NYHET2 november 2021

Tillväxthinder för sörmländska företag

Världsekonomin står för stora utmaningar. Vi möts av ökande elpriser, råvarupriser, transportkostnader som skjuter i höjden och hot om ökat beskattning för digitala tjänster som innebär ökande kostnader för företagen.

Stabil el där och när den behövs är en förutsättning för både samhällsutveckling, klimatomställning och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Foto: Mostphotos

Sen ska vi inte heller glömma de uppskjutna skatteinbetalningar som under nästa år ska betalas tillbaka. Det råder dock fortfarande oklarheter kring hur och när vilket är ännu ett orosmoln för många företag som fortfarande återhämtar sig från den skada som Pandemin har orsakat.

För att få en mer exakt bild av hur det ser ut för företagen i Sörmland ställde vi frågor om tillväxthinder. Resultaten är i viss mån väntade, men visar också på hur politiska signaler och beslut påverkar företagen. Hela 61 procent av de tillfrågade företagen har ganska höga eller mycket höga tillväxtambitioner. Tydligt är att det största tillväxthindret är en fråga om kompetensförsörjning. Att hitta erfaren, eller utbildad personal når högst resultat på frågan om tillväxthinder. Men också oro kring politiska beslut, höga skatter och höga arbetsgivaravgifter är alla delar som påverkar företagens beslut om att investera eller utveckla företaget.

På önskelistan på vad som skulle underlätta för företagen att göra investeringar är: lägre arbetsgivaravgifter, och goda och stabila politiska förutsättningar. Dessa är saker som våra politiker har möjlighet att ta beslut om. Att sluta långsiktiga överenskommelser över partigränserna och förstå att det som oftast gör att företag avvaktar med att anställa någon inte bara handlar om att hitta rätt person, utan också de kostnader och ansvar som medföljer. Om vi menar allvar med att få bort problematiken med utanförskap och arbetslöshet måste det bli billigare och enklare att anställa.

Men. För att kunna utveckla och växa behöver vi energi. Många företag har redan nu ställt om och vi är mitt i ett paradigmskifte där vi lätt kan bli beroende av andra länder och deras vilja att dela med sig av sina energislag. Var tionde företag i Sverige har redan idag upplevt att problem med att elförsörjningen har hämmat eller omöjliggjort investeringar. Risken är överhängande att fler företag kommer tvingas bromsa viktiga investeringar och det är en enorm förlust för Sverige. 

Stabil el där och när den behövs är en förutsättning för både samhällsutveckling, klimatomställning och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Kostnadsutvecklingen är därför ett hot mot företagen och möjligheten för Sverige att nå klimatmålen. Tillståndsprocesserna måste halveras för att påskynda utbyggnaden av elnät. Dagens långa ledtider riskerar att rycka undan mattan för investeringar mot fossilfrihet. Det leder även till inlåsningseffekter för elproduktion. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist