kanske ett 15-tal företag varje år som presenterar sina affärsidéer och behov. Resultatet blir att flera i Sörmlandsfonden investerar tid och pengar i företagen. I förlängningen bra för regionen, företagsklimatet vilket skapar förutsättningar för samarbeten, arbetstillfällen och tillväxt. Bra för de som bor och verkar i Sörmland helt enkelt, säger han.

Thomas Karlsson ser att fondens roll för lokala entreprenörer har ökat mycket på senare tid.

Det är i dagsläget 15 sörmländska bolag som vi investerat i. Tillsammans med de följdinvesteringar och andra investerare som engagerat sig efter Sörmlandsfonden har dessa bolag erhållit 111MSEK i riskkapital. Tillväxten i till exempel utbetalt riskkapital och antal anställda i bolagen ligger på omkring 30%/år. Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Oppositionsrådet i Nyköping vill ändra synen på näringslivet

FÖRETAGSKLIMAT "Kommunens alla företrädare måste se på företag och näringsliv på ett mycket mer positivt sätt. Med ett starkt näringsliv får vi alla oerhörda mervärden", säger Anna af Sillén (M), oppositionsråd i Nyköping.
NYHET Publicerad:

Ulrika och Helena satsade på gästhamnen

FÖRETAGSKLIMAT För tio år sedan tog Ulrika Sjöberg tillsammans med kollegan Helena Pagoldh över Sundbyholms gästhamn. Sedan dess har de försökt att utveckla anläggningen och utbudet, men det har inte alltid varit lätt att få Eskilstuna kommun att gå med på planerna.
NYHET Publicerad:

Ökad optimism hos Södermanlands företag

PRESSMEDDELANDE Företagen är något mer optimistiska om framtiden i Svenskt Näringslivs kvartalsvisa Företagarpanel. I undersökningen svarar företagen på om produktion, investeringar och antal anställda kommer att vara högre, lägre eller oförändrade under det kommande halvåret. På alla tre områden är det något mer optimism än för ett kvartal sedan.
NYHET Publicerad:

UF-företagaren som blev vd

ENTREPRENÖRSKAP Det var när Ebba Bauer Zetterblom, 23 år och vd för Städarna i Katrineholm AB, under sitt sista år i gymnasiet drev ett UF-företag som hon fick mersmak av entreprenörskap. Att bli företagare kan för många ses som en avlägsen tanke, men för henne var det ett självklart val.
NYHET Publicerad:

Hur får vi fler företagsamma människor?

FÖRETAGSAMHETEN 21 669 personer i Södermanland är företagsamma enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Jämfört med de flesta län är det lågt. För att t ex nå samma andel företagsamma människor som i rikssnittet behövs nästan 4 200 fler företagsamma personer. Vad skulle få fler att att starta företag? Enligt Thomas Neuendorf måste bland annat regelkrånglet minska.
NYHET Publicerad:

Saknas: 4200 företagsamma personer i Södermanland

FÖRETAGSAMHETEN Företagsamheten i Södermanland är låg i jämförelse med övriga landet. Jämfört med andra län är företagsamheten högre i 15. För att nå upp till samma andel företagsamma människor som snittet i Sverige saknas det 4200 företagsamma personer. Detta framkommer i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsamheten i landets kommuner och län.
NYHET Publicerad:

Fortsatt få företagsamma människor i Södermanland

PRESSMEDDELANDE Södermanland hamnar på plats 16 av landets 21 län när andelen företagsamma människor mäts i undersökningen Företagsamheten 2019. I Södermanland är 10,4 procent av befolkningen företagsam, vilket är 2 procentenheter lägre än snittet i riket.
NYHET Publicerad:

Jessica samordnar 160 kommuners resor från Eskilstuna

UPPHANDLING Mitt i centrala Eskilstuna finns Riksfärdtjänsten i Sverige AB. Företaget är specialiserat på resor för personer med funktionshinder. Under fjolåret övertog företagets vd Jessica Norström ägandet och ska nu styra verksamheten in i framtiden.
NYHET Publicerad:

Strängnäs medverkar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra företagsklimat underlättar för företag att starta, växa och anställa. Något som är en förutsättning för ett sysselsatt och livskraftigt näringsliv. Under våren startar Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommunala tjänstemän och politiker som vill förbättra och utveckla sitt lokala företagsklimat. I år är Strängnäs en av de sju kommuner som kommer att medverka.
NYHET Publicerad:

Bostadreformer på gång, men räcker det?

BOSTADSMARKNADEN I överenskommelsen mellan regeringen samt Centern och Liberalerna finns ett antal punkter på bostadsområdet. Syftet är att fler människors behov ska mötas, reglerna förenklas och konkurrensen öka. Här tycker några av länets byggföretagare till om förslagen.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare andas ut

VÄLFÄRD I den överenskommelse mellan S, MP, C och L som regeringsbildningen grundar sig på ingår en viktig punkt. De fyra partierna är överens om att regeringen inte kommer att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Företagare inom välfärden andas ut. Många har under en lång tid haft en klump i magen. Helena Dyrén driver Förskolan Växthuset i Strängnäs är en av dem som nu ser på framtiden med lite mer tillförsikt.
NYHET Publicerad:

Ny regering – dags för politik

KOMMENTAR Efter ett antal månader har så en statsminister röstats igenom i riksdagen och en regering utsetts. Nu är det dags för denna regering att kavla upp ärmarna och få upp farten i den politiska verkstaden.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Kapacitetsbrist i elnätet hotar företagens investeringar

ELFÖRSÖRJNING En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att många företag inte kan investera om de inte får ökad tillgång till el. 19 procent av företagen planerar investeringar som förutsätter en ökad tillgång till elkraft. Om inte detta kan garanteras riskerar det att påverka företagens investeringsplaner. De kan i sin tur medföra lägre produktion, försämrat konkurrenskraft och att företagen väljer att investera någon annanstans i stället.
NYHET Publicerad:

Ny boss på Trosa Stadshotell & Spa

ENTREPRENÖRSKAP Stadshotellet i Trosa har fått en ny boss. Sedan ett halvår är det Andreas Turesson som tagit över efter Anders och Agneta Scharp. "Stadshotellet i Trosa kommer att vara sig likt men säkert också utvecklas en del", berättar Andreas.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Toppen nådd, tillväxten saktar in

Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

Vad betyder valet för företagen?

KOMMENTAR Nu har det gått två månader sedan vi gick till valurnorna och ännu har vi inte en regering på plats. Det visar på svårigheterna att över huvud taget bilda en regering.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Sörmlands änglar lyfter lokala entreprenörer

INVESTERARE Sörmlandsfonden, ett initiativ som drivs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland, vill bidra till bättre möjligheter för lokala entreprenörer och investerar riskkapital i deras företag. ”Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län”, säger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.