Johanna Söderström
Foto: ULRICHE SCHULTE

Johanna Söderström, grundare och VD för Operose AB, är en av de företagare som fått hjälp av fonden och dess nätverk. Företaget har sedan dess prisats för sina praktiska och välskräddade arbetsbyxor för kvinnor.

Sörmlands änglar lyfter lokala entreprenörer

NYHET Publicerad

INVESTERARE För små och nya företag kan det vara svårt och tidskrävande att bygga upp nätverk och hitta investerare. Sörmlandsfonden, ett initiativ som drivs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland, vill bidra till bättre möjligheter för lokala entreprenörer och investerar riskkapital i deras företag.

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson är snavrig för Sörmlandsfonden.

Thomas Karlsson

Kjell Hasslert är en av de som investerat i lokala entreprenörer.

Foto: Privat

– Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län, säger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.

Med ambitionen att ge sörmländska entreprenörer med stor tillväxtambition möjlighet att vidareutveckla sin verksamhet formades Sörmlandsfonden. Tillsammans med sitt nätverk av så kallade Sörmlandsänglar investerar de riskkapital och bidrar med deras samlade kompetenser samt nätverk för att bolagen ska bli framgångsrika. För små och nya företag kan det ta tid och vara svårt att bygga upp ett nätverk av investerare, vilket har gjort fonden till ett välkommet stöd i Sörmlands näringsliv.

Idag har fonden ett nätverk på 30 kontrakterade Sörmlandsänglar som bidrar med både kapital och kompetens, och som delägare jobbar de nära ihop med entreprenörerna.

– Fondens uppgift är i första hand att hitta entreprenörerna och bolagen, samt föra dem samman med Sörmlandsänglarna. När det kommer till investering är det framförallt änglarnas intresse och kriterier som avgör. Sörmlandsänglarnas önskemål kan skilja sig åt, men i allmänhet vill de se en verifierad affärsidé (att det finns en kund som vill betala), ett starkt entreprenörsteam bakom idén, en rejäl och realistisk tillväxtpotential och att de själva kan bidra med sin egen kompetens, säger Thomas Karlsson.

– För att man ska kunna bli en del av Sörmlandsänglarnas nätverk ska man ha en stark anknytning till Sörmland, uppfylla ett antal etiska riktlinjer, engagera sig i att arbeta med bolagen samt ha möjlighet och viljan att investera 1 miljon kronor per år, fortsätter han. 

Tillsammans med fonden investerar Sörmlandsänglarna i bolagen. Det blir därmed olika ägarkonstellationer i varje bolag. Sörmlandsfondens kapital kommer från dess tre ägare – Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland.

Operose AB är ett av företagen som fått hjälp av fonden och dess nätverk. När Johanna Söderström, grundare och VD, upptäckte att det fanns ett hål i marknaden för vettiga arbetskläder för kvinnor inom mansdominerade branscher startade hon Operose år 2013. Företaget har sedan dess prisats för sina praktiska och välskräddade arbetsbyxor.

Vägen till Sörmlandsfonden gick via en kontakt på Strängnäs Business Park som sålde in Operose.

– Sen blev vi inbjudna till ett Sörmlandsnäste våren 2016 där vi pitchade vår idé. Efter några möten med ett flertal änglar, landade vi i att samarbeta med Kjell Hasslert och Mattias Stjernström, och även Sörmlandsfonden gick in med en liten del.

I januari 2018 gjordes ytterligare en nyemission i Operose AB. För Johanna är engagemang lika viktigt som kapital och investerarna är idag aktiva medlemmar av bolagets styrelse. Fonden och dess änglar har haft stor betydelse för hennes företag.

– De var till stor hjälp när vi sökte kapital. De ordnar bland annat VD-träffar där man som ensam entreprenör får diskutera frågor som man annars känner sig ensam om. Tack vare samarbetet med fonden och änglarna har vi fått en aktiv styrelse och kapital som gjort att företaget kunnat växa på ett sätt som inte varit möjligt utan dem. Som liten entreprenör är det också lätt att känna sig ensam om allt. Allt stöd vi får ger en känsla av att man har någon som backar upp och står på ens sida. Det ger en trygghet och en vikänsla som gör att det blir lättare att slita vidare, säger Johanna Söderström.

Kjell Hasslert, som investerade i Operose AB och numera är styrelseledamot i bolaget, investerade i Operose för att han trodde på affärsidén och hade stort förtroende för Johanna Söderström. För honom är Sörmlandsfonden betydande för det lokala företagsklimatet.

– Vi träffar kanske ett 15-tal företag varje år som presenterar sina affärsidéer och behov. Resultatet blir att flera i Sörmlandsfonden investerar tid och pengar i företagen. I förlängningen bra för regionen, företagsklimatet vilket skapar förutsättningar för samarbeten, arbetstillfällen och tillväxt. Bra för de som bor och verkar i Sörmland helt enkelt, säger han.

Thomas Karlsson ser att fondens roll för lokala entreprenörer har ökat mycket på senare tid.

Det är i dagsläget 15 sörmländska bolag som vi investerat i. Tillsammans med de följdinvesteringar och andra investerare som engagerat sig efter Sörmlandsfonden har dessa bolag erhållit 111MSEK i riskkapital. Tillväxten i till exempel utbetalt riskkapital och antal anställda i bolagen ligger på omkring 30%/år. Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.
NYHET Publicerad:

Nu ska bättre lagstiftning på plats

LAS Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om förändringar av arbetsrätten, en utredning som kom till efter att Centerpartiet hårdnackat ställde krav på att arbetsrätten måste förändras under regeringsförhandlingarna. "Turordningsreglerna får inte hindra tillväxten i företagen, vilket sker idag. Företagen måste våga anställa i alla lägen, inte avstå i rädsla för att det blir fel person." konstaterar Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

147 000 kronor

KOMMENTAR Företagen i Södermanland exporterar varor till ett värde av 43 miljarder kronor. Det är en hiskeligt hög siffra och motsvarar 147 000 kronor per södermanlänning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Flens kommun vill stärka sin roll som serviceorganisation

FÖRETAGSKLIMAT "Bra bemötande och service till företagare är något som hela den kommunala organisationen i Flen måste bli bättre på. Vi vill stärka kommunens roll som serviceorganisation och implementera ett starkare kundperspektiv bland våra medarbetare", säger Håkan Bergsten, kommunchef i Flen, som nyligen deltog på Svenskt Näringslivs inspirationsdag, där över hundra kommunala politiker och tjänstemän samlats för att inspireras och lära av varandra.
NYHET Publicerad:

Fler elever ska få chansen att testa sina förmågor

DEBATT "Ung Företagsamhet är en viktig pusselbit för att stärka företagandet och företagsamheten i Sörmland. Över tid bidrar vi till att lyfta företagsamheten bland länets alla unga vuxna. Vi stärker också ungdomarnas färdigheter så att de bättre kan möte de krav och önskemål som framtida arbetsgivare ställer." Det skriver Elin Karlsson, tf Regionchef Ung Företagsamhet Södermanland och  Björn Lindgren, ordförande Ung Företagsamhet Södermanland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Oppositionsrådet i Nyköping vill ändra synen på näringslivet

FÖRETAGSKLIMAT "Kommunens alla företrädare måste se på företag och näringsliv på ett mycket mer positivt sätt. Med ett starkt näringsliv får vi alla oerhörda mervärden", säger Anna af Sillén (M), oppositionsråd i Nyköping.