NYHET23 maj 2023

Starkt Södermanland när vi mäter företagsklimatet

Tre kommuner sticker ut lite extra i årets enkät om företagsklimat. Enkäten sammanställs och i september kommer den ranking där vi ställer Sveriges 290 kommuner mot varandra.

Södermanland är ett starkt län när det kommer till företagsklimat. Många kommuner har tagit beslut om att arbeta med en tydligare strategi, involvera företagen och öka samverkan mellan näringsliv och kommun. Katrineholm, Trosa och Oxelösund är tre kommuner som fått mycket goda resultat och vi ställde frågan till näringslivscheferna om vad de har gjort för att öka nöjdheten hos företagen.

Magnus Runesson menar att tydlighet och snabbare processer är en del i Katrineholms förbättrade resultat gälande myndighetsutövning.
Foto: Privat

Magnus Runesson är näringslivschef och samhällsbyggnadschef i Katrineholm. Vad är det ni har gjort i Katrineholm som har lett till att företagen är mer nöjda när det kommer till kommunens myndighetsutövning?

– Förutom att våra nätverksträffar, företagsbesök, och frukostmöten pågår har vi ett arbetssätt där alla processer är samlade under samhällsbyggnadsförvaltningen. I den gemensamma ledningsgruppen träffas varje vecka cheferna från miljö, plan och bygg, exploatering, fastigheter, strategi och infrastruktur, samt näringsliv, vilket innebär att vi kan lösa en hel del frågor på ett effektivt sätt. Vi får också en ökad förståelse för varandras olika roller och kan ta del av varandras verkligheter och utmaningar. Det gör i nästa led att det blir en tydlighet gentemot företagen och vi kan ge snabba besked tidigt i processen för att undvika att den blir för kostsam eller tidskrävande för företagen.

”När kommunen är bra på att vara kommun så är det enklare att bli bra även på företagsklimatet”, säger Jonas Ivervall.
Foto: Privat

Trosa har var varit länsledande i företagsklimat under många år och i årets enkät ser vi bland de bästa resultaten någonsin. Jonas Ivervall är näringslivschef och beskriver vad som ligger bakom framgångsreceptet.

– Det handlar ytterst om ledarskap och att vi förstår att allt hänger ihop. Vad vi menar är att ett bra företagsklimat inte bara består av en bra företagarservice utan att vi också har nöjda invånare och medarbetare. Vi arbetar aktivt med frågor kring bemötande, attityd och service i hela organisationen och det har betydelse till exempel när en företagare lämnar barn på förskolan. Viktigt är också samverkan med lokala företag och vi lyfter gärna fram vårt goda samarbete med Företagarna som säkerställer att vi gör det som är bra för företagen. När kommunen är bra på att vara kommun så är det enklare att bli bra även på företagsklimatet.

Johan Scherlin berättar att kommunen nu fortsätter sitt förbättringsarbete efter att de klättrat mest i landet i förra årets ranking.
Foto: Privat

Johan Scherlin, förra året blev Oxelösund årets klättrare i rankingen och man tittar på enkätresultaten från i år verkar företagen bli ännu mer nöjda med att driva företag i Oxelösund. Vad har ni jobbat med i år för att öka nöjdheten?

-Vi har fortsatt på den inslagna vägen och jobbar fortsatt fokuserat med att vara nära, lyssna, och vara ute hos våra företag.

-Vi har också intensifierat samverkan med medarbetarna på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, för att ytterligare öka engagemanget att ge vår bästa företagsservice. Vi har försökt tydliggöra ansvaret i det uppdrag de har och vad effekterna för företagen blir av deras arbete. Varannan tisdag går vi igenom alla ärenden som har med företag att göra. Med på dessa möten är alla handläggare som på något sätt möter våra företag därute i vardagen. Det handlar om etableringar, ärendehanteringar, lediga lokaler och markfrågor. Sen återkopplar varje avdelning till mig hur det går i respektive ärende, detta för att vi ska få framdrift och uppföljning och att ingen fråga hamnar mellan stolarna. Skulle det strula eller vara problem kring ett ärende så kan jag eller andra chefer stötta om det finns behov.

-Vi fortsätter också med nyhetsbrev där jag informerar om vad som händer i kommunen, det har varit en viktig del i att företagen upplever att informationen från kommunen har förbättrats.

-Vi har också precis startat upp vårt första näringslivsråd, där vi diskuterar vad kommunen kan göra för företagen men också vad de större företagen kan göra för kommunen. Vi vill att företagen ska ta större ansvar och vara delaktiga i samhällsutvecklingen, det är ju deras medarbetare som bor i kommunen och i tider av brist på kompetens är platsen, samhällsservice, boendet och fritiden en viktig del i rekryteringsarbetet. Vi har också en företagarförening lokalt med fokus på handel, besöksnäring och mindre tjänsteföretag som vi samverkar väldigt tätt med. Vi försöker möta företagen i Oxelösund på deras villkor, stora som små.

Vil du läsa mer om resultaten för Sörmlands kommuner hittar du hela enkäten här

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist