NYHET23 november 2021

3:12-reglerna behöver förenklas

Att stimulera risktagande för entreprenörer är centralt för jobbskapande och svensk konkurrenskraft. 3:12-reglerna som behandlar hur ägare till fåmansbolag ska beskattas gällande utdelning och kapitalvinst är således fundamentala för ett levande näringsliv. Entreprenörsskatten, som den också kallas, berör 450 000 företag, 474 000 delägare samt 1.5 miljoner anställda.

Carl-Johan Hamilton är grundare av företaget Ants Tech Recruiters, som är ett rekryteringsbolag inom techsektorn. Komplexiteten i 3:12-regelverket påverkar många i techbranschen.

– 3:12 regelverket är bra i det att det uppmuntrar till anställning samt att äga och driva bolag. Det som är problematiskt är att det helt klart är för komplicerat. Det är lätt att göra fel, det finns konstiga och godtyckliga gränser som man inte begriper. Man oroar sig över att göra fel. Regelverket har också en tendens att missgynna mindre bolag tycker jag. De små bolagen som inte kan ta ut lika mycket lön blir missgynnade helt enkelt, säger Carl-Johan Hamilton som är grundare av företaget Ants och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

I och med januariavtalet skulle en utredning gällande förenklingar av 3:12-reglerna tillsättas, men utredningen har uteblivit och ovissheten kring eventuella reformer av reglerna kvarstår därför. Carl-Johan Hamilton menar också att regelverket behöver bli mer förenklat och tydligt.

– En förenkling skulle underlätta mycket för 3:12-företagen. Det behöver bli enklare, tydligare och lättare, säger Carl-Johan Hamilton.

Långsiktighet är också något som Carl-Johan Hamilton menar bör beaktas vid eventuella förändringar av regelverket.

– Om man vill ändra regelverket bör man ha en längre tidshorisont. Företag har redan riggat och tänkt kring vissa förutsättningar. Det är lite som beskattning av bostäder, man bör beakta långsiktighet och stabilitet, säger Carl-Johan Hamilton.

Carl-Johan Hamilton är grundare av företaget Ants Tech Recruiters, som är ett rekryteringsbolag inom techsektorn. Komplexiteten i regelverket påverkar även techbranschen.

– Vår bransch påverkas på det sätt att vi har kunder och bolag som funderar över om man ska ta in delägare. Då kan regelverket försvåra detta. Komplexiteten i regelverket kan leda till att företag drar sig för att vidta åtgärder som i själva verket hade varit väldigt bra, säger Carl-Johan Hamilton.

Svenskt Näringsliv släppte i maj rapporten ”Förbättra entreprenörsskatten”. I rapporten presenteras reformförslag som ämnar att förenkla regelverket. Några av dessa förslag är att höja schablonbeloppet i förenklingsregeln, införa ett golv i förenklingsregeln, slopa fyraprocentskravet för att använda löneunderlagsregeln samt sänkt krav för att få använda löneunderlag från indirekt ägda företag.

Skriven avEmil Ahmadi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist