Johanna Söderström
Foto: ULRICHE SCHULTE

Johanna Söderström, grundare och VD för Operose AB, är en av de företagare som fått hjälp av fonden och dess nätverk. Företaget har sedan dess prisats för sina praktiska och välskräddade arbetsbyxor för kvinnor.

Sörmlands änglar lyfter lokala entreprenörer

NYHET Publicerad

INVESTERARE För små och nya företag kan det vara svårt och tidskrävande att bygga upp nätverk och hitta investerare. Sörmlandsfonden, ett initiativ som drivs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland, vill bidra till bättre möjligheter för lokala entreprenörer och investerar riskkapital i deras företag.

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson är snavrig för Sörmlandsfonden.

Thomas Karlsson

Kjell Hasslert är en av de som investerat i lokala entreprenörer.

Foto: Privat

– Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län, säger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.

Med ambitionen att ge sörmländska entreprenörer med stor tillväxtambition möjlighet att vidareutveckla sin verksamhet formades Sörmlandsfonden. Tillsammans med sitt nätverk av så kallade Sörmlandsänglar investerar de riskkapital och bidrar med deras samlade kompetenser samt nätverk för att bolagen ska bli framgångsrika. För små och nya företag kan det ta tid och vara svårt att bygga upp ett nätverk av investerare, vilket har gjort fonden till ett välkommet stöd i Sörmlands näringsliv.

Idag har fonden ett nätverk på 30 kontrakterade Sörmlandsänglar som bidrar med både kapital och kompetens, och som delägare jobbar de nära ihop med entreprenörerna.

– Fondens uppgift är i första hand att hitta entreprenörerna och bolagen, samt föra dem samman med Sörmlandsänglarna. När det kommer till investering är det framförallt änglarnas intresse och kriterier som avgör. Sörmlandsänglarnas önskemål kan skilja sig åt, men i allmänhet vill de se en verifierad affärsidé (att det finns en kund som vill betala), ett starkt entreprenörsteam bakom idén, en rejäl och realistisk tillväxtpotential och att de själva kan bidra med sin egen kompetens, säger Thomas Karlsson.

– För att man ska kunna bli en del av Sörmlandsänglarnas nätverk ska man ha en stark anknytning till Sörmland, uppfylla ett antal etiska riktlinjer, engagera sig i att arbeta med bolagen samt ha möjlighet och viljan att investera 1 miljon kronor per år, fortsätter han. 

Tillsammans med fonden investerar Sörmlandsänglarna i bolagen. Det blir därmed olika ägarkonstellationer i varje bolag. Sörmlandsfondens kapital kommer från dess tre ägare – Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland.

Operose AB är ett av företagen som fått hjälp av fonden och dess nätverk. När Johanna Söderström, grundare och VD, upptäckte att det fanns ett hål i marknaden för vettiga arbetskläder för kvinnor inom mansdominerade branscher startade hon Operose år 2013. Företaget har sedan dess prisats för sina praktiska och välskräddade arbetsbyxor.

Vägen till Sörmlandsfonden gick via en kontakt på Strängnäs Business Park som sålde in Operose.

– Sen blev vi inbjudna till ett Sörmlandsnäste våren 2016 där vi pitchade vår idé. Efter några möten med ett flertal änglar, landade vi i att samarbeta med Kjell Hasslert och Mattias Stjernström, och även Sörmlandsfonden gick in med en liten del.

I januari 2018 gjordes ytterligare en nyemission i Operose AB. För Johanna är engagemang lika viktigt som kapital och investerarna är idag aktiva medlemmar av bolagets styrelse. Fonden och dess änglar har haft stor betydelse för hennes företag.

– De var till stor hjälp när vi sökte kapital. De ordnar bland annat VD-träffar där man som ensam entreprenör får diskutera frågor som man annars känner sig ensam om. Tack vare samarbetet med fonden och änglarna har vi fått en aktiv styrelse och kapital som gjort att företaget kunnat växa på ett sätt som inte varit möjligt utan dem. Som liten entreprenör är det också lätt att känna sig ensam om allt. Allt stöd vi får ger en känsla av att man har någon som backar upp och står på ens sida. Det ger en trygghet och en vikänsla som gör att det blir lättare att slita vidare, säger Johanna Söderström.

Kjell Hasslert, som investerade i Operose AB och numera är styrelseledamot i bolaget, investerade i Operose för att han trodde på affärsidén och hade stort förtroende för Johanna Söderström. För honom är Sörmlandsfonden betydande för det lokala företagsklimatet.

– Vi träffar kanske ett 15-tal företag varje år som presenterar sina affärsidéer och behov. Resultatet blir att flera i Sörmlandsfonden investerar tid och pengar i företagen. I förlängningen bra för regionen, företagsklimatet vilket skapar förutsättningar för samarbeten, arbetstillfällen och tillväxt. Bra för de som bor och verkar i Sörmland helt enkelt, säger han.

Thomas Karlsson ser att fondens roll för lokala entreprenörer har ökat mycket på senare tid.

Det är i dagsläget 15 sörmländska bolag som vi investerat i. Tillsammans med de följdinvesteringar och andra investerare som engagerat sig efter Sörmlandsfonden har dessa bolag erhållit 111MSEK i riskkapital. Tillväxten i till exempel utbetalt riskkapital och antal anställda i bolagen ligger på omkring 30%/år. Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Kapacitetsbrist i elnätet hotar företagens investeringar

ELFÖRSÖRJNING En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att många företag inte kan investera om de inte får ökad tillgång till el. 19 procent av företagen planerar investeringar som förutsätter en ökad tillgång till elkraft. Om inte detta kan garanteras riskerar det att påverka företagens investeringsplaner. De kan i sin tur medföra lägre produktion, försämrat konkurrenskraft och att företagen väljer att investera någon annanstans i stället.
NYHET Publicerad:

Ny boss på Trosa Stadshotell & Spa

ENTREPRENÖRSKAP Stadshotellet i Trosa har fått en ny boss. Sedan ett halvår är det Andreas Turesson som tagit över efter Anders och Agneta Scharp. "Stadshotellet i Trosa kommer att vara sig likt men säkert också utvecklas en del", berättar Andreas.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Toppen nådd, tillväxten saktar in

Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

Vad betyder valet för företagen?

KOMMENTAR Nu har det gått två månader sedan vi gick till valurnorna och ännu har vi inte en regering på plats. Det visar på svårigheterna att över huvud taget bilda en regering.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Sörmlands änglar lyfter lokala entreprenörer

INVESTERARE Sörmlandsfonden, ett initiativ som drivs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland, vill bidra till bättre möjligheter för lokala entreprenörer och investerar riskkapital i deras företag. ”Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län”, säger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Världsklass i Högsjö

ENTREPRENÖRSKAP År 1862 startades ett färgeri i Högsjö i Vingåkers kommun nästan på gränsen till Örebro län. Idag, 156 år senare, heter företaget Voith Paper Fabrics och är ett världsledande företag på pressfilt till pappersindustrin.  "Inom Voith-koncernen är anläggningen i Högsjö ett kompetenscenter. Vi får dela med oss av vår kunskap till andra anläggningar", säger VD Tony Einarsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Vingåker är årets klättrare i Södermanland

FÖRETAGSKLIMAT Vingåker är den kommun i Södermanland som förbättrar sin placering allra mest i årets ranking av företagsklimatet. Upp 48 platser till plats 141 vilket innebär att Vingåker springer förbi Eskilstuna, Oxelösund och Nyköping.
NYHET Publicerad:

Flen klättrar i rankingen för femte året i rad

FÖRETAGSKLIMAT För femte året i rad klättar Flen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och ligger nu äntligen på rätt sida om den psykologiskt viktiga 200-gränsen. Flen har den här gången nått plats 193. Det är 30 placeringar bättre än förra året. "Att Flen klättrar i rankingen ser jag som ett uttryck för ett lyckat näringslivsarbete i kommunen. Vi har hela tiden trott på det vi gör och satsat långsiktigt", säger kommunstyrelsen ordförande Anders Berglöv.
NYHET Publicerad:

Dialog med näringslivet lyfter Flens företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Flens kommun förbättrar sin placeringar i rankingen av företagsklimatet för femte året i rad. I år hamnar Flen på plats 193 vilket är 82 placeringar bättre än för fem år sedan. "Dialog är ett nyckelord om jag ska förklara varför företagsklimatet i Flen undan för undan förbättrats. Samarbetet mellan kommunen och näringslivet har varit och är helt avgörande", säger näringslivschef Mikael Larsson.
NYHET Publicerad:

Trosa firar 10 år på Topp 10-listan

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet visar åter att Trosa har Södermanlands bästa företagsklimat. Jämfört med alla 290 kommuner rankas Trosa på plats 6 vilket är tre placeringar bättre än i fjol.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst igen, Flen klättrar för sjätte året

FÖRETAGSKLIMAT Trosa har Södermanlands bästa företagsklimat, något som numera är en tradition. I år är Trosa på plats 6 i den nationella rankingen och för tionde året på topp 10.
NYHET Publicerad:

EM i Entreprenörskap - ett framtidsyrke

HALLÅ DÄR Sarah Larsson och Joel Gustafsson, representanter för Sveriges yrkeslandslag i Entreprenörskap under EuroSkills i Ungern 26-28 september. Vilka är ni och vad gör ni idag?
NYHET Publicerad:

Din röst kan hjälpa företagare att stå starkare

DEBATTKRÖNIKA "Nu är det snart val. Jag är glad över att leva i ett land där vi genom fria val har möjlighet att peka ut den riktning var och en av oss anser vara den bästa." Det skriver Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv, i sin krönika och vill gärna få dig att fundera kring vilken politik för entreprenörer, företagare och företag som de olika politiska ­partierna avser att driva.
NYHET Publicerad:

Framtidens primärvård i Sörmland

VÄLFÄRD Elva dagar innan valet bjöd den privata vårdcentralen Smeden i Eskilstuna in landstingspolitiker från de olika partierna och kollegor från andra vårdcentraler i Eskilstuna till ett samtal om primärvården. Sammantaget deltog drygt 10 läkare och ansvariga för vårdcentraler samt drygt 10 politiker.