Johanna Söderström
Foto: ULRICHE SCHULTE

Johanna Söderström, grundare och VD för Operose AB, är en av de företagare som fått hjälp av fonden och dess nätverk. Företaget har sedan dess prisats för sina praktiska och välskräddade arbetsbyxor för kvinnor.

Sörmlands änglar lyfter lokala entreprenörer

NYHET Publicerad

INVESTERARE För små och nya företag kan det vara svårt och tidskrävande att bygga upp nätverk och hitta investerare. Sörmlandsfonden, ett initiativ som drivs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland, vill bidra till bättre möjligheter för lokala entreprenörer och investerar riskkapital i deras företag.

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson är snavrig för Sörmlandsfonden.

Thomas Karlsson

Kjell Hasslert är en av de som investerat i lokala entreprenörer.

Foto: Privat

– Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län, säger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.

Med ambitionen att ge sörmländska entreprenörer med stor tillväxtambition möjlighet att vidareutveckla sin verksamhet formades Sörmlandsfonden. Tillsammans med sitt nätverk av så kallade Sörmlandsänglar investerar de riskkapital och bidrar med deras samlade kompetenser samt nätverk för att bolagen ska bli framgångsrika. För små och nya företag kan det ta tid och vara svårt att bygga upp ett nätverk av investerare, vilket har gjort fonden till ett välkommet stöd i Sörmlands näringsliv.

Idag har fonden ett nätverk på 30 kontrakterade Sörmlandsänglar som bidrar med både kapital och kompetens, och som delägare jobbar de nära ihop med entreprenörerna.

– Fondens uppgift är i första hand att hitta entreprenörerna och bolagen, samt föra dem samman med Sörmlandsänglarna. När det kommer till investering är det framförallt änglarnas intresse och kriterier som avgör. Sörmlandsänglarnas önskemål kan skilja sig åt, men i allmänhet vill de se en verifierad affärsidé (att det finns en kund som vill betala), ett starkt entreprenörsteam bakom idén, en rejäl och realistisk tillväxtpotential och att de själva kan bidra med sin egen kompetens, säger Thomas Karlsson.

– För att man ska kunna bli en del av Sörmlandsänglarnas nätverk ska man ha en stark anknytning till Sörmland, uppfylla ett antal etiska riktlinjer, engagera sig i att arbeta med bolagen samt ha möjlighet och viljan att investera 1 miljon kronor per år, fortsätter han. 

Tillsammans med fonden investerar Sörmlandsänglarna i bolagen. Det blir därmed olika ägarkonstellationer i varje bolag. Sörmlandsfondens kapital kommer från dess tre ägare – Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland.

Operose AB är ett av företagen som fått hjälp av fonden och dess nätverk. När Johanna Söderström, grundare och VD, upptäckte att det fanns ett hål i marknaden för vettiga arbetskläder för kvinnor inom mansdominerade branscher startade hon Operose år 2013. Företaget har sedan dess prisats för sina praktiska och välskräddade arbetsbyxor.

Vägen till Sörmlandsfonden gick via en kontakt på Strängnäs Business Park som sålde in Operose.

– Sen blev vi inbjudna till ett Sörmlandsnäste våren 2016 där vi pitchade vår idé. Efter några möten med ett flertal änglar, landade vi i att samarbeta med Kjell Hasslert och Mattias Stjernström, och även Sörmlandsfonden gick in med en liten del.

I januari 2018 gjordes ytterligare en nyemission i Operose AB. För Johanna är engagemang lika viktigt som kapital och investerarna är idag aktiva medlemmar av bolagets styrelse. Fonden och dess änglar har haft stor betydelse för hennes företag.

– De var till stor hjälp när vi sökte kapital. De ordnar bland annat VD-träffar där man som ensam entreprenör får diskutera frågor som man annars känner sig ensam om. Tack vare samarbetet med fonden och änglarna har vi fått en aktiv styrelse och kapital som gjort att företaget kunnat växa på ett sätt som inte varit möjligt utan dem. Som liten entreprenör är det också lätt att känna sig ensam om allt. Allt stöd vi får ger en känsla av att man har någon som backar upp och står på ens sida. Det ger en trygghet och en vikänsla som gör att det blir lättare att slita vidare, säger Johanna Söderström.

Kjell Hasslert, som investerade i Operose AB och numera är styrelseledamot i bolaget, investerade i Operose för att han trodde på affärsidén och hade stort förtroende för Johanna Söderström. För honom är Sörmlandsfonden betydande för det lokala företagsklimatet.

– Vi träffar kanske ett 15-tal företag varje år som presenterar sina affärsidéer och behov. Resultatet blir att flera i Sörmlandsfonden investerar tid och pengar i företagen. I förlängningen bra för regionen, företagsklimatet vilket skapar förutsättningar för samarbeten, arbetstillfällen och tillväxt. Bra för de som bor och verkar i Sörmland helt enkelt, säger han.

Thomas Karlsson ser att fondens roll för lokala entreprenörer har ökat mycket på senare tid.

Det är i dagsläget 15 sörmländska bolag som vi investerat i. Tillsammans med de följdinvesteringar och andra investerare som engagerat sig efter Sörmlandsfonden har dessa bolag erhållit 111MSEK i riskkapital. Tillväxten i till exempel utbetalt riskkapital och antal anställda i bolagen ligger på omkring 30%/år. Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Sofia tar över i Södermanland

NY PÅ JOBBET Sedan årsskiftet har Svenskt Näringsliv i Södermanland en ny regionchef. Sofia Sjöström axlar rollen efter Björn Lindgren som efter 5 år nu tar sig an nya uppgifter inom organisationen. Sofia har lång erfarenhet av Svenskt Näringslivs regionverksamhet och har närmast arbetat som regionchef i Östergötland "Det känns väldigt roligt att, efter att ha haft flera spännande roller inom Svenskt Näringsliv, anta en ny utmaning som regionchef i Södermanland, och jag tar med mig de erfarenheter jag har samlat på mig genom åren", säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Baylan tar tag i regelkrånglet

REGELKRÅGEL Under hösten har näringsminister Ibrahim Baylan genomför en Förenklingsresa. På fem orter har företagare bjudits in för att samtala med näringsministern om hur olika lagar och regler påverkar dem. Syftet har varit att skapa ett underlag för att strukturerat arbete för att minska regelkrånglet. Det första stoppet var i Eskilstuna den 23 september.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Svagare konjunktur och stor osäkerhet

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det är huvudslutsatsen i en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En betydligt svagare omvärldskonjunktur gör att tillväxten i svensk utrikeshandel faller. Något som drabbar Södermanland med stor export och en omfattande industri.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Därför ska företag ta emot praoelever

PRAO Prao är återigen obligatoriskt i högstadiet. En utmaning för skolor och företag men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv. "Prao är jätteviktigt. Det är vår skyldighet att ta emot och en chans att prova framtida arbetskraft", säger företagaren Marie Svensson.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

FÖRETAGSKLIMAT Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.
NYHET Publicerad:

Fritt fall för Vingåker i den nya rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet är det fritt fall för Vingåker som stannar på plats 239 bland landets 290 kommuner. Vingåker ligger nu 98 placeringar sämre än förra hösten och är klart sämst av länets nio kommuner.
NYHET Publicerad:

Eskilstuna gör en rejäl förbättring i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Eskilstuna åkt berg-och-dalbana genom årens lopp. Nu gör kommunen en rejäl förbättring med 31 placeringar i jämförelse med resultatet för ett år sedan och hamnar på plats 144. Eskilstuna kan glädja sig åt ett tydligt lyft sedan 2013 med den bottennotering med plats 237 som man då hade.