Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 november 2019

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.

Foto: lev dolgachov
"Många arbetsgivare tror att ett sjukintyg, oavsett vad som står på det, per automatik ger den anställde rätt att vara borta från jobbet. Så är inte fallet. Intyget måste innehålla tillräcklig information så arbetsgivaren kan bedöma rätten till sjuklön", säger Alija Dizdarevic.
Foto: Linn Ålund Thorgren

Alija Dizdarevic har under fyra år rest runt i Sverige och föreläst om problematiken kring sjukskrivningar och hur arbetsgivare bör hantera en anställds arbetsförmåga vid sjukdom. Han menar att en av de största utmaningar som arbetsgivare möter när en anställd blir sjuk uppstår redan när sjukintyget läggs på arbetsgivarens bord.

– Sjukintyget ska bara fungera som en rekommendation från läkaren, vilket är något som många inte vet. Många arbetsgivare tror att ett sjukintyg, oavsett vad som står på det, per automatik ger den anställde rätt att vara borta från jobbet. Så är inte fallet. Intyget måste innehålla tillräcklig information så arbetsgivaren kan bedöma rätten till sjuklön. Det måste även stå varför läkaren bedömt att du har denna sjukdom och hur det påverkar din möjlighet till arbete.

Ofta kan det vara svårt för arbetsgivaren att tolka informationen på intyget, vilket ställer till det då det är arbetsgivaren som ska bedöma om frånvaron är lovlig och om sjuklön ska betalas. Dessutom har arbetsgivaren ansvar för att göra en plan för återgång i arbete för den anställde. Alija Dizdarevic menar att intygen också blir allt mer innehållsfattiga.

– Ett sjukintyg kan var svårt att tolka i sig självt, särskilt när arbetsgivaren ser en diskrepans mellan hur vården och de själva beskriver den anställdes arbetsuppgifter. Det kan hända att läkaren beskriver begränsningar i arbetsförmågan som inte alls stämmer överens med verkligheten. Alternativt saknas det information som kan ge arbetsgivaren vägledning. Vad gör man då? Generellt sett blir det svårt för arbetsgivaren att agera.

Intyget ska styrka att den anställdes arbetsförmåga på grund av sjukdom är nedsatt i hans eller hennes arbetsuppgifter. När intygen är blanka eller är fattiga på information uppstår ytterligare problem. Saknas nödvändiga uppgifter i intyget har arbetsgivaren svårt att kunna bedöma rätten till ledighet och sjuklön, inte heller går det att bedöma om anpassning skulle möjliggöra arbete. Ofta avstår arbetsgivaren från att ifrågasätta läkarintyget och begära att den anställde kompletterar det, av hänsyn både till läkaren och den anställde.

– Men det handlar inte om att ifrågasätta. Det handlar om omtanke för den anställde, och att kunna ställa frågan, vad kan du göra trots din sjukdom?

Alija Dizdarevic berättar att han ibland träffar läkare som frågar honom: Vad ska vi skriva för att man ska få sjukpenning?

– Då har man helt missförstått Försäkringskassan och sjukförsäkringen som en omställningsförsäkring. Läkarintyget ska vara en del i behandlingen och ett stöd för arbetsgivaren i processen att få den anställde tillbaka i arbete. Vi har ett regelverk att förhålla oss till, dag 180 kan vi dra in sjukpenningen om du har möjlighet att utföra någon form av arbete på arbetsmarknaden. Läkarintyget bör fungera som ett verktyg för arbetsgivaren att kunna göra en plan för återgång i arbete, så det inte behöver gå så långt.

Samtidigt ser Alija också att en stor del av problematiken hänger på att sjukvården och arbetsgivaren inte kommunicerar. De två parter som känner arbetstagaren bäst - vården och arbetsgivaren - måste ha en dialog tidigt, menar Alija Dizdarevic.

– Allt för ofta landar blicken på oss på Försäkringskassan när arbetsgivaren och vården inte kommunicerar. Men vår roll är inte att medla mellan de två. Vi ska stötta arbetsgivaren i sitt rehabansvar men inte säga åt dem vad de ska göra, säger Alija Dizdarevic.

Finns det något som politikerna eller regeringen kan göra för att det ska bli lättare för anställda att återgå till arbete?

– Det är en svår fråga. Utifrån mina erfarenheter och den problematik jag ser så skulle jag önska att rollerna och ansvarsfördelningen förtydligas, så arbetsgivaren vet att de ansvarar för den anställdes återgång i arbete på arbetsplatsen och senast dag 30 ska ha planerat för återgången. Att parterna förstår att de måste kommunicera med varandra för att lösa situationen och därmed göra det bästa för den anställda och företaget, säger Alija Dizdarevic.

– Sen så tycker jag att man måste göra något åt problemen med intyget. Blanka intyg ska inte förekomma! Det hade varit bra om man kunde förtydliga kraven på vilken sorts information som måste finnas med på intygen, säger Alija Dizdarevic.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringSjukfrånvaroArbetsgivarfrågor
Skriven avLinn Ålund Thorgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist