LogoLogo
LogoLogo
Nyhet15 maj 2018

Stark utveckling av företagsklimatet i Trosa, Vingåker och Flen

I 3 av Södermanlands kommuner förbättras företagsklimatet rejält i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. I ytterligare 3 kommuner går mycket i rätt riktning.

Företagen i Trosa ger högst betyg på den tyngsta frågan om ”det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen”. Detta betyg ökar ett snäpp i årets undersökning och blir 4,2 på den sexgradiga skalan. (4 motsvarar Bra.) I Trosa förbättras också betyget för ytterligare 9 enkätfrågor.

–Trosa visar i årets undersökning att de har fått tillbaka sitt tydliga fokus på att möta företagare på ett bra sätt. Under några år har andra kommuner i länet närmat sig Trosa, i år ökar avståndet igen, kommenterar Björn Lindgren, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Den kommun som tar det allra största klivet i årets undersökning är Vingåker. Betyget på frågan om det sammanfattande omdömet ökar med 0,3 enheter till 3,5 och på ytterligare 12 enkätfrågor förbättras betyget.

–Det är extra roligt att betygen förbättras på de frågor som riktar in sig på kommunen myndighetsutövande, information och dialog med företagen liksom politikers och tjänstemäns attityder till företagare, reflekterar Björn Lindgren

Även i Flen sker en betydande förbättring av företagsklimatet. Betyget ökar på 10 enkätfrågor och betyget för det sammanfattande omdömet är högre än vad de någonsin varit.

Se bilaga för betyget på alla enkätfrågor i samtliga 9 kommuner i länet: Pressmeddelande 180515 Företagsklimat Södermanland Bilaga.pdf

Stapeldiagram sammanfattande omdöme per kommun

För Södermanland sammantaget är den övergripande bilden att företagsklimatet förbättras. Vi kan se att det genomsnittliga länsbetyget ökar på 8 enkätfrågor och minskar på 2 frågor.

–Det sker ett ständigt arbete i kommunerna med att förbättra förutsättningarna för företagen. Vår undersökning är ett sätt att följa upp detta. Nu visar den uppföljningen att arbetet bär frukt, säger Björn Lindgren.

Genomsnittliga betyg för kommunerna i Södermanland:

Tabell Genomsnittligt betyg för kommunerna i Södermanland

Fakta om undersökningen

Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har genomförts sedan slutet av 1990-talet och i denna form sedan 2002. Totalt är det närmare 31 000 företag i landet som svarat och i Södermanland är det 1002 företag. I förhållande till kommunstorlek så skickas enkäten till 200, 400, 600 eller 1200 företag.

Läs mer om urval och metod på foretagsklimat.se

Enkätsvar och företagsrelaterad statistik ligger till grund för Svenskt Näringsliv ranking av lokalt företagsklimat som släpps den 2 oktober.

För ytterligare information kontakta Björn Lindgren, regionchef,

tfn 070-345 62 42 eller mejl bjorn.lindgren@svensktnaringsliv.se

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist