Daniel Portnoff
Foto: Sören Karlsson

"Utan ständiga förbättringar är det omöjligt att försvara sin plats i rankingen", menar Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa.

Trosa som vanligt i rankingens ledarklunga

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Trosa tappar visserligen tre placeringar i den nya rankingen från Svenskt Näringsliv. Men med sin niondeplats bland Sveriges 290 kommuner finns man fortfarande i ledarklungan. Trosa verkar ha skaffat sig en trygg och mångårig förankring i rankingens 10 i topp, låt vara att det inte alltid varit så här positivt.

– Det skulle vara förödande om vi en dag slår oss till ro och tycker att vi har ett tillräckligt bra företagsklimat. Utan ständiga förbättringar är det omöjligt att försvara sin plats i rankingen, förklarar Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa.

Enligt honom handlar det om att hela tiden lyssna på ”kunden”, det vill säga företagare och alla andra invånare i kommunen.

– Utgångspunkten ska vara att kunden alltid har rätt. Vilka områden vi väljer att prioritera styrs av kunderna. För några år sedan fick vi kritik för brister i bredbandsutbyggnaden. Det fanns fog för den kritiken och vi har tydligt förbättrat oss. Det är ett exempel, säger Daniel Portnoff.

Trosa har länge legat mycket väl till i Svenskt Näringslivs ranking. Men backar vi bandet till tidigt 2000-talet var läget inte alltför lysande. Trosa befann sig på den nedre halvan av listan.

Lyssna på företagen

– Det kändes inte rimligt. Efter valet 2006 bestämde vi oss för att verkligen lyssna på företagens egna uppfattningar om vad som är bra och dåligt. Då låg det nära till hands att använda rankingen och att dessutom ha en nära samverkan med Svenskt Näringsliv, poängterar Daniel Portnoff.

Resultaten lät inte vänta på sig. Relativt snart lyckades Trosa ta sig in i den absoluta toppen i rankingen.

Daniel Portnoff menar att en förklaring till att man lyckades och att kommunen fortfarande ligger kvar bland de allra bästa är att ”Trosa är bra på att vara kommun”.

– Företagarna är inte enbart företagare utan också medborgare i kommunen. Förskolor och skolor och allt annat ska fungera. Vägar och parker ska vara välskötta.

Som ytterligare en orsak till framgångarna i rankingen pekar Daniel Portnoff på ambitionen att underlätta kontakterna mellan kommunen och företagen.

Liten och snabb

– Den som inte är stor och stark får vara liten och snabb, säger han.

De cirka 10 medarbetare i kommunen som har täta kontakter med företag bildar något som internt brukar kallas för smörjgruppen. För företag som kanske ska etablera sig eller utvidga sin verksamhet erbjuder Trosa möjligheten att träffa alla berörda i smörjgruppen vid ett och samma tillfälle.

– På det sättet säkerställer vi att du som företagare får effektiv hjälp och svar på dina frågor, betonar Daniel Portnoff.

Han tycker att en utmaning för kommunen är den snabba befolkningstillväxten, en utmaning som i förlängningen naturligtvis kan påverka företagsklimatet. Kommunen har idag ungefär 13 600 invånare.

– Vi har växt med tre-fyra procent i några år. Den tillväxten är bland de högsta i landet. Då gäller det att den kommunala servicen hinner med.

Efter ett par år som kontorsvarusäljare och som säljare inom läkemedelsbranschen blev Daniel Portnoff heltidspolitiker 1997. Från 1998 har han, med undantag av fyra år som oppositionsråd, varit kommunstyrelsens ordförande. Han ser ödmjukt på sitt uppdrag.

– Jag sitter här på nåder så länge medborgarna vill ha mig. Man ska inte ta något för givet, inte heller en jättebra placering för Trosa i Svenskt Näringslivs ranking, understryker Daniel Portnoff.  

Enkelhet och tydlighet

Johan Sandlund är kommunchef i Trosa. Enkelhet, tydlighet och uthållighet ser han som nyckelord i arbetet med företagsklimatet.

– Grunden för ett företagsklimat i toppklass är helt enkelt att vi som kommun är bra på vår kärnuppgift, alltså att bedriva kommunal verksamhet. Det finns inget motsatsförhållande i att vi ska vara bra både för våra medborgare och för företagen som är verksamma här, framhåller han och nämner engagemanget hos kommunens medarbetare som en framgångsfaktor.

Johan Sandlund menar att det i en liten kommun som Trosa är extra viktigt att prioritera det som är mest angeläget.

– Vi måste veta vad som är viktigt på riktigt, poängterar han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

FÖRETAGSKLIMAT Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.
NYHET Publicerad:

Fritt fall för Vingåker i den nya rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet är det fritt fall för Vingåker som stannar på plats 239 bland landets 290 kommuner. Vingåker ligger nu 98 placeringar sämre än förra hösten och är klart sämst av länets nio kommuner.
NYHET Publicerad:

Eskilstuna gör en rejäl förbättring i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Eskilstuna åkt berg-och-dalbana genom årens lopp. Nu gör kommunen en rejäl förbättring med 31 placeringar i jämförelse med resultatet för ett år sedan och hamnar på plats 144. Eskilstuna kan glädja sig åt ett tydligt lyft sedan 2013 med den bottennotering med plats 237 som man då hade.
NYHET Publicerad:

Trosa som vanligt i rankingens ledarklunga

FÖRETAGSKLIMAT Trosa tappar visserligen tre placeringar i den nya rankingen från Svenskt Näringsliv. Men med sin niondeplats bland Sveriges 290 kommuner finns man fortfarande i ledarklungan. Trosa verkar ha skaffat sig en trygg och mångårig förankring i rankingens 10 i topp, låt vara att det inte alltid varit så här positivt. "Det skulle vara förödande om vi en dag slår oss till ro och tycker att vi har ett tillräckligt bra företagsklimat", säger Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa.
NYHET Publicerad:

Sex av länets kommuner förbättrar sin ranking av företagsklimatet

PRESSMEDDELANDE Trosa har som vanligt högst ranking av företagsklimatet av länets kommuner. Vid sidan av dem är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år. Det framkommer i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst – igen!

FÖRETAGSKLIMAT I dag släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. I Södermanland är det som vanligt Trosa som högst rankingplacering. Vid sidan av Trosa är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

"Vi låter oss inspireras av Rättviksmodellen"

FÖRETAGSKLIMAT Nyköpings blygsamma placeringar i LFK-rankingen ska i framtiden vara ett minne blott. Kommunen gör nu ett omtag för att förbättra klimatet och villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Här passeras en gräns

KOMMENTAR Att vara företagare är inte enkelt. Det lär finnas ungefär 1200 lagar, 2200 förordningar samt 8100 föreskrifter och allmänna råd som kan vara tillämpliga på företaget. Det är upp till företagaren att hålla koll på om så är fallet och vad detta i så fall innebär.
NYHET Publicerad:

Svala konjunkturförväntningar

PRESSMEDDELANDE Företagen i Södermanland signalerar att konjunkturtoppen är passerad men att det närmaste halvåret ser stabilt ut, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet.
NYHET Publicerad:

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

EKONOMI Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.
NYHET Publicerad:

En hamn i förändring

FÖRETAGSKLIMAT Oxelösunds Hamn står inför stora förändringar. Hamnen lever till stor del i symbios med SSAB som ska ställa om sin produktion. Hamnens stora hantering av kol ska ersättas av hantering av LNG (gas) och stora mängder skrot. "Vi jobbar för fullt med alla olika myndighetsprövningar som krävs", säger Douglas Heilborn som är hamnens VD.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.