NYHET27 juni 2022

”Arbete finns för den som vill arbeta”

Monica Weström driver företaget Stockholm Demens och Specialteam som är specialiserade inom minnessjukdomar, psykisk och fysisk funktionsnedsättning samt missbruksproblematik. Stockholm Demens och Specialteam är ett familjeföretag som grundades 2010. De är verksamma i Stockholms stad och har 45 anställda. Svenskt Näringsliv har intervjuat Monica Weström som ger sin syn på viktiga företagarfrågor inför det stundande riksdagsvalet.

Monica Weström efterlyser en mer sund konkurrens mellan kommunala och privata bolag. ”Idag är förutsättningarna inte likvärdiga”, säger Monica. 
Foto: Privat

Vilken är den viktigaste valfrågan för dig som företagare?
– Vi skulle behöva mer skäliga ersättningar som står i partiet med lönehöjningarna och övriga krav de privata verksamheterna har på sig från Stockholms stad. Man behöver också satsa mer på hemtjänsten och se över bidragssystemen. Politiken behöver ställa högre krav på arbetssökande att söka jobb för att få erhålla bidrag. Vi ser en tydlig och långvarig trend där arbetssökanden endast söker för att få behålla sin a-kassa och är egentligen inte intresserade av att få tjänsten. Arbete finns för den som vill arbeta.

Vad kan en ny regering göra för att du ska kunna växa och anställa fler?
– I nuläget finns det inte tillräckligt med utbildad personal och begränsade möjligheter för vidareutbildning vilket gör att vi inte kan expandera till fler stadsdelar. Man behöver även ställa högre krav på bidrag för att det ska löna sig mer att arbeta. Detta är avgörande för att vi ska kunna överleva. Utöver det behövs en mer sund konkurrens mellan kommunala och privata bolag. Idag är förutsättningarna inte likvärdiga. Man behöver även ta vara på småföretagens kompetens.

Hur kan företagsklimatet bli bättre i din kommun?
– Privata företagare i vården har fått mycket oberättigad kritik. Vi skulle vilja bli mer lyssnade på och mer uppskattade. Vi har höga krav på oss som vi behöver uppfylla för att få ha kvar våra avtal. Undersökningar visar varje år att privata företag har flest nöjda kunder och personal inom vården. Vi skulle även vilja bli mer lyssnade på och mer uppskattade för det hårda arbete vi gör.

valet 2022
Skriven avEmil Ahmadi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist