Läkare som skriver sjukintyg
Foto: lev dolgachov

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

NYHET Publicerad

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.

Alija Dizdarevic Försäkringskassan

"Många arbetsgivare tror att ett sjukintyg, oavsett vad som står på det, per automatik ger den anställde rätt att vara borta från jobbet. Så är inte fallet. Intyget måste innehålla tillräcklig information så arbetsgivaren kan bedöma rätten till sjuklön", säger Alija Dizdarevic.

Foto: Linn Ålund Thorgren

Alija Dizdarevic har under fyra år rest runt i Sverige och föreläst om problematiken kring sjukskrivningar och hur arbetsgivare bör hantera en anställds arbetsförmåga vid sjukdom. Han menar att en av de största utmaningar som arbetsgivare möter när en anställd blir sjuk uppstår redan när sjukintyget läggs på arbetsgivarens bord.

– Sjukintyget ska bara fungera som en rekommendation från läkaren, vilket är något som många inte vet. Många arbetsgivare tror att ett sjukintyg, oavsett vad som står på det, per automatik ger den anställde rätt att vara borta från jobbet. Så är inte fallet. Intyget måste innehålla tillräcklig information så arbetsgivaren kan bedöma rätten till sjuklön. Det måste även stå varför läkaren bedömt att du har denna sjukdom och hur det påverkar din möjlighet till arbete.

Ofta kan det vara svårt för arbetsgivaren att tolka informationen på intyget, vilket ställer till det då det är arbetsgivaren som ska bedöma om frånvaron är lovlig och om sjuklön ska betalas. Dessutom har arbetsgivaren ansvar för att göra en plan för återgång i arbete för den anställde. Alija Dizdarevic menar att intygen också blir allt mer innehållsfattiga.

– Ett sjukintyg kan var svårt att tolka i sig självt, särskilt när arbetsgivaren ser en diskrepans mellan hur vården och de själva beskriver den anställdes arbetsuppgifter. Det kan hända att läkaren beskriver begränsningar i arbetsförmågan som inte alls stämmer överens med verkligheten. Alternativt saknas det information som kan ge arbetsgivaren vägledning. Vad gör man då? Generellt sett blir det svårt för arbetsgivaren att agera.

Intyget ska styrka att den anställdes arbetsförmåga på grund av sjukdom är nedsatt i hans eller hennes arbetsuppgifter. När intygen är blanka eller är fattiga på information uppstår ytterligare problem. Saknas nödvändiga uppgifter i intyget har arbetsgivaren svårt att kunna bedöma rätten till ledighet och sjuklön, inte heller går det att bedöma om anpassning skulle möjliggöra arbete. Ofta avstår arbetsgivaren från att ifrågasätta läkarintyget och begära att den anställde kompletterar det, av hänsyn både till läkaren och den anställde.

– Men det handlar inte om att ifrågasätta. Det handlar om omtanke för den anställde, och att kunna ställa frågan, vad kan du göra trots din sjukdom?

Alija Dizdarevic berättar att han ibland träffar läkare som frågar honom: Vad ska vi skriva för att man ska få sjukpenning?

– Då har man helt missförstått Försäkringskassan och sjukförsäkringen som en omställningsförsäkring. Läkarintyget ska vara en del i behandlingen och ett stöd för arbetsgivaren i processen att få den anställde tillbaka i arbete. Vi har ett regelverk att förhålla oss till, dag 180 kan vi dra in sjukpenningen om du har möjlighet att utföra någon form av arbete på arbetsmarknaden. Läkarintyget bör fungera som ett verktyg för arbetsgivaren att kunna göra en plan för återgång i arbete, så det inte behöver gå så långt.

Samtidigt ser Alija också att en stor del av problematiken hänger på att sjukvården och arbetsgivaren inte kommunicerar. De två parter som känner arbetstagaren bäst - vården och arbetsgivaren - måste ha en dialog tidigt, menar Alija Dizdarevic.

– Allt för ofta landar blicken på oss på Försäkringskassan när arbetsgivaren och vården inte kommunicerar. Men vår roll är inte att medla mellan de två. Vi ska stötta arbetsgivaren i sitt rehabansvar men inte säga åt dem vad de ska göra, säger Alija Dizdarevic.

Finns det något som politikerna eller regeringen kan göra för att det ska bli lättare för anställda att återgå till arbete?

– Det är en svår fråga. Utifrån mina erfarenheter och den problematik jag ser så skulle jag önska att rollerna och ansvarsfördelningen förtydligas, så arbetsgivaren vet att de ansvarar för den anställdes återgång i arbete på arbetsplatsen och senast dag 30 ska ha planerat för återgången. Att parterna förstår att de måste kommunicera med varandra för att lösa situationen och därmed göra det bästa för den anställda och företaget, säger Alija Dizdarevic.

– Sen så tycker jag att man måste göra något åt problemen med intyget. Blanka intyg ska inte förekomma! Det hade varit bra om man kunde förtydliga kraven på vilken sorts information som måste finnas med på intygen, säger Alija Dizdarevic.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.